Oświadczenia majątkowe referendarzy poznań
APELACJA RZESZOWSKA.Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym, do złożenia oświadczenia majątkowego zobowiązany jest radny, który składa oświadczenie przewodniczącemu rady.. Sąd Okręgowy w Olsztynie.. Kompetencje; Przyjmowanie SprawOświadczenia majątkowe referendarzy za rok 2018. : 61 626 66 66Oświadczenia majątkowe referendarzy sądowych sądów apelacji łódzkiej za 2019 rok * - Informacje zawarte w oświadczeniu o stanie majątkowym zostały objęte ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych o klauzuli tajności "zastrzeżone".. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.. APELACJA LUBELSKA.. O nas Wstecz.. sędzia Jacek Barczewski.. Lista referendarzy zatrudnionych w WSA w Warszawie w 2019 roku.. Od wielu tygodni jego kontrkandydaci i inni politycy podnosili temat transparentności życia publicznego i jawności majątku osób sprawujących decyzyjne funkcje w państwie.15 marca, 2021 Lilia Łada Brak komentarzy Adam Szłapka, Daniel Obajtek, Nowoczesna, oświadczenia majątkowe, poznań Adam Szłapka, przewodniczący Nowoczesnej, zamierza zapytać podczas komisji służb specjalnych, kto badał oświadczenia majątkowe Daniela Obajtka - "oczekując od szefaOświadczenia majątkowe sędziów, asesorów i referendarzy Okręgu Olsztyńskiego za rok 2018Oświadczenia majątkowe prokuratorów nadal dostępne.. Adaszek-Sieroń Honorata..

Oświadczenia majątkowe.

Andrzejewski Leszek.. Oświadczenie o swoim stanie majątkowym zwanym „oświadczeniem majątkowym" zobowiązani są złożyć: radni, członkowie zarządu powiatu, sekretarz powiatu, skarbnik powiatu, kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu, osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydające decyzje administracyjne w .Oświadczenia majątkowe Oświadczenia o członkostwie w zrzeszeniu, pełnionej funkcji, członkostwie w partii politycznej stopka Prokuratura Okręgowa w PoznaniuKomenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu; Co robimy; Oświadczenia majątkowe; Oświadczenia majątkowe za rok 2020Oświadczenia majątkowe; Finanse; Zamówienia publiczne.. sędzia Wiesława Kozikowska.Oświadczenia majątkowe W związku z nowelizacją art. 62 ustawy o Policji obowiązkowi publikacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej podlegają informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych osób pełniących funkcje organów Policji z wyłączeniem danych dotyczących daty i miejsca urodzenia, numerów PESEL i NIP, miejsca .Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2015 - archiwum; Treść strony.. Jarosław Dobrowolski (PDF) 1059.4kB.. Bartniak Magdalena .Oświadczenia majątkowe referendarzy za 2016 r. Oświadczenia majątkowe asesorów za 2016 r. Dane teleadresowe.. Link do oświadczeń .Oświadczenia sędziów, asesorów i referendarzy..

Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2018 - archiwum.

sędzia Eugeniusz Dąbrowski.. sędzia Wacław Bryżys.. Plan zamówień publicznych; Sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych; Zamówienia publiczne 2021; Przetargi nieograniczone 2020; Przetargi nieograniczone 2019; Zamówienia na Usługi Społeczne 2020; Zamówienia z wolnej ręki; Zapytania ofertoweOświadczenia majątkowe złożone w 2019 roku.. (odnośnik zewnętrzny) Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Wojewody Wielkopolskiego za rok 2020.Prokuratura Jednostki podległe Prokuratura Regionalna w Poznaniu Prokuratura Regionalna w Poznaniu Oświadczenia majątkowe czwartek, 25 czerwca 2020 Oświadczenia majątkowe 2019Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu al.. sędzia Magdalena Teresa Chudy.Oświadczenia majątkowe sędziów, asesorów i referendarzy Okręgu Białostockiego za rok 2019.. Sąd Apelacyjny w Łodzi ul. G. Narutowicza 64, 90-136 Łódź .w Poznaniu MENU.. APELACJA POZNAŃSKA.. APELACJA GDAŃSKA.. 2016.177 ze zm.) prokuratorzy są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym (§ 1) przed objęciem stanowiska, a następnie co roku do dnia 31 marca, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, a także w dniu opuszczenia stanowiska prokuratora (§ 5).Złożenie dwóch oświadczeń o stanie majątkowy przez jedną osobę wynika z faktu, że sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi zobowiązani są do złożenia takiego oświadczenia na koniec roku kalendarzowego, jak również na dzień powołania na stanowisko sędziowskie lub mianowania na stanowisko asesora lub referendarza sądowego albo na dzień przejścia w stan spoczynku lub na emeryturę.Oświadczenia majątkowe sędziów, asesorów i referendarzy Okręgu Białostockiego za rok 2018..

Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2017 - archiwum.

w Poznaniu ul. Jackowskiego 18Oświadczenia majątkowe referendarzy za rok 2019.. Sąd Rejonowy w Sokółce.Oświadczenia majątkowe sędziów, asesorów i referendarzy Okręgu Łomżyńskiego za rok 2018. sędzia Bożena Charukiewicz.. sędzia Stanisław Guziejko.. Misja i zadania PSP; Kierownictwo Komendy; Struktura organizacyjna; Organizacja - Obszar chroniony; Historia; Klauzule informacyjne RODO; Sprawozdania finansowe; Oświadczenia majątkowe; Co robimy Wstecz.. Oświadczenia za 2016 rok; Oświadczenia za 2017 rok; Oświadczenia za 2018 rok; Oświadczenia za 2019 rok; Oświadczenia złożone na podstawie art. 88 a ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych.. Zamówienia Publiczne; Ochotnicze Straże Pożarne; Służba w PSP; Prewencja społeczna; Platforma e-learningowa Firefighters PlusOświadczenia majątkowe sędziów, asesorów i referendarzy Okręgu Olsztyńskiego za rok 2019.. Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2016 - archiwum.Prokuratura Okręgowa w Poznaniu; O prokuraturze; Oświadczenia; Oświadczenia majątkoweDRUK OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEGO .. sędzia Andrzej Kordowski.. Piotr Burdajewicz (PDF) 677.54kB.. sędzia Beata Błażejczyk.. APELACJA BIAŁOSTOCKA.. Tymczasem nadal w internecie można bez problemu przejrzeć oświadczenie majątkowe prokuratorów i asesorów okręgu częstochowskiego - składane od 2015 r. do tej pory..

Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2019 - archiwum.

Lista referendarzy sądowych zatrudnionych w WSA w Warszawie w 2018 roku.. APELACJA KRAKOWSKA.. sędzia Beata Brysiewicz sędzia Marzanna Chojnowska sędzia Sławomir Cilulko sędzia Leszek Ciulkin sędzia Alicja Iwona Dubij sędzia Jolanta Fedorowicz sędzia Dariusz Gąsowski sędzia Maciej Andrzej GłosAndrzej Duda zdecydował się na ujawnienie oświadczenia majątkowego na dwa dni przed wyborami prezydenckimi, w których ubiega się o reelekcję.. UWAGA - Ograniczenia w funkcjonowaniu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.. sędzia Adam Wacław Barczak.. sędzia Anna Kacprzyk.. APELACJA KATOWICKA.. sędzia Jolanta Barbara Biernat-Kalinowska.. 2020; Orzecznictwo WSA w Bydgoszczy; Załatwianie Spraw.. Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim.. Nazwisko i imię .Zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz. U.. Sąd Okręgowy w Białymstoku.. Sąd Rejonowy w Białymstoku.. Oświadczania zastępcy wójta, osób.Oświadczenia.. Adamczyk Maciej..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt