Podanie do dziekana o przeniesienie na inny kierunek

2, ust.. Potwierdzenie złożenia wniosku SC-RS-04.. 3 Student może przenieść się z innej uczelni pod warunkiemW sumie jak chcesz się przenosić to najpierw idziesz z podaniem o zgodę na przeniesienie do babki do dziekanatu i czekasz na odpowiedź dziekana, jesli on wyda tę zgode to babka w dziekanacie ci już da te rzeczy co trzeba, o ile jest "spoko".. 5-6 Regulaminu student może ubiegać się o przeniesienie na inny kierunek studiów w ramach jednego wydziału lub na inny wydział uczelni, jeśli wypeł…


Czytaj więcej

Wzór wniosku o urlop zdrowotny dla nauczyciela

Ustalenie jego terminu powinno nastąpić z uwzględnieniem zasady wyrażonej w art. 64 ust.. 2, biorąc pod uwagę w szczególności posiadane środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz sytuację materialną nauczyciela, którego wniosek dotyczy.. Dyrektor zobligowany jest do wystawienia skierowania do lekarza Medycyny Pracy celem wydania orzeczenia o potrzebie skorzystania z urlopu - wzór skierowania stanowi załącznik nr 1 do .4) oświadczenie nauczyciela o uzyskanych dochodach z ostatnich …


Czytaj więcej

Brak zgody na lekcje religii

W szkołach coraz częściej słychać przez to głosy niezadowolenia.. Zapowiada jednak, że jeśli księża lub katecheci zechcą prowadzić dodatkowe lekcje religii za darmo, to udostępni im sale.Świadectwo życia i wiedza to podstawa, bez której trudno stać się autorytetem.. 1992 r. Nr 36 poz. 155) rodzic nie ma obowiązku składania w każdym roku szkolnym oświadczenia o uczęszczaniu na lekcje religii/etyki.. Wagary wcale nie są koniecznością, wystarczy złożyć odpowiednie oświadczenie.. Jak zwracają uwag…


Czytaj więcej

Zgłoszenie zmiany umowy spółki jawnej do krs

W tym celu należy złożyć do KRS formularz KRS Z3.. Fakt zmiany umowy spółki musi zostać zgłoszony do KRS wraz z umową jednolitą spółki.Powyższe oznacza, ze zmiana umowy spółki jawnej jest skuteczna już od momentu jej dokonania, tj. od dnia podjęcia uchwały w tym przedmiocie.. Każdą zmianę danych zgłosisz elektronicznie przez: Portal S24 (spółka z o.o., jawna i komandytowa) Portal Dostępowo-Informacyjny (PDI) (wszystkie spółki) Pamiętaj!. Informacje o zmianach sąd przekaże do poszczególnych ins…


Czytaj więcej

Umowa użyczenia laptopa do celów służbowych

Wartość rynkowa laptopa używanego do celów służbowych ustalona na dzień podpisania umowy na wykorzystywanie prywatnego sprzętu na potrzeby pracodawcy wynosi 3600 zł.Samochód służbowy do celów prywatnych - umowa .. W szczególności zaś to, w jaki sposób to jest rozliczane - czy pracownik może korzystać .1 Załącznik do Zarządzenia Nr 177/10 Wójta Gminy Oleśnica z 20 maja 2010 r. Zasady zakupu, przydziału, użytkowania i korzystania z telefonów komórkowych do celów służbowych 1.. Po piąte - strony u…


Czytaj więcej

Czy musi być zadatek w umowie przedwstępnej

Umowa rezerwacyjna - to pisemna forma umowy mająca na celu czasowe wyłączenie lokalu ze sprzedaży w zamian za odpowiednią opłatę wnoszoną przez nabywcę (podlegającą zwrotowi lub nie).Spotyka się również umowy rezerwacyjne, zawierające zobowiązanie dewelopera do zawarcia umowy przedwstępnej albo umowy deweloperskiej dotyczącej .Zadatek może występować w formie pieniężnej, i w takiej formie występuje najczęściej w praktyce, jak również w formie niepieniężnej (w formie rzeczy).. Wyjaśnijmy to na p…


Czytaj więcej

Rozwiązanie umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia przez pracodawcę

Sytuacje, w których takie wypowiedzenie jest skuteczne, określa Kodeks pracy.. Mianowicie pracownik może rozwiązać umowę o pracę, bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli:Zgodnie z przepisami prawa pracy umowę o pracę można rozwiązać na mocy porozumienia stron, przez wypowiedzenie albo przez rozwiązanie bez wypowiedzenia.. Inaczej mówiąc: umowa wygasła i nie została przedłużona.. Kodeks pracy wprowadza podział przesłanek uzasadniających wspomniany tryb rozwiązania umowy o pracę.Rozwiązać umo…


Czytaj więcej

Pozew o odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego

1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksy cywilnego (tj.Odpowiedź prawnika: Łączny pozew o eksmisję i odszkodowanie.. - 18,50 zł oraz zajmowaną powierzchnię, to jest 88 m ( 2).Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu W takiej sytuacji wynajmujący może wystąpić z powództwem o odszkodowanie .. ), albo też na przepisach dotyczących tzw. roszczeń uzupełniających (zob.. Nieuregulowane przez B. K. odszkodowanie za bezumowne korz…


Czytaj więcej

Jak napisać skargę na agenta ubezpieczeniowego

* Moja reklamacja dotyczy: Obsługi polisy Wypłaty świadczenia z ubezpieczenia na życie Likwidacji szkody majątkowej Sprawy windykacyjnej.. Wystarczy, że: wypełnisz formularz - zaznacz w formularzu, że chcesz otrzymać odpowiedź e-mailem, wyślesz e-mail na [email protected]zu.pl - wpisz w treść wiadomości informację, że chcesz otrzymać odpowiedź e-mailem.Po pierwsze można wysłać pismo drogą tradycyjną — koniecznie listem poleconym albo złożyć takową skargę osobiście w siedzibie urzędu.. Dopasuj dokume…


Czytaj więcej

Papier firmowy wzór pdf

Księga znaku - Podstawowe narzędzie, budowania wizerunku wielkich firm.Pobierz darmowe zasoby graficzne: Papier Firmowy.. Szybka realizacja, darmowa wysyłka.. W razie potrzeby wydrukuj.. Prawo nie rozstrzyga tej kwestii, uznając ją za nieistotny drobiazg.Szablon pisma firmowego do obiegu wewnętrznego dokumentów w AGH (wzór ten zawiera znak graficzny AGH i pisma te należy drukować na zwykłym papierze.. Tani druk papieru firmowego, idealnego do korespondencji przedsiębiorstwa i innych dokumentów.…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt