Druk wpłata gotówkowa pdf

Aby móc wygenerować dokument przesuń suwak w prawo.Polecenie przelewu/ wpłata gotówkowa Odcinek dla zleceniodawcy ** pieczęć, data i podpis(y) zleceniodawcy Nazwa odbiorcy Nazwa odbiorcy cd Nr rachunku odbiorcy nr rachunku zleceniodawcy(przelew)/ Kwota słownie (wpłata) Nazwa zleceniodawcy Nazwa zleceniodawcy cd Tytulem Tytulem cd Waluta Kwota WX P P L N 06 Opłata Polecenie przelewu/ wpłata gotówkowaTitle: DMA519A Created Date: 1/22/2010 1:09:05 PMDruk wpłata gotówkowa na Allegro.pl - Zróżnicow…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt