Wzór zrzeczenia się służebności osobistej

Jak podkreśla się to w doktrynie prawniczej, zrzeczenie się służebności, jako ograniczonego prawa rzeczowego, stanowi przy tym jednostronną czynność prawną osoby (podmiotu) uprawnionego.. akt II Cr 187/68.Dla zrzeczenia się służebności konieczne jest sformułowanie oświadczenia, skierowanego do właściciela tejże nieruchomości o zrzeczeniu się tego prawa i udanie się do notariusza, który poświadczy podpis pod oświadczeniem złożony przez uprawnionego.. "Treść służebności osobistej, jako prawa rzec…


Czytaj więcej

Skuteczne doręczenie wypowiedzenia umowy o pracę

Pracownicy unikają ich odbioru, niekiedy odwlekając w ten sposób moment rozwiązania umowy.. Brakuje też uregulowań o sposobach doręczenia pisma, aby wypowiedzenie było skuteczne.. Zostaje ono uznane za prawidłowo doręczone w momencie odbioru przesyłki przez adresata lub inną osobę do tego upoważnioną, np. domownika.Oświadczenie woli o rozwiązaniu umowy o pracę (zarówno za wypowiedzeniem jak i bez wypowiedzenia) jest skuteczne tylko wtedy, gdy pracownik otrzyma pismo w tej sprawie.. Co więcej, p…


Czytaj więcej

Rozwiązanie umowy zlecenie a zwolnienie lekarskie

Czy osoba pracująca na umowie zlecenie jest objęta ubezpieczeniem zdrowotnym?Zwolnienie lekarskie a umowa zlecenie - inne zasady L4 przysługuje pracownikowi na umowie zleceniu tylko jeśli jest to umowa zgłoszona do ZUS, czyli jeśli nie jesteś uczniem lub studentem do 26. roku życia, nie pracujesz nigdzie indziej lub pracujesz, ale z drugiej umowy nie uzyskujesz wynagrodzenia większego niż 1276 zł brutto).Umowa-zlecenie a zwolnienie lekarskie - świadczenia dla zleceniobiorcy Opłacanie składki ch…


Czytaj więcej

Zmiana decyzji administracyjnej nieostatecznej

Organ administracji publicznej, stosując ten .decyzji administracyjnej Decyzja ostateczna -nie służy od niej odwołanie w administracyjnym toku instancji lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy (art. 16 k.p.a.). z o.o., informuje, że w praktyce decyzje nieostateczne - a więc wydane przez organy I instancji - nie mogą zostać wykonane już po ich wydaniu.I SA 2076/98) stwierdził, że zgodnie z art. 132 § 1 k.p.a.. W orzecznictwie wskazano, że dopuszczalne jest wszczęcie postępowania nieważnościowe…


Czytaj więcej

Umowa o dzieło a umowa o roboty budowlane orzecznictwo

Problem rękojmi za wady.. prawo podatkowe.. ), prowadzące w szczególności do odmiennej wykładni przepisu art. 656 § 1 k.c., skutkującej rozbieżnym rozumieniem zakresu.Sąd podkreślił, że zarówno w doktrynie jak i w orzecznictwie powszechnie przyjmuje się, że przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące umów o roboty budowlane nie stanowią wyczerpującej regulacji tego zagadnienia, a posiłkowo w tym zakresie można stosować przepisy umowy o dzieło.Umowa rezultatu z podwykonawcami wymagająca współwykonania …


Czytaj więcej

E faktura jak wygląda

wystaw e-fakturę: więc.Darmowy program do faktur - jak skorzystać?. Niestety okazuje się, jak łatwo przy okazji pomylić e-fakturę z elektronicznym obrazem faktury (tzw. eko-fakturą).. Za pośrednictwem tego serwisu można wysłać faktury, które spełniają wymogi unijne co do odpowiedniej struktury danych w postaci xml, zgodne z europejską normą.Niby to, jak wygląda faktura, nie jest częścią jakiejś wielce specjalistycznej dziedziny wiedzy.. Jak rozpoznam, czy faktura znajdująca na moim koncie Alle…


Czytaj więcej

Wniosek o anulowanie pit 11

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) - link do formularza z indywidualną pomocą prawną »Deklarację PIT-11 pracodawca zwykle sporządza w trzech egzemplarzach: dla pracownika, dla urzędu skarbowego właściwego dla pracownika-podatnika (według miejsca zamieszkania), dla siebie - jako element dokumentacji kadrowo-księgowej.Do 28 lutego płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych muszą sporządzić i przekazać (zarówno pracownikowi, jak i do…


Czytaj więcej

Decyzja urzędu skarbowego wzór

Wzór takiego dokumentu znajdą Państwo tutaj, dokument ten jest w wersji elektronicznej, dzięki czemu daje się łatwo edytować w zależności od potrzeb zamawiającego.Stosujesz split payment i masz środki na rachunku VAT?. Zawiera ona wzory pism oraz decyzji wydawanych w toku postępowania administracyjnego prowadzonego w Uczelni.. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.. Jak poprawnie takie odwołanie sporządzić?. Nie wykorzystasz ich do zapłaty VAT …


Czytaj więcej

Wniosek o interpretację indywidualną zus wzór

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązuje formularz ORD-IN(9).. Stąd, w treści wniosku przedsiębiorca powinien też przedstawić jak najdokładniej stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe oraz własne stanowisko w sprawie, do którego ZUS się ustosunkuje, a więc uzna je za prawidłowe lub nie.Ireneusz Nowakowski ul. Miła 11 66-400 Gorzów Wlkp.. Nasze strony internetowe powodują zapisanie i przechowywanie przez użytkownika, który z nich korzysta, na jego komputerze niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies), k…


Czytaj więcej

Odwołanie wypowiedzenia umowy najmu

Umowę najmu właściciel może wypowiedzieć tylko z przyczyn określonych w art.11 ustawy o ochronie praw lokatorów i w sposób tam określony, a zapisy w umowie sprzeczne z tym są nieważne.. W przypadku umów najmu, w której czynsz płatny jest miesięcznie, najem można wypowiedzieć z zachowaniem trzy miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.Warunki wypowiedzenia umowy najmu - gdzie szukać informacji?. 4, wnosząc pozew do sądu o ustalenie, że podwyżka jest niezasa…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt