Wzór wypełnionego wniosku o wydanie prawa jazdy

Złóż wniosek przez Internet: - nie dotyczy - Wymagane dokumenty:C] c) kserokopiq orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazañ psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku locrowcy, d) kserokopie posiadanego prawa jazdy, C] e) wyraŽnq, aktualnq i kolorowq fotografie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, C] f ) dowód uiszczenia optaty za wymiane prawa jazdy w wysokoSci .. PRAWO JAZDY.. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów …


Czytaj więcej

Wniosek wydanie wtórnika prawa jazdy

WYDANIE WTÓRNIKA 1.. Kolorowa fotografia o wymiarach 35 × 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca .Usunięto załącznik Wydanie wtórnika prawa jazdy (Igor Hoffman) 28.04.2014 10:33: Edycja dokumentu (Igor Hoffman) 28.04.2014 10:32: Dodano załącznik "Wydanie wtórnika prawa jazdy" (Igor Hoffman) 28.04.2014 10:32: Us…


Czytaj więcej

Wniosek o wydanie prawa jazdy pkk

Jak wypełnić wniosek do Profilu Kandydata na Kierowcę?. Numer karty kierowcy Wypetnia urzad A.. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. ul. Sanguszki 1 00 .Wniosek o wydanie prawa jazdy - wniosek PKK.. Od czego zacząć, dokąd pójść i jakie dokumenty złożyć?. o wydaniu uprawnienia do kierowania pojazdami 1.. Zatem aby uzyskać prawo jazdy po raz pierwszy należy: Złożyć wniosek i uzyskać PPK.wniosek o wydanie prawa jazdy - otwórz plik w nowym oknie -pobierz i wypełnij w domu albo zrób to w urz…


Czytaj więcej

Wniosek o wydanie prawa jazdy szczecinek

Również sam dokument odbiera się osobiście.. posiadanego prawa jazdy, [2 e) wyraŽna, aktualna i kolorowa fotografiQ o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, C] f) dowód uiszczenia optaty za wymiane prawa jazdy w wysokošci E.. Nazwisko 1 człon 3.. PRZYGOTUJ.. Wniosek możesz złożyć w Wydziale Spraw Obywatelskich w sali 62 Urzędu Miasta Szczecin lub w Filii Urzędu przy ul. Rydla 39-40 w sali 20, osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę.. PRZYGOTUJ.. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu uprawnień do kierowani…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt