Druki osp na zebranie sprawozdawczo wyborcze
2.Dokumentacja z walnych zebrań członków OSP.. pozostaje w aktach OSP,Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Polańczyku ma zaszczyt zaprosić wszystkich członków straży, sympatyków oraz osoby zainteresowane wstąpieniem w szeregi OSP na zebranie sprawozdawczo - wyborcze do świetlicy wiejskiej w Polańczyku dnia 16 stycznia 2016 roku o godzinie 17:00.Serdecznie zapraszamy!Kampania sprawozdawczo-wyborcza 2021 - 2022 - dostępna na szczeblu gminy - umożliwia wprowadzanie danych do druków „Informacja o przebiegu walnych zebrań OSP".. Odczytane zostało sprawozdanie z działalności, sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.Zebranie sprawozdawczo - wyborcze .. Przewodniczący Zebrania przystępuje do spraw proceduralnych:W minioną sobotę tj. 12 marca 2016 r. odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze jednostki OSP Białobłoty.. Druki zamieszam w formacie .doc (word), tak więc można ja pobrać i edytować.. 2014 r. Z powodu niskiej frekwencji prawidłowo zawiadomionych członków Walne Zebranie odbyło się w II terminie.. W przypadku braku miejsca członków MDP wpisa ć na oddzielnej li ście obecno ści (wg tego wzoru).. 12.03.2016, 17:00; Wilkowiecko ; W dniu 12.03.2016 w naszej jednostce odbyło się zebranie sprawozdawczo - wyborcze na którym został wybrany nowy zarząd na lata 2016-2021.. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze 2021 23 stycznia 2021 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Czchowie, które swą obecnością zaszczycili: Z-ca Małopolskiego Komendanta PSP w Krakowie bryg..

Protokół z walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego OSP.

Członkowie stowarzyszenia muszą być o nim poinformowani na dwa tygodnie przed planowanym terminem.. 5.Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze jest zwoływane na wniosek zarządu stowarzyszenia.. (sobota) o godzinie 16:00 w remizie OSP ZRĘCIN.Zebranie sprawozdawczo-wyborcze 21.12.2020r - Ochotnicza Straż Pożarna w Stalowej Woli zaprasza na zebranie sprawozdawczo-wyborcze za rok 2020 które odbędzie się 23.01.2021 o godzinie 17:00 w remizie OSP Stalowa Wola przy ul.Targowej 3 w Stalowej Woli.Zaproszenie - zebrania sprawozdawczo-wyborcze OSP - Ruda.. Protokół z walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego OSP ; Lista obecności członków OSP i MDP na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym ; Protokół wraz ze sprawozdaniem Komisji Mandatowej na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się zebranie w drugim terminie nie .Wzory druków na kampanię sprawozdawczo-wyborczą w OSP w 2020 roku NOWE!Ochotniczej Straży Pożarnej 1) Zebranie sprawozdawcze (co rok), 2) Zebranie sprawozdawczo - wyborcze (co 5 lat), 3) Zebranie nadzwyczajne.. Statystyki OSP - dostępne na szczeblu gminy - obrazują zbiorcze dane przeniesione z Raportu OSP..

Wzory druków na kampanię sprawozdawczo-wyborczą w OSP w 2021 roku.

Uwagi organizacyjne: (na podstawie wzorcowego statutu OSP) 1.. Wybrany Zarząd OSP Babice na lata 2021 - 2025: Prezes - Urbańczyk Marek Wiceprezes - Wyrobiec Józef Wiceprezes - Rożnawski Grzegorz Naczelnik - Kościelniak Łukasz Zastępca naczelnika - Deszcz Pawełwzór zaproszenia na zebranie sprawozdawcze wyborcze osp.pdf.. Wybrano nowy Zarząd i Komisję Rewizyjną.. Przedstawienie porządku obrad.. Wzory druków na kampanię sprawozdawczą OSP w roku 2021.. Lista obecności członków OSP i MDP na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym.. Na 7 dni wcześniej informuje członków OSP o: miejscu, terminie i porządku obrad.Wszystkie druki na zebranie sprawozdawczo-wyborcze wraz z katalogiem spakowane w pliku .zip ( pobierz ).. Podsumowano również kadencję pracy starego zarządu która była bardzo owocna.Informujemy iż najprawdopodobniej 6 lutego 2016 roku odbędzie się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze w naszej jednostce.. Wybór przewodniczącego obrad oraz powołanie protokolanta.. Po dokonaniu wyboru oddaje mu głos i prosi o dalsze prowadzenie Zebrania.. Zatwierdzenie porządku obrad.. Prez.Druki obowiązujące .. Druki na Walne Zebrania Członków OSP zostaną zamieszczone na stronie Związku OSP RP : oraz na stronie oddziału wojewódzkiego Wzory druków na zjazd oddziału powiatowego Związku OSP RP w 2021 roku.Wzory druków na kampanię sprawozdawczo-wyborczą w OSP w 2021 roku..

Walne zebranie zwyczajne zwołuje Zarząd OSP.

Podczas zjazdu sprawozdawczo-wyborczego podsumujemy cały okres kadencji 2011-2016, omówimy wszystkie zrealizowane inwestycje, dokonania osiągnięte przez naszą jednostkę.19 lutego 2011 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej Wola Mielecka.. Wzory druków na kampanię sprawozdawczą OSP w roku 2020.. Protokół wraz ze sprawozdaniem Komisji Mandatowej na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej.Zebrania sprawozdawczo-wyborczych w OSP Procedura zwołania zebrania OSP: Do obowiązków ustępującego Zarządu OSP należy przygotowanie zebrania i dokumentacji sprawozdawczej za miniony rok.. Kampania została zainicjowana Uchwałą Nr 42/XI/2020 Zarządu Głównego Związku OSP RP z dnia 22 października 2020 roku w sprawie: przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo-wyborczej przed XV Zjazdem Krajowym Związku OSP RP i rozpoczyna się 1 stycznia 2021 r.Uwaga: Przed zebraniem nale ży wpisa ć na list ę wszystkich członków OSP.. Szczegóły Utworzono: poniedziałek, 07, luty 2011 00:00 Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzie uprzejmie zaprasza na zebranie sprawozdawczo - wyborcze OSP w Rudzie za 2010 rok, które odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Rudzie dnia 12 lutego 2011 roku o godz. 17.00SCENARIUSZ ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO 1..

Lista obecności członków OSP i MDP na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym.

Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze rozpoczyna Przewodniczący Koła.. Zarządy Oddziałów Gminnych/Miejsko-Gminnych Związku OSP zobowiązane są do weryfikacji prawidłowości wprowadzanych raportów OSP, informacji zbiorczej z przebiegu walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych i .Stanisława Woźniaka 7 odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze zgodnie z poniższym planowanym porządkiem i regulaminem obrad: 1.. Wzory druków na kampanie sprawozdawczą OSP w 2017 roku.. Na 7 dni wcześniej informuje członków OSP o: miejscu, terminie i porządku obrad.. Wzory druków na zjazd oddziału gminnego lub równorzędnego ZOSP RP w 2021 roku.. 3.Poniżej zamieszczamy link do obowiązujących druków na kampanię sprawozdawczo-wyborczą w OSP w 2021 roku.. Wskazówki do przeprowadzenia kampanii walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych członków OSP w 2021 r. na terenie powiatu radomskiego: Kampania sprawozdawczo-wyborcza 2021/2022Druki sprawozdawcze.. Na ko ńcu dopisa ć członków MDP.. Karta Ewidencyjna działacza Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP /dla wybranych delegatów na Zjazd i wskazanych przedstawicieli do Zarządu Oddziału wyższego szczebla/ Można wykorzystać także, niżej wymienione wzory druków, jako uzupełniające do przebiegu zebrania : Protokół wraz ze sprawozdaniem Komisji Statutowej na walnym zebraniu sprawozdawczo - wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej ; Uchwała nr 3 walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego Ochotniczej Straży .Protokół z walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego OSP ; Lista obecności członków OSP i MDP na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym ; Protokół wraz ze sprawozdaniem Komisji Mandatowej na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej ; Lista obecności osób zaproszonych do udziału w walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnejponiżej zamieszam zestaw druków, niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia zebrań sprawozdawczo - wyborczych w Ochotniczych Strażach Pożarnych.. Proponuje dokonanie wyboru przewodniczącego Zebrania.. Walne zebranie zwyczajne zwołuje Zarząd OSP.. Prezes jednostki - Dariusz Kostanowicz podsumował miniony rok jak również całą kadencję.. Wzory druków na kampanie sprawozdawczo-wyborczą OSP w 2016 roku.Podczas zebrania zostały przeprowadzone wybory do Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Babicach na kadencję 2021 - 2025.. Informuje o celu (celach) Zebrania..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt