Wzór wniosku o przedłużenie przerwy w karze

Urlopy, zasiłki, ochrona.. Wyroki nie są połączone.. Moim zdaniem, przesłanką jaka powinna być brana przez sąd pod uwagę jest przesłanka obligatoryjna udzielenia przerwy czyli "inna ciężka choroba uniemożliwiająca wykonanie kary".. We wniosku o dobrowolne poddanie się karze, oskarżony proponuje odpowiednią dla siebie karę.Natomiast w razie cofnięcia wniosku, uiszczone przez sprawcę kwoty zatrzymuje się do zakończenia postępowania jako zabezpieczenie grożących mu kar, środków karnych lub innych …


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt