Faktura korygująca zerująca fakturę

Spółka nie ma więc prawa do wystawienia faktury korygującej fakturę .Faktura korygująca ma moc klasycznej faktury i tak należy ją traktować.. Wystawiana jest przez sprzedawcę w ściśle określonych sytuacjach, takich jak np. zmniejszenie lub zwiększenie podstawy opodatkowania czy też zwrot towarów lub udzielenie rabatu.. W zależności od przyczyny korekty, tj. momentu, w którym zaistniała przyczyna zwiększenia podstawy opodatkowania, podatnik jest zobowiązany do korekty podstawy opodatkowania w ro…


Czytaj więcej

Jak napisac rezygnacje z wynajmu mieszkania

Zgodnie z nim najemca [der Mieter] może wypowiedzieć bezterminową umowę najmu w terminie 3 miesięcy.. Przez umowę najmu lokalu mieszkalnego wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy mieszkanie do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz.Zgodnie z art. 688 Kodeksu cywilnego jeżeli czas trwania najmu lokalu nie jest oznaczony, a czynsz jest płatny miesięcznie, najem można wypowiedzieć najpóźniej na trzy miesiące naprzód na kon…


Czytaj więcej

Wniosek o przepisanie oceny ug

Wniosek o wyrażenie zgody na powtarzanie przedmiotu z długiem punktowym ECTS ».. wniosek_dlugECTS.doc.Gdańsk, dnia.. (imię i nazwisko) .. (rok i kierunek studiów)c) wniosek o zaliczenie (przepisanie ocen) poszczególnych przedmiotów objętych obowiązkowym programem studiów na WPiA UG wraz z proponowanymi przez siebie ocenami oraz uzasadnieniem; d) wniosek o przepisanie poszczególnych przedmiotów zrealizowanych na uczelniPodanie - wzór jest dostępny na stronie wydziałowej (kliknij w tekst, a przen…


Czytaj więcej

Reklamacją telewizora sharp

Sharp przygotował ofertę, dzięki której przy zakupie telewizora możemy kupić soundbar Sharp HT-SBW110 w znacznie obniżonej cenie!. Przycisk AV MODE Naciśnij ten przycisk, żeby wybrać tryb AV.. Trzy porty HDMI 2.0 są w stanie przyjąć sygnał 2160p @60Hz, a trzy porty USB są gotowe do podłączenia dysku twardego.. Szybka, łatwa i lokalna sprzedaż rzeczy z drugiej ręki.. Nowe telewizory oferują widzom doskonałą rozrywkę i znakomitą jakość obrazu, liczne możliwości połączeń i najwyższą klasę sprawnoś…


Czytaj więcej

Wniosek o przerwanie urlopu macierzyńskiego druk

Po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego albo zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego pracownik ma prawo do urlopu rodzicielskiego w wymiarze do: 1) 32 tygodni - w przypadku, o którym mowa w art. 180 § 1 pkt 1; 2) 34 tygodni - w przypadkach, o których mowa w art. 180 § 1 .Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego - jego forma i treść.. Ma on prawo do części zasiłku macierzyńskiego za okres .Wniosek o urlop ojcowski należy złożyć w formie pisemnej u pracod…


Czytaj więcej

Czy rezygnacja ze studiów jest płatna

W USOS-ie jest, że do rozliczenia tego etapu pozostało 157 dni i na wstępie zaznaczę, że zależy mi na utrzymaniu statusu studenta ze względu na to, że pracuję (brutto=netto).Zatem były student będzie mógł korzystać ze świadczeń zdrowotnych, finansowanych ze środków publicznych, przez cztery miesiące niezależnie od tego, że utrata tytułu nastąpiła w związku z zakończeniem studiów, czy też z relegowaniem z uczelni lub samodzielną rezygnacją.. Opłata jest pobierana proporcjonalnie do liczby odbyt…


Czytaj więcej

Wzór pisma do prezesa zus

00-582 Warszawa.. Znaleźć tu można dane statystyczne na temat płatników składek, ubezpieczonych, świadczeniobiorców, a także z zakresu orzecznictwa lekarskiego i rehabilitacji leczniczej.Wzór podania do prezesa ZUS.. co powinno zawierać?. Protest w zamówieniach publicznychprzepisy umożliwiają wysłanie pisma przez internet, nie ma specjalnego formularza do załatwienia twojej konkretnej sprawy.. Jak wygląda wzór wniosku o rentę z tytułu niezdolności do wykonywania pracy?Znaleziono 0 interesującyc…


Czytaj więcej

Umowa o pracę na okres próbny a ciąża

Wytyczne dał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 5 grudnia 2012 r.Umowa o prace na okres próbny a ciąża .. Pamiętać jednak należy, iż oznacza to, że to pracodawca nie może "zwolnić" pracownika, natomiast co do zasady nie oznacza .Ciąża w trakcie umowy zawartej na okres próbnynie zawsze gwarantuje kontynuację zatrudnienia.. Tego typu umowy zostają rozwiązane w dniu ich planowego wygaśnięcia.. Jednakże w dniu porodu kobieta traci status pracownicy, wobec czego nie przysługuje jej prawo do urlopu macier…


Czytaj więcej

Zaświadczenie od pracodawcy do przeliczenia emerytury

Może to być dodatkowy staż pracy i dodatkowe zarobki, które uzyskaliśmy przed lub po przyznaniu emerytury.Wystawiając zaświadczenie dla zarobkującego emeryta lub rencisty, pracodawca powinien wykazać w nim zarówno łączne wynagrodzenie wypłacone zatrudnionemu w poprzednim roku kalendarzowym, jak i kwoty pensji przekazanych w poszczególnych miesiącach.Świadectwo pracy wydawane jest w dniu ustania stosunku pracy.. dla emerytów i rencistów osiągających dodatkowe przychody .. Formularze opublikowane…


Czytaj więcej

Rachunek wektorowy kalkulator

We wzorze możesz używać zmiennych.. Innowacyjna arkusz kalkulacyjny, który po raz pierwszy umożliwia użytkownikowi korzystanie z podstawowych obliczeń arkusza kalkulacyjnego w technikach.Iloczyn wektorowy dwóch wektorów równoległych jest równy zero - wynika to z pierwszej cechy definicyjnej.. Do pełnego opisu wektora nie wystarczy jak ma to miejsce w przypadku skalara podanie jednej liczby.RACHUNEK WEKTOROWY W FIZYCE Materiał do wykładu 2 2010/2011, zima 2 Wydzia ł EAIiE Kierunek: Elektrotechni…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt