Jak napisać uzasadnienie wniosku o stypendium szkolne

Zamknij X. ul. Wniosek o przyznanie stypendium mogą złożyć: rodzice, opiekunowie prawni uczniów, pełnoletni uczniowie, dyrektorzy szkół, kolegiów lub ośrodków.. Zgodnie z art. 90n ust.. Poniżej do pobrania Wniosek o przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium szkolengo dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Kościan.. W punkcie 1 i 2 należy podać dane wnioskodawcy wraz z numerem kontaktowym .. Osoba ta musi napisać oświadczenie, że poza zasiłkiem rodzinnym nie miała żadnych dochodów o…


Czytaj więcej

Uzasadnienie wniosku o stypendium sportowe

Napisz że masz średnią taką a taką, efekty pracy takie a takie czy jakąś tam frekwencję .Do wniosku załączam: 1. zaświadczenie o wysokości dochodów netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, 2. zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej - w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, 3.dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do rozpatrzenia wniosku o przyznanie …


Czytaj więcej