Upoważnienie do odbioru wyników badań rezonansu doc
Nr PESEL Upoważnionego …………………………………………………………………………… Nr dokumentu tożsamości Upoważnionego .UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU WYNIKÓW BADAŃ Ja, niżej podpisany /a .. raport; biznes plan transport; Obniżenie etatu; zawiadomienie .analiza jego tematy (upoważnienie do odebrania wyników badań, upoważnienie do odbioru wyników badań, promocjazdrowia.pl) i głównych konkurentów (olej-opalowy.pl, cmradzymin.pl, novaoil.pl)Wznawiamy pobieranie materiału do badań w soboty od dnia 06.06.2020 r. w godzinach 7:00 - 10:00.. 20.04.2015 Rozmiar.. Upoważnienie do odbioru wyników (laboratorium, morfologia, cytologia, histopatologia, EKG, EEG, badania wysiłkowe) [ pobierz] 2.. Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.. 21.01.2014 Rozmiar.. 52 361 49 10 Dane upoważnionego Imię i nazwisko PESEL Upoważniam Pana/Panią do odbioru moich wyników badań czytelny podpis osoby upoważnionej data podpis pracownika przyjmującego upważnienieUpoważnienie do załatwienia spraw w urzędzie wzór; Biznes plan salon kosmetyczny streszczenie; Korzystanie z samochodu służbowego do celów prywatnych 2019; Wzór upoważnienie do odbioru wyników badań rezonansu; Sklep warzywniak czy się opłaca forum; Ostatnio wyszukiwane.. Przeczytaj, jak powinno wyglądać upoważnienie do odbioru zaświadczenia.. Odbiór badań możliwy jest także przez osobę upoważnioną przez pacjenta..

Upoważnienie do odbioru wyników badań.

Nr dokumentu tożsamości Osoby Upoważnianej.. Zapraszamy.. Podstawa prawna: art. 18 USTAWY z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Rezonans Magnetyczny - upoważnienie do odbioru wyników [ pobierz] 3.. Data i podpis pacjenta.Upoważnienie do odbioru dokumentacji medycznej Imię i nazwisko pacjenta: .. , adres .. Pesel .. .Prawa pacjenta.. Pracownia Rezonansu Magnetycznego SKAMED, ul.Ja niżej podpisana/podpisany upoważniam do odbioru wyników mojego badania MR Panią/Pana: …………………………………………………………………………… Imię i Nazwisko Upoważnionego …………………………………………………………………………….. Oświadczenie przedstawiciela ustawowego pacjenta między 16-18 rokiem życia.. - pt. w godz. 7.00 - 14.30 tel: 22 514 60 00 / tel/fax: 22 514 60 60Ustalanie terminów badań , rejestrowanie w dniu badania i wydawanie wyników.Upoważnienie włączone do dokumentacji medycznej pacjenta daje pracownikom podmiotu leczniczego prawo wydania wyników badań osobie wskazanej w treści upoważnienia.WYNIKI BADAŃ OBRAZOWYCH NA NOŚNIKACH ELEKTRONICZNYCH .. Osoba odbierająca badanie musi okazać upoważnienie odbioru badań oraz swój dokument tożsamości.UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU WYNIKÓW BADAŃ W LABORATORIUM / PRACOWNI Imię i nazwisko pacjenta .Ja niżej podpisana/podpisany upoważniam do odbioru wyników mojego badania MR Panią/Pana: ..

Upoważnienie do odbioru recept.

Ja niżej podpisana/-y upoważniam do odbioru wyników mojego badania MR. Panią/Pana: Imię i Nazwisko Osoby Upoważnionej.. Author: Marcin Ratajczak Created Date: 8/6/2018 3:05:15 PM .upoważnienie do odbioru wyników badań histopatologicznych: 7: 2: upoważnienie do odbioru wyników badań doc: 7: 3: upoważnienie do odbioru wyników badań rezonansu: 7: 4: upoważnienie do odbioru wyników badań laboratoryjnych: 6: 5: upoważnienie do odbioru wyników badań luxmed: 5: 6: upoważnienie do odbioru wyników badań sanepid .Upoważnienie do odbioru wyników badań Dane pacjenta Ja niżej podpisany/a Imię i nazwisko PESEL tel.. Rezygnacja z udzielenia świadczenia.. 2-152 docx Aktualizacja.Pesonel pracowni poinformuje o terminie odbioru wyników badania.. 2007r.UPOWAŻNIENIE Upoważniam…………………………………………………………….. /Imię nazwisko osoby upoważnionej/ PESEL .Upoważnienia do odbioru wyników 1.. Mając na uwadze bezpieczeństwo oraz wygodę naszych pacjentów, wyniki badań laboratoryjnych można teraz bezpłatnie sprawdzić poprzez nasz system informatyczny.. Wyniki badań zarówno laboratoryjnych jak i diagnostycznych, stanowią dokumentację.Wyniki badań może odebrać osoba upoważniona.. Upoważnienie do odbioru wyników badań.. RTG17.08.2018 Rozmiar.. Na życzenie pacjenta możliwe jest szybkie przesłanie wyników badania za pomocą poczty elektronicznej.UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU WYNIKÓW BADAŃ Ja, niżej podpisany/a ..

2-153 Upoważnienie do odbioru wyników badań lab..docx Aktualizacja.

legitymujący się dowodem tożsamości ………………………………PESEL…………………Upoważniam do odebrania moich wyników badania TK/MR Pana/Panią .Ankieta medyczna MR. PDF do pobrania.. : …., PESEL:.. imię nazwisko legitymujący /a się dowodem osobistym nr i seria: .-należy wypełnić cały formularz przy wykonywaniu badania .Osoba odbierająca badanie musi okazać upoważnienie odbioru badań oraz swój dokumnet tożsamości.. Data i podpis pracownika przyjmującego upoważnienie.. Przygotowanie do badania MR. PDF do pobrania.. z 2012 r. poz. 159 z późniejszymi zmianami) upoważniam: Pana/Panią: Imię i nazwisko: Nr PESEL: (numer.. 0-161 wniosek_o_przywrocenie_na_liste_oczekujacych.rtf Aktualizacja.. Upoważnienie do uzyskania informacji o stanie zdrowia dziecka.. Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej.Author: Microsoft Created Date: 2/7/2017 10:32:56 AMUPOWAŻNIENIE DO ODBIORU SPRAWOZDANIA Z BADAŃ wykonanych przez Laboratorium WSSE w Warszawie Ja, niżej podpisana/y………………………………………………………, / Imię i nazwisko / PESEL :…………………………………………legitymująca/y się dokumentem2) W przypadku odbioru dokumentacji przez osobę upoważnioną, dodatkowo należy złożyć „Upoważnienie do wydania dokumentacji medycznej " (wzór - załącznik nr 2 do niniejszej instrukcji) sporządzonego w obecności pracownika upoważnionego do wydania kopii dokumentacji medycznej..

Napisz upoważnienie do odbioru zaświadczenia.

Pobierz darmowy wzór w dwóch .. Data i czytelny podpis Pacjenta.. Upoważnienie do uzyskania informacji o stanie zdrowia i dokumentacji medycznej.. Nr PESEL Osoby Upoważnionej.. Przygotowanie do badania TK.. do odbioru dokumentacji medycznej dotyczącej mojej osoby.. Ustawa o prawach pacjenta.. Data podpis pracownika przyjmującego upoważnienie.. Wyniki badań są przekazywane w formie opisu oraz płyty CD..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt