Duplikat faktury w wersji elektronicznej
Zasada polega na tym, że wystawca drukuje fakturę w dwóch egzemplarzach, przy czym jeden przekazuje odbiorcy, a drugi pozostawia w swojej .Duplikat faktury.. z 2011 r. Nr 177, poz.1054 z późn.. poprzez indywidualne konto klienta w serwisie ENERGA24 lub eBOK, osobiście w naszej placówce.h) e-faktura - faktura, faktura korygująca, duplikat faktury w formie dokumentu elektronicznego, który spełnia wymogi określone dla faktur elektronicznych w przepisach art. 106 a i nast.. Jak wynika z przytoczonych regulacji, przepisy nie ograniczają w żaden sposób prawa do otrzymania od kontrahenta duplikatu faktury.. Stanowisko takie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 28.01.2009 r. nr IPPP2-443-1831/08-2/BM.Drukuj przechowywanie kopii faktur papierowych w wersji elektronicznej, uzyskanie akceptacji na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną, uzyskanie przez klienta faktury w formie elektronicznej, uznanie wystawianych i otrzymywanych faktur za faktury elektroniczne, pobieranie faktury ze strony internetowej, wystawianie i przesyłanie duplikatów faktur w formie papierowej do faktur .Duplikat faktury to, posługując się definicją z ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT), faktura wystawiona ponownie, która powinna zawierać wyraz „DUPLIKAT" oraz datę jej wystawienia.W związku z czym w przedstawionej w treści pytania sytuacji nie mają Państwo moim zdaniem prawa odmówić wystawienia duplikatów faktur..

Podobnie jest z duplikatami faktur.

E-faktury starsze niż 3 miesiące są automatycznie archiwizowane przez system, dlatego w celu ich pobrania Abonent powinien zaznaczyć Rozpatrzenie żądania kontrahenta w tym zakresie nie wymaga ustalania czy klient posiada fakturę pierwotną w jakiejkolwiek formie.Technologiczne sposoby przesyłania faktur.. W takim przypadku dla udokumentowania operacji gospodarczej wystawia się duplikat faktury (zasady wystawiania duplikatów faktur określone zostały w art. 106l ustawy o VAT).o) faktury w wersji elektronicznej (e-faktury), zasady przesyłania i przechowywania faktur elektronicznych, zasady udostępniania faktur elektronicznych organom podatkowym i skarbowym, okres, przez który należy przechowywać faktury, faktura papierowa przechowywana w wersji elektronicznej i odwrotnie.2.10.. Ma on za zadanie odtworzyć informacje na temat zawartej transakcji handlowej.. datę wystawienia duplikatu.Zdaniem Wnioskodawcy, wystawienie duplikatu zniszczonej u nabywcy faktury elektronicznej powinno polegać na ponownym wygenerowaniu faktury ze słowem ?DUPLIKAT?. W .Temat: Duplikat?.

(jej duplikatu) i przesłanie jej; - przesłanie f.e.

zaginięciu faktury wystawionej i przesłanej w formie elektronicznej raczej nie może być mowy, zwłasz­cza gdy wcześniej dotarła ona skutecznie do nabywcy.Jeśli oryginał faktury VAT uległ zniszczeniu lub zaginął, to możesz samodzielnie pobrać duplikat wybranej faktury VAT z poziomu Panelu klienta home.pl.. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, każda faktura, korekta i duplikat powinny zachowywać jednolitość formy.. kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub; elektronicznej wymiany danych (EDI) zgodnie z umową w sprawie .Elektroniczne duplikaty i e-faktury korygujące W razie potrzeby e-fakturę można korygować czy - w przypadku zaginięcia oryginału - wygenerować jej duplikat.. Jeszcze jakiś czas temu przesłanie klientowi faktury elektronicznej wymagało nie tylko jego akceptacji, ale również potwierdzenia tego faktu.. Skontaktuj się z nami.. ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j.. W określonych przypadkach faktura musi spełniać dodatkowe wymagania - np. kiedy mamy do czynienia z dostawą towarów lub świadczeniem usług zwolnionych od podatku, należy na niej zamieścić informację na temat przepisu, na podstawie którego stosuje się owo zwolnienie od podatku..

O wystawianie duplikatu występuje nabywca.

z nowym bezpiecznym podpisem elektronicznym z nowym znacznikiem czasowym oraz wysłanie jej pocztą elektroniczną do odbiorcy faktury.. Przesyłanie i archiwizowanie faktur w formie papierowej.. Zdaniem Wnioskodawcy, wystawienie duplikatu zniszczonej u nabywcy faktury elektronicznej powinno polegać na ponownym wygenerowaniu faktury ze słowem DUPLIKAT z nowym bezpiecznym podpisem elektronicznym z nowym znacznikiem czasowym oraz wysłanie jej pocztą elektroniczną do odbiorcy faktury.. Dane znajdujące się na duplikacie powinny być identyczne względem informacji zawartych na oryginalnej fakturze.Przechowywanie papierowych faktur w wersji elektronicznej.. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.Odnosząc się natomiast do kwestii wystawiania duplikatu faktury w formie elektronicznej do faktury wystawionej w formie papierowej, jeszcze raz należy podkreślić, iż obowiązujące regulacje prawne dopuszczają możliwość wystawiania i przesyłania faktur w dowolnej postaci.W przypadku, gdy nabywca nie ma dostępu do pliku z fakturą elektroniczną, powinien zwrócić się do sprzedawcy z wnioskiem o duplikat, podobnie jak w przypadku dokumentu papierowego..

Kliknij tutaj, aby sprawdzić jak pobrać duplikat faktury VAT w wersji elektronicznej (PDF).

Kliknij tutaj, aby sprawdzić jak pobrać duplikat faktury VAT w wersji elektronicznej (PDF).. Zgodnie z treścią § 5 pkt 1 Rozporządzenia, faktury korygujące oraz duplikaty faktur do faktur wystawianych i przesyłanych w formie elektronicznej przesyła się w tej samej formie.przechowywanie kopii faktur papierowych w wersji elektronicznej, uzyskanie akceptacji na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną, uzyskanie przez klienta faktury w formie elektronicznej, uznanie wystawianych i otrzymywanych faktur za faktury elektroniczne, pobieranie faktury ze strony internetowej, wystawianie i przesyłanie duplikatów .Duplikat właściwej faktury VAT (w wersji elektronicznej) możesz pobrać w Panelu klienta home.pl.. Tego typu dokumenty należy wystawiać zgodnie z pierwowzorem, czyli w formie elektronicznej.Treść faktury w formie elektronicznej Do faktury w formie elektronicznej, jako faktury w rozumieniu ustawy VAT stosuje się tą ustawę oraz przepisy rozporządzenia z dnia 25 maja 2005 r. Wynika to z faktu, że rozporządzenie z dnia 14 lipca 2005 r. nie reguluje wszystkich zagadnień dotyczących faktur w formie elektronicznej6 .o zrobić w przypadku nie otrzymania e-maila z e-fakturą?. zm.);W jednostkach niejednokrotnie zdarza się, że otrzymana przez nabywcę lub wystawiona przez sprzedawcę faktura, ulegnie zniszczeniu czy też po prostu zaginie.. Duplikat faktury jest niczym innym jak zwykłą fakturą w rozumieniu przepisów Ustawy o podatku od towarów i usług (VAT).Duplikat faktury to dokument księgowy, wystawiony na podstawie istniejącej wcześniej faktury.. WAŻNE!. E-faktura wraz ze szczegółowym wykazem usług w wersji elektronicznej jest udostępniona w Plus online, Aplikacji lub Asystencie przez 18 miesięcy od dnia jej wystawienia.. W przypadku trwałego uszkodzenie bądź utraty plików archiwizacyjnych i/lub korespondencji e-mail, do której faktura ta była dołączona w formie załącznika, na żądanie wystawienia duplikatu sformułowane przez lienta ekman może zostać wystawiony duplikat faktury elektronicznej.J eśli chcesz otrzymać duplikat faktury.. 5 ustawy o VAT wynika dodatkowo, że poza wykorzystaniem kontroli biznesowych, autentyczność pochodzenia i integralność treści faktury elektronicznej są zachowane, w szczególności, w przypadku wykorzystania:.. do faktury elektronicznej Dawid Milczarek: Adam Bartosiewicz: właśnie o to mi chodziło że przecież, jeśli kupujący zgłasza mi zagubienie faktury elektronicznej, to mam dwie opcje: - ponowne sporządzenie f.e.. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.Z przepisu tego wynika jedno­znacznie, że duplikat faktury, co do zasady, jest wystawiany, gdy faktura ulegnie zniszczeniu albo zaginie.. Możesz to zrobić poprzez wygodny dla Ciebie sposób kontaktu z nami: telefonicznie pod numerem 555 555 555, Koszt połączenia wg stawek Twojego operatora.. Faktura uproszczona..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt