Rezygnacja nauczyciela z wychowawstwa

"Działając jako Pani/Pana przełożony służbowy uprzejmie informuję, że z uwagi na dobro uczniów oraz sytuację kadrową szkoły nie uwzględniam wniosku z dnia .. o .Dodano: 25 sierpnia 2020 Nie każdy nauczyciel, któremu powierzono funkcję wychowawcy klasy odnajduje się w tej roli.. Nie oznacza to, że zostanie zniesiony dotychczasowy dodatek za wychowawstwo.. Ponadto od jego decyzji zależy to czy powierzy wykonywanie funkcji wychowawcy innemu nauczycielowi.. ), - Art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 19…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt