Reklamacja usługi turystycznej ustawa

W wypadku odmowy uwzględnienia reklamacji organizator turystyki jest obowiązany szczegółowo uzasadnić na piśmie przyczyny odmowy.Przepisy Kodeksu cywilnego (kc) czy też innych ustaw szczegółowych nie posiadają legalnej definicji reklamacji.. Wobec tego uznaje się, że niezachowanie terminu przewidzianego na złożenie reklamacji nie powoduje automatycznie wygaśnięcia roszczeń klienta z tytułu niewykonanej lub nienależycie wykonanej usługi.Ustawa o usługach turystycznych nie wymaga żadnej szczególn…


Czytaj więcej

Reklamacja usługi turystycznej uokik

Do tej pory reklamację można było złożyć w ciągu 30 dni po zakończeniu wycieczki, a przedsiębiorca musiał odpowiedzieć na nią w ciągu 30 dni.. Dowiedz się, jak napisać reklamację i pobierz darmowy wzór pisma reklamacyjnego!. Jeżeli kupiony towar ma wadę, konsument może złożyć reklamację, w której określi swoje żądania dotyczące doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową (przez naprawę lub wymianę) lub zwrotu całości bądź części wpłaconych środków (przez obniżenie ceny czy odstąpienie od um…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt