Wniosek o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
Zachęcamy do zapoznania się ze wzorem umowy wraz z załącznikami oraz zasadami udzielania dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia .Komplet dokumentów: Umowa o wypłatę dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 wraz klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych .Wniosek o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników Podstawa prawna: Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób .1.. Wybierz właściwy PUP i sprawdź terminy.. Świadczenie przyznawane będzie w ramach tak .Wniosek może być złożony w postaci elektronicznej przez platformę praca.gov.pl (usługa TARCZA ANTYKRYZYSOWA » Wniosek o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy PSZ-PKDG) lub w postaci papierowej do urzędu (np. drogą pocztową)..

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Wysokość wsparcia uzależniona jest od udokumentowanego spadku obrotów.. Otrzymasz środki finansowe, które zrekompensują utratę przychodów..

Wsparcie może być ...Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Oświadczenie mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy o prowadzeniuTarcza antykryzysowa (pakiet antykryzysowy) obejmuje szereg rozwiązań dla przedsiębiorców, o których przeczytasz tutaj.Jednym z nich jest art. 15zzc ustawy COVID-19, który dotyczy dofinansowania od starosty (lub prezydenta miasta w przypadku miast na prawach powiatu) części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę niezatrudniającego pracowników.Osoby samozatrudnione mogą skorzystać z dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów w wyniku pandemii koronawirusa.. Sprawdź termin naboru wniosków na stronie internetowej urzędu.. Jeśli dotąd przedsiębiorca nie sięgał o te formy pomocy może jeszcze złożyć o nie wniosek za pośrednictwem praca.gov.pl.Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne dla mikroprzedsiębiorcy,małego i średniego art.15zzb .. Przed wypełnieniem i złożeniem wniosku należy zapoznać się z „Zasadami ubiegania się o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorcy ..

Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej.

Państwowy Urząd Pracy odpowiedzialny jest bowiem za realizację dofinansowania części kosztów poniesionych na prowadzenie działalności gospodarczej, do którego nadal trwa .Uwaga!. Samozatrudnieni mogą jednak starać się też o inną formę wsparcia - chodzi o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.Od 2 listopada 2020 r. rusza nabór na wnioski o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych- zakończenie naboru 16 listopada 2020r.. Usługa realizowana jest wyłącznie przez Powiatowe Urzędy Pracy.. Zachęcamy do zapoznania się ze wzorem umowy wraz z załącznikami oraz zasadami udzielania dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia .Od 19 grudnia mikro i mali przedsiębiorcy mogą składać wnioski o dotacje na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.. A jak wypełnić wniosek o "Udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników",Skorzystaj z dofinansowania na prowadzenie swojej działalności..

... Wniosek o udzielenie dofinansowania w wersji papierowej można pobrać z tej strony.

DOFINANSOWANIE CZĘŚCI KOSZTÓW WYNAGRODZEŃChciałam złożyć wniosek o PSZ- DKDG (o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników), ale nie mam numeru REGON, co powinnam więc wpisać?. Krok 2.. Usługa realizowana jest wyłącznie przez Powiatowe Urzędy Pracy.. Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.. złóż wniosek Dowiedz się więcej.. Pomoc krok po kroku.. W przypadku spadku obrotów o: co najmniej 30 proc. - dofinansowanie .Część zrezygnowała z tego pomysłu po tym, jak okazało się, że urzędy są wręcz zalewane wnioskami o pożyczkę 5 tys. zł.. WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOFINANSOWANIA CZĘŚCI KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Przyznawanego na podstawie art.15zzc ustawy z dn. 2 marca 2020r.. Dowiedz się więcej.. Skorzystaj z dofinansowania na prowadzenie swojej działalności.. Zmniejsz podstawę obliczenia podatku dzięki przekazaniu darowizny na zwalczanie COVID-19.Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie ogłasza nabór wniosków .. Odliczenie przekazanej darowizny od dochodu.. W przypadku wysyłki przez .Wniosek o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 wraz z załącznikami:Termin naboru wniosków: od dnia 16.04.2020 r. do 29.04.2020 r. Wnioski złożone poza terminem naboru nie będą rozpatrywane.. Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników, to nie jedyna forma wsparcia oferowana przez PUP.. Wiosną rząd uruchomił możliwość wnioskowania o pomoc w ramach mikropożyczki oraz dofinansowania kosztów działalności gospodarczej.. We wniosku PSZ-DKDG nie ma pola wymagającego wpisanie REGON.Wnioski o dotację 5 tys. zł z urzędu pracy dla firm z najbardziej poszkodowanych branż są już dostępne na portalu praca.gov.pl.. Sposób składania wniosku jest niemal taki sam jak w przypadku wiosennej mikropożyczki, ale niestety powielono też niektóre uciążliwe błędy tamtej procedury.Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą.. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego ze środków rezerwy KFS - pdf (pdf1) świadczenia postojowe; finansowane z FP, wypłacane przez ZUS, przewidziane dla przedsiębiorców i osób wykonujących umowę cywilnoprawną, 2) dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów - mają je dostawać przedsiębiorcy niezatrudniający pracowników, a o przyznaniu dofinansowania będą decydować starostowie,Chodzi o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.. złóż wniosek Dowiedz się więcej.. w której te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych."Uwaga!. Krok 1.. Wniosek o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia covid-19..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt