Rachunek porównawczy rentowności

Badanie bezwzględnego poziomu poszczególnych pozycji rachunku zysków i strat oraz samego zysku w poszczególnych okresach nie daje jasnego obrazu rentowności.. W artykule przedstawiono istotę tej miary, a także przykład obliczeń.ANALIZA ZYSKU I RENTOWNOŚCI ZYSK KSIĘGOWY Zysk księgowy (bilansowy) = = przychody - koszty explicite (udokumentowane) Zysk księgowy w rachunku zysków i strat w zależności od miar przychodów i kosztów wyraża się jako: zysk ze sprzedaży, zysk operacyjny, zysk brutto i zysk…


Czytaj więcej

Wniosek o organizację stażu

zm.) oraz przepisy Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowychwniosek o organizacjĘ staŻu dla: skierowanych bezrobotnych, zgodnie z ustawĄ o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity dz. u. z 2019 r. poz. 1482 z późn.. Nazwa komórki/ek organizacyjnej/ych, w których bezrobotny będzie odbywać staż: 3.. Maksymalne okresy odbywania stażu wynoszą do 6 miesięcy lub do 12 miesięcy.. Nazwa zawodu lub stanowiska, którego …


Czytaj więcej

Rachunek kosztów w przedsiębiorstwie produkcyjnym

Informacje zawarte w rachunku kosztów dotyczą różnorodnego zakresu i są niezbędne w procesie podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie, zarówno operacyjnych, jak i strate-gicznych.Z przeglądu zawartości poszczególnych rozdziałów wynika, że w książce zostało przedstawione całościowe podejście do problematyki rachunku kosztów planowanych w przedsiębiorstwie produkcyjnym.. W dużych przedsiębiorstwach, o skomplikowanym procesie produkcyjnym, w centrach kosztów powoływani są tzw. inżynierowie kosztów…


Czytaj więcej

Umowa zlecenia z emerytem 2020

Bez względu na to, z kim zleceniobiorca zawiera umowę zlecenie, jakie wynagrodzenie pobiera na jej podstawie oraz ile i jakiego rodzaju umowy ma podpisane, jego wynagrodzenie będzie całkowicie oskładkowane.Umowa zlecenie z emerytem lub rencistą Zatrudniając emeryta lub rencistę na podstawie umowy zlecenie, w sytuacji gdy umowa zlecenie będzie jedynym tytułem do ubezpieczeń, to od takiej umowy powstaje obowiązek opłacania składek ZUS.. Na mocy umowy zlecenia osoba przyjmująca zlecenie (zleceniob…


Czytaj więcej

Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji

RODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ egzemplarzy .. Druk UPL-1, czyli upoważnienie wskazanej osoby do podpisywania deklaracji podatkowychPełnomocnictwo może być ogólne, szczególne, do podpisywania deklaracji albo do doręczeń.. Zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej (OPL-1P) - są dostępne na ePUAP.. Takie stanowisko potwierdza wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 18 grudnia 2009 r.Jeżeli przepisy prawa podatkowego wymagają…


Czytaj więcej

Wniosek o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym zleceniobiorcy

ę. ta tym ubezpieczeniem od dnia wskazanego we wniosku, tj. od 01.04.2007 r. Przykład 3:Przedsiębiorcy nawiązujący współpracę ze zleceniobiorcami, najczęściej spotykają się z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym.. Generalnie dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu zleceniobiorca podlega od dnia wskazanego we wniosku, jednak data ta nie może być wcześniejsza niż dzień, w którym zgłoszenie zostało przekazane przez zleceniodawcę do ZUS.Zleceniobiorca, który został zgłoszony do obowiązkowych ubezpi…


Czytaj więcej

Szablony liter do druku a4

Kolorowanki świnka peppa rozchrumkane towarzystwo dotarło do e kolorowanki eu.. Artykuł autorstwa Mama Bloguje.. Dzięki szablonom liter, które możecie wydrukować i wspólnie pokolorować, a nawet przywiesić na ścianie, pierwsze spotkanie z literkami stanie się dla twojego dziecka samą przyjemnością!. Tym samym zostanie opublikowany już cały alfabet.. Możesz je drukować w dowolnej ilości i w dowolnym formacie np. Kolorowanki dla przedszkolaków .Szablony Liter Do Wydruku A4 pliczek.waw.pl/Szablony-…


Czytaj więcej

Umowa darowizny pieniędzy 2020

Umowa taka co do zasady powinna mieć for.. Znajdź potrzebną ci umowę- darmowe wzory umów wraz z przykładami, komentarz do umów - Umowy to profesjonalny serwis, w którym się dowiesz wszystko o umowach.. Władysław Kowalczyk Agnieszka PilskaNajnowsze wyroki potwierdzają, że sądy nie mogą się zdecydować, jak traktować darowizny pieniężne w najbliższej rodzinie.. To, że nie płaci się podatku w przypadku najbliżej rodziny to preferencje przewidziane przez ustawodawcę.. Umowa darowizny w 2020 r. Zgodn…


Czytaj więcej

Faktura wzór darmowy

Najistotniejsze znaczenie ma ona dla podatku od towarów i usług - tutaj jest to podstawowy d.Wzory faktur VAT i bez VAT do pobrania.. 26 Paź .Zarejestruj konto - to nic nie kosztuje!. Wystarczy zmienić nazwy produktów, uzupełnić dane sprzedawcy i nabywcy, dodać datę i numerację i dokument jest gotowy.Nasz program do wystawiania faktur online afaktura.pl pozwala na tworzenie wszystkich rodzajów wzorców faktur oraz innych dokumentów przydatnych w codziennym prowadzeniu działalności gospodarczej..…


Czytaj więcej

Dowód wewnętrzny ryczałtowca-wzór

Druk ten jest przeznaczony do ewidencjonowania przychodów nieudokumentowanych w ciągu 1 dnia, z rozbiciem na stawki opodatkowania podatkiem ryczałtowym.. Kwestionariusz osobowy.. A A A; Przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie gastronomii chętnie nabywają owoce, warzywa i inne produkty rolne bezpośrednio od rolników.. Zgodnie z przepisami, zakupy dokonane jako towary handlowe księgujemy w kolumnie 10 KPiR, podczas gdy pozostałe firmowe wydatki powinny trafiać do kolumny 13.Finansowe >…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt