Jak wypełnić deklarację cit-10z

Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów, deklaracje CIT-10Z i informacje IFT-2R za rok 2020 płatnicy powinni złożyć do Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie, o ile rok podatkowy tych płatników zakończył się 31 grudnia 2020 r.Pola jasne wypełnia płatnik, pola ciemne wypełnia urząd skarbowy.. CIT-10Z to deklaracja o wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Polski, pobranego w Polsce przez płatnika.. 1 ustawy z dnia 12 g…


Czytaj więcej