Wniosek o wytyczenie granic drogi gminnej

W przypadku jedynie miejscowego braku przejezdności, warto w piśmie zawrzeć informację, na jakim odcinku prosimy o jej utwardzenie (np. określenie między którymi posesjami droga jest w złym stanie technicznym).Wznowienie granic drogi gminne.. Dlatego też sprawa wydzielenia gruntów pod drogi publiczne zawsze stanowiła i stanowi przedmiot żywego zainteresowania zarówno zwolenników jak i przeciwników tegoż .wniosek .. Upoważnienie do reprezentowania Inwestora wraz z opłata skarbową *niepotrzebne s…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt