Przykład wypełnienia sprawozdania z-10

P L Wiersz ,,Liczba zatrudnionych (bez właścicieli) wedługodpowiedź i pozostawić prawidłową.. Nagranie jak wypełnić technicznie sp.Chcąc wypełnić formularz Z-10, musimy wejść w listę aktualnych obowiązków sprawozdawczych i zaznaczając odpowiedni formularz przystąpić do jego wypełniania.. Numer dokumentu księgowego16) Numer działania zgodnieEuropejskie Stowarzyszenie Lekarzy Orzeczników.. I.3 ofertySprawozdania finansowe udostępniane są w jednym pliku PDF - 200 dpi (jakość do druku).. Zaznaczeni…


Czytaj więcej

Podanie o urlop wychowawczy word

0 strona wyników dla zapytania wzór wniosku o udzieleniu .Pobierz wzór wniosku o urlop wypoczynkowy po macierzyńskim w formacie PDF i DOC.. Jak widzisz, wniosek o urlop wypoczynkowy możesz złożyć bezpośrednio po zakończeniu urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego.. Można go wykorzystać do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok życia.Wniosek o udzielenie pracownikowi urlopu wychowawczego albo jego części zawiera: 1) imię i nazwisko pracownika; 2) imię i nazwisko dziec…


Czytaj więcej

Pełnomocnictwo ogólne urząd skarbowy

W przypadku posiadania pełnomocnictwa rodzajowego (dotyczącego danej sprawy) lub ogólnego, możliwe jest przedstawienie go i złożenie dokumentów w imieniu osoby .Pełnomocnictwo do urzędu skarbowego powinno zawierać dane zarówno mocodawcy, jak i pełnomocnika, ich podpisy, oraz zakres spraw, których dotyczy.. Nie każde udzielenie pełnomocnictwa będzie wymagało uiszczenia na rzecz Skarbu Państwa opłaty skarbowej.Zgodnie z art. 1 ustawy o opłacie skarbowej obowiązek taki istnieje w przypadku złożeni…


Czytaj więcej

Prośba o wycofanie wypowiedzenia przez pracownika

W celu wycofania takiego wypowiedzenia umowy o pracę, istotne będzie złożenie przez pracownika pisemnej zgody.Wniosek pracownika o zgodę na cofnięcie złożonego wypowiedzenia umowy o pracę jest dokumentem składanym przez pracownika w celu odwołania złożonego do pracodawcy wypowiedzenia umowy o pracę.wzory pism wypowiedzenia umowy o prace przez pracownika; wzory wypowiedzenia umowy o prace z trybem natychmiastowym; wzór wypowiedzenia umowy o prace z uwzględnieniem urlopuProśba powinna zawierać po…


Czytaj więcej

Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia przez pracownika a odprawa

Jeśli pracownik chce złożyć wypowiedzenie, to musi odpowiedzieć sobie na pytanie: „ile muszę jeszcze pracować do emerytury?. Jeśli pozostają spełnione podstawowe warunki wypłaty odprawy, a umowa o pracę została rozwiązania za porozumieniem stron, to w pewnych sytuacjach odprawa się należy.Wypowiedzenie umowy o pracę z przyczyn niezależnych od pracownika przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 osób wiąże się z prawem do odprawy.. Ponadto w mojej ocenie, możliwym jest by to pracownik wyst…


Czytaj więcej

Upoważnienie do konta bankowego po śmierci pko

Możemy jednak uniknąć też procedury, jeśli wybrana osoba otrzyma do wspomnianego rachunku upoważnienie.Gdy szukamy własnych rachunków, będzie potrzebny tylko dowód osobisty, natomiast jeśli chodzi o konto po zmarłym, banki najczęściej wymagają przedłożenia aktu zgonu oraz dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania spadkiem.Zgodnie z prawem nie można udzielić innej osobie pełnomocnictwa, które nie wygaśnie w momencie śmierci posiadacza rachunku.. Natomiast pieniądze z konta, do którego ma …


Czytaj więcej

Wniosek o poprawienie świadectwa pracy

Na podstawie art. 97 § 2 1 k.p. zwracam się z wnioskiem o sprostowanie świadectwa pracy z dnia 15 marca 2013 r , doręczonego mi w dniu 18 marca 2013r., poprzez zmianę informacji zawartej w pkt 4a przez wskazanie, że w roku 2012 wykorzystałem 1 dzień (zamiast 2 dni) urlopu na żądanie.. Do sądu - w 7 dni Powództwo o sprostowanie świadectwa pracy pracownik wnosi się do właściwego sądu rejonowego -Ponieważ nawet przy sprostowaniu świadectwa pracy na wniosek pracownika ustawodawca nie przewidział no…


Czytaj więcej

Skarga na interpretację indywidualną wzór

1 czerwca 2017 r. zmienia się sposób zaskarżania interpretacji indywidualnych.. | Szkolenia dla zarządców.. Termin ten upłynie 31 sierpnia 2016 r. Przykład 2Skarga na Indywidualną Interpretację Prawa podatkowego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego poniżej treść skargi Miejscowość, dnia <data>.. Podatnicy chętnie występują o wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych.. Podatnik, który nie zgadza się z wydaną interpretacją, wniesie skargę od razu do wojewódzkiego sądu administracy…


Czytaj więcej

Budowa w granicy zgoda sąsiada wzór

Wiem, że muszę wystąpić o warunki zabudowy, w celu uzyskania zgody na zmianę sposobu użytkowania.. Starałem się o warunki zabudowy i je dostałem oczywiście wszystkie media .Zgoda sąsiadów na działaność gospodarczą.. Chcę prowadzić działalność gospodarczą ( warsztat samochodowy) w budynku gospodarczym.. W świetle przepisów budowlanych nie jest wymagana zgoda sąsiada na taką inwestycję.. Sąsiad stroną w postępowaniu o pozowlenie na budowęBudowa w granicy działki a zgoda sąsiada.. Budowa domu w gr…


Czytaj więcej

Uproszczona umowa kupna sprzedaży

SPRZEDAWCA .. NIP: .. KUPUJ ĄCY .. NIP: .. Title.. Umowa przedwstępna powinna określać istotne postanowienia przyrzeczonej umowy sprzedaży mieszkania Zobacz przykład Pobierz formularz Wystarczy wydrukować i wypełnić.. Wzór gotowy do druku w pliku DOC lub PDF.. Powinny być w niej opisane: marka, model i rok produkcji, cena, a także numer nadwozia.. Kupujący kwituje jednocześnie odbiór pojazdu.. Niestety niesie to ze sobą niekorzystny wpływ dla obu stron transakcji.. Nabywca ma obowiązek dopełnić…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt