Wzór oświadczenie do krs o braku obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego

Nie posłuchał, umowę podpisał, zlecenie wykonał, pieniędzy nie zobaczył.. z 2013Oświadczenie o braku obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego należy złożyć w terminie 6 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy, czyli spółki które prowadziły w 2015 r. podatkową księgę przychodów i rozchodów, zobowiązane są złożyć ww.. Teraz zrobisz to tylko przez Internet.. Spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, które w danym roku obrotowym prowadziły podatkową księgę przychodów i rozchodów…


Czytaj więcej

Oświadczenie członków zarządu do krs

§ 2.Opisując procedurę podwyższenia kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wyjaśniłem, że jednym z dokumentów, które należy załączyć do zgłoszenia kierowanego do sądu rejestrowego jest oświadczenie zarządu spółki o wniesieniu całości wkładów na poczet podwyższonego kapitału zakładowego.. 5d ustawy o KRS do zgłoszenia spółki kapitałowej należy .Odwołanemu członkowi zarządu przysługują roszczenia wobec spółki wynikające ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego (np. k…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt