Oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy czyste powietrze
do umowy pożyczki - wzór zlecenia wpłaty-polecenia przelewuZałącznik nr 10 - Oświadczenie współmałżonka Pożyczkobiorcy o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązań wynikających z umowy pożyczki - wzór; Zestawienie rzeczowo-finansowe - wspólne dla umowy dotacji i pożyczki; Wniosek o płatność z załącznikami - wspólny dla umowy dotacji i pożyczkiOd chwili zawarcia umowy o dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze beneficjent ma 2 lata na realizację wskazanych w umowie przedsięwzięć - nie później jednak niż do 30.06.2029r.o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia Oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy dotacji/pożyczki Zgłoszenie zamiaru wykonania prac budowlanych lub ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę (okazanie), jeśli nie były okazane podczas wizytacji dopuszczającej Wykaz dokumentów dodatkowychOświadczenie współmałżonka Pożyczkobiorcy o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązań wynikających z umowy pożyczki - wzór 5.. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, dostępnego na Portalu Beneficjenta, na stronach internetowych wfośigw z załącznikami .. Pismo informujące o zawarciu umowy dotacji: 12.. Ulga podatkowa, która może łączyć się z innymi dotacjami np. z programu Czyste Powietrze..

Zestawienie rzeczowo-finansowe (wspólne dla umowy dotacji i pożyczki) - wzór.

Jak wypelnić wniosek o platność w PP Czyste Powietrze: 11.. Wniosek o płatność z załącznikami - wspólny dla umowy dotacji i pożyczkiZałącznik Nr 4 do umowy pożyczki wersja 1.6 /29.07.2019 Oświadczenie współmałżonka Pożyczkobiorcy o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązań wynikających z umowy pożyczki (dotyczy współmałżonka pozostającego z Pożyczkobiorcą we wspólności ustawowej - bez rozdzielności majątkowej)o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia Oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy dotacji/pożyczki Zgłoszenie zamiaru wykonania prac budowlanych lub ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę (okazanie), jeśli nie były okazane podczas wizytacji dopuszczającej Wykaz dokumentów dodatkowychJak policzyć dochód w PP Czyste Powietrze: 10..

Zestawienie rzeczowo-finansowe - wspólne dla umowy dotacji i pożyczki: 6.

Wzór pisma informującego o udzielaniu dostacji.. 4.załącznik nr 3 do umowy dotacji_ver.3.0 wersja 1.4/06.12.2018 Oświadczenie współmałżonka Dotowanego o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązań wynikających z umowy dotacji (dotyczy współmałżonka pozostającego z Dotowanym we wspólności ustawowej - bez rozdzielności majątkowej)Załącznik Nr 4 do umowy dotacji wersja 23.01.2019 Oświadczenie współmałżonka Dotowanego o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązań wynikających z umowy dotacji (dotyczy współmałżonka pozostającego z Dotowanym we wspólności ustawowej - bez rozdzielności majątkowej)załącznik nr 6 do umowy pożyczki_ver.3.0 wersja 1.4/06.12.2018 Oświadczenie współmałżonka Pożyczkobiorcy o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązań wynikających z umowy pożyczki (dotyczy współmałżonka pozostającego z Pożyczkobiorcą we wspólności ustawowej - bez rozdzielności majątkowej)Program priorytetowy Czyste Powietrze - dok.. o dofinansowanie oraz zawarcia i realizacji umowy, a także dla dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego, jeśli takie się pojawią, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody zgodnie z art. 6 ust..

Wzór pisma informującego o zawarciu umowy o dofinansowanie wraz z załącznikiem .

14 Załącznik nr 7 do umowy dotacji wersja 1.4/14.09.2018 Świadomi odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, wynikającej z art. 233 ustawyo wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia w ramach Programu priorytetowego Czyste powietrze - Załącznik nr 7;1 h) oświadczenie współmałżonka Dotowanego o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązań wynikających z umowy dotacji - załącznik nr 8.1 4.Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie reguluje w jakiej formie ma zostać wyrażona zgoda dla drugiego małżonka na dokonanie czynności prawnej, przyjmuje się więc zgodnie z art. 63 § 2 Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż w przypadku gdy do ważności czynności prawnej wymagana jest forma szczególna, że oświadczenie o wyrażeniu zgody .Wzór umowy dotacji POBIERZ pdf 0.42Mb Wzór umowy pożyczki POBIERZ pdf 0.4Mb Informacje niezbędne do sporządzenia umowy POBIERZ doc 0.13Mb Harmonogram wypłat_wzór POBIERZ xlsx 0.03Mb Zgoda współwłaśccieli nieruchomości - dla dotacji POBIERZ docx 0.11Mb Zgoda współwłaścicieli nieruchomości - dla pożyczki POBIERZ docx 0.11Mb .Załącznik Nr 5 do umowy dotacji wersja 22.05.2019 Oświadczenie współmałżonka Dotowanego o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązań wynikających z Umowy dotacji (dotyczy współmałżonka pozostającego z Dotowanym we wspólności ustawowej - bez rozdzielności majątkowej)Oświadczenie współmałżonka Dotowanego o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązań wynikających z umowy dotacji - wzór; 2b. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 .Ulga termomodernizacyjna..

do umowy pożyczki - oświadczenie wspołmałżonka; Zał.

Wzór wniosku o płatność.. a.Program priorytetowy Czyste Powietrze - dok.. 1 lit. aOpis dokumentu: Oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy - oświadczenie jednego z małżonków zawierające zgodę na dokonanie określonej czynności przez drugiego małżonka.. Oświadczenia o uzyskaniu zgody na rozpoczęcie budowy dotyczą budynku nowo budowanego, dlatego Jan Kowalski ich nie zaznaczył.Oświadczenie współmałżonka Pożyczkobiorcy o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązań .. KTÓRY H DANE OSOOWE POZYSKANO OD WNIOSKODAWY PP CZYSTE POWIETRZE Zgodnie z art. 13 ust.. 21 Załącznik Nr 10 do umowy pożyczki wersja 1.4/14.09.2018 Oświadczenie współmałżonka Pożyczkobiorcy o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązań wynikających z umowy pożyczkiOświadczenie współmałżonka Pożyczkobiorcy o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązań wynikających z umowy pożyczki Zestawienie rzeczowo-finansowe Wniosek o .Nie zaznaczył oświadczenia o uzyskaniu pozwolenia na budowę do 15 grudnia 2002 r., gdyż w jego budynku źródło ciepła nie spełnia wymagań programu „Czyste Powietrze"..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt