Deklaracja dostępność architektoniczna
Do budynku prowadzi 1 wejście od strony ul.. Belgijskiej.. Przedszkole nr 192 "Wesoły Pędzelek" zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.Deklaracja dostępności.. Aby dostać się na poziomy powyżej parteru, należy pokonać schody.deklaracja o dostępności Deklaracja Dostępności dla strony internetowej Urząd m.st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.Deklaracja dostępności [przykład] To jest przykładowa deklaracji dostępności.. Recepcja znajduje się w holu głównym po lewej stronie wchodząc głównym wejściem do budynku.Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności.. Do budynku szkoły prowadzą cztery wejścia.. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do .Deklaracja dostępności | Dwa wejścia od sali gimnastycznej mieszczące się przy parkingu szkolnym są dostosowane dla osób na wózkach, posiadają podjazd.. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Krajowe Centrum Informacyjne ds. REACH&CLP zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych..

Odpowiada: Mariola Wawryka Data: 26.02.2020Dostępność architektoniczna.

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz na podstawie narzędzia: Test - European Internet Inclusion Initiative, ( ) - strona spełnia wymagania w 100%.Deklaracja dostępności Muzeum Archeologiczne w Gdańsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej, zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.. Rozbrat.. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa.. Do wejścia do budynku prowadzą schody.. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej .Deklaracja dostępności strony internetowej - Domu Pomocy Społecznej w Bielawie.. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron .Dostępność architektoniczna.. Starostwo Powiatowe w Rykach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.. Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Główny Urząd Statystyczny zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych..

Do wejścia głównego prowadzą schody bez podjazdu dla wózków inwalidzkich.Dostępność architektoniczna.

Informacje zwrotne i dane kontaktoweData sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-16 .. .Deklaracja dostępności Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej ops-ursynow.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.Deklaracja dostępności.. W budynku nie ma platformy przyschodowej.. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej dostępności Dostępność architektoniczna Dostępność architektoniczna Drukuj stronę do PDF; Drukuj stronę ; Poniżej znajdują się informacje o dostepności architektonicznej poszczególnych lokalizacji Urzędu Miasta Lublin.. Budynek składa się z 4 kondygnacji: piwnica (szatnia), parter, pierwsze piętro oraz drugie piętro.. Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im.. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego dostępności.. A. Mickiewicza w Puławach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej ( ) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.Przegląd aktualizacji deklaracji dostępności wykonano dnia: 2021-03-31..

W sekcji „Dostępność architektoniczna" podmiot publiczny deklaruje dostępność architektoniczną swojej siedziby.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Gliwicach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.data sporzĄdzenia deklaracji i metoda oceny dostĘpnoŚci cyfrowej Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-01 .. Do budynku prowadzi jedno wejście od ul.. Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-26; Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-03-26; Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.. Jej treść, struktura nagłówkowa i specjalne znaczniki w kodzie HTML są w pełni zgodne z Warunkami technicznymi publikacji oraz strukturą dokumentu elektronicznego Deklaracji Dostępności .Raport Z-d dostępność cyfrowa i architektoniczna.. Dom Pomocy Społecznej w Bielawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.Oświadczenie w sprawie dostępności..

Podaje przy tym adres lub adresy, jeżeli lokalizacji jest kilka, do każdej tworząc oddzielne opisy.Dostępność architektoniczna.

W jednostce nie ma obszarów kontroli.. Uniwersytet Śląski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.. Deklarację sporządzono na podstawie narzędzi walidujących zgodność strony ze standardami WCAG oraz narzędzi sprawdzających treść i przeprowadzonej samooceny przez upoważnionego pracownika Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie.Deklaracja dostępności.. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony dostępności.. Urząd Miasta Bydgoszczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.. Do budynku szkoły prowadzą 2 bramy i 2 furtki, a następnie drzwi wejściowe - otwierane ręcznie.. Jadwigi Wajsówny w Pabianicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starych Załubicach, ul. Mazowiecka 40, 05-255 Stare Załubice.. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do.Deklaracja dostępności serwisu, Dostępność architektoniczna Deklaracja dostępności serwisu Biblioteka Główna AGH zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.deklaracja dostĘpnoŚci WSTĘP Szkoła Podstawowa nr 10 im.. Do wejścia do budynku prowadzą schody.. Ośrodek Rozbrat, ul. Wytworzył: Mariola Wawryka.. Deklaracja zostało ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-02-23.Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności Deklarację sporządzono dnia: 2020-07-01 Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-30Deklaracja dostępności.. Deklaracja dostępności..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt