Wniosek o patronat prezydenta miasta
Projekty materiałów promocyjnych i informacyjnych z zamieszczonym identyfikatorem herbowym patronatu honorowego Prezydenta m.st. Warszawy powinny zostać przesłane do akceptacji Biura Marketingu Miasta na adres [email protected] honorowy Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.. Znak jest umieszczany w materiałach promocyjnych projektów realizowanych przez Urząd Miasta i podległe mu jednostki oraz w materiach promocyjnych projektów, w których samorząd występuje, jako mecenas, partner lub współorganizator.Wypełnić wniosek (do pobrania): WNIOSEK O OBJĘCIE PATRONATEM HONOROWYM WYDARZENIA.docx.. A+ A-Podgląd wydruku PDFgen.. Wniosek o objęcie patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka imprez o charakterze lokalnym i ponadlokalnym +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55 .. Wniosek z dopiskiem „Patronat Honorowy" można również wysłać: .. wniosek o objęcie przez Prezydenta Wrocławia Patronatem Honorowym wydarzenia lub udział Prezydenta Wrocławia w Komitecie Honorowym;- Wniosek zainteresowanego o przyznanie patronatu złożony na stosownym formularzu ( zgodnie z Zarządzeniem PMT 161/2015) , który należy złożyć co najmniej 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy lub wydarzenia.. 1 może być przesłany na adres: Kancelaria Prezydenta Miasta Lublin, Plac Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, złożony w Punktach Biura Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Lublin, przesłany pocztą elektroniczną na adres: [email protected] lub przekazany elektronicznie poprzez platformę ePUAP: /GminaLublin/skrytka.Znak promocyjny „Zakochaj się Warszawie" jest elementem wizualnym marki m.st. Warszawy..

Odmowa przyznania patronatu nie wymaga uzasadnienia.

Objęcie przedsięwzięcia patronatem nie jest jednoznaczne z udzieleniem mu wsparcia finansowego i organizacyjnego.Prezydenta Miasta Piły z dnia 19 lipca 2016 r. Piła, dnia .. Wniosek o przyznanie Patronatu Honorowego Prezydenta Miasta Piły/ o udział w Komitecie Honorowym Wniosek o (proszę o zaznaczenie właściwej odpowiedzi) Patronat Honorowy Prezydenta Miasta Piły udział w Komitecie HonorowymJak to zrobić?. Opłaty: - Nie pobiera się IV.. Ważne przypomnienie dla organizatorów przedsięwzięć, imprez lub wydarzeń skierowanych bezpośrednio do mieszkańców Gorzowa.. Za pośrednictwem poczty na adres: Prezydent Miasta Katowice.. Informacja o realizowanym przedsięwzięciu Nazwa wydarzenia Termin i miejsce Cel .Wniosek o patronat prezydenta Zarządzenie nr 3478/2018 Prezydenta Miasta w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania Patronatu Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie facebookWniosek, o którym mowa w ust.. Organizator otrzymuje pisemną odpowiedź o przyznaniu, bądź o odmowie przyznania patronatu.Wniosek w sprawie nadania Patronatu Honorowego lub Mecenatu Miasta powinien zawierać: dane wnioskodawcy: nazwisko, imię lub pełna nazwa wnioskodawcy, adres do korespondencji, adres e-mail, telefon kontaktowy.Wniosek o wyróżnienie składa się nie później niż 30 dni przed planowanym przedsięwzięciem..

Budżet 2021; ... KARTY USŁUG > Wniosek o udzielenie patronatu Prezydenta.

Do wniosku należy dołączyć szczegółowy program/regulamin przedsięwzięcia.Pismo z prośbą o przyznanie patronatu Prezydenta m.st. Warszawy należy kierować na adres Gabinetu Prezydenta.. Osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta przy Rynku 1 2.. Marcin Krupa.. ul. Młyńska 4Z wnioskiem o przyznanie Patronatu wydarzeniu występuje wyłącznie główny organizator wydarzenia lub osoba upoważniona przez organizatora.. Pliki do pobrania: - Patronaty Regulamin - Patronaty Wniosek pdf - Patronaty Wniosek doc - Patronaty Sprawozdanie pdfWniosek o objęcie przedsięwzięcia Patronatem Prezydenta Miasta Opola złożysz: • osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta Opola lub w siedzibie Wydziału Promocji, ul. Koraszewskiego 7-9, w godzinach pracy Urzędu, • elektronicznie na adres: [email protected] lub [email protected]ądzanie Prezydenta Miasta Zamość [26.48 kb] Regulamin przyznawania Honorowego Patronatu Prezydenta Miasta Zamość [47.50 kb] Wniosek o patronat [62.50 kb] Wniosek o wyrażenie zgody na używanie herbu Miasta Zamość [32.00 kb] uchwala_z_dn.26.09.2016.pdf [112.74 kb]Otrzymanie patronatu honorowego Prezydenta Miasta Białegostoku wiąże się z przesłaniem pisma do Prezydenta Miasta Białegostoku z pośbą o patronat honorowy nad wydarzeniem wraz z opisem wydarzenia i informacją o organizatorze i przesłaniu na jeden z poniższych adresów:Wniosek o objęcie patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy imprez o charakterze lokalnym i ponadlokalnym WNIOSEK: 1)organizator przedsięwzięcia: 2) jakiego przedsięwzięcia dotyczy: 3)termin i data przedsięwzięcia/czy wnioskujecie Państwo o wynajęcie Sali Sesyjnej w Urzędzie Miasta Częstochowy 4)cel przedsięwzięcia:3..

Wypełniony wniosek należy dostarczyć najpóźniej na 30 dni przed planowanym wydarzeniem : 1.

WNIOSEK O UDZIELENIE PATRONATU HONOROWEGO PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG.Urząd Miejski Wrocławia 50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8 tel.. Rok 2021; Rok 2020; Rok 2019; Rok 2018; Rok 2017; Rok 2016; Rok 2015; Finanse Miasta.. § 4Patronaty Prezydenta w 2017 roku Drukuj stronę Każdy, kto organizuje imprezę, wydarzenie czy uroczystość i chce nadać jej rangę poprzez Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Tarnobrzega, winien złożyć odpowiedni wniosek, korzystając z formularza dostępnego w załączniku.Prezydent Miasta; Jednostki Pomocnicze; Oświadczenia Majątkowe.. Wniosek o patronat honorowy Prezydenta Miasta Łodzi Informacja o organizatorze przedsięwzięcia Imię i nazwisko / nazwa Wnioskodawcy Adres korespondencyjny Wnioskodawcy, nr telefonu, adres e-mail Krótka charakterystyka Wnioskodawcy (typ jednostki, profil działalności, strona internetowa, dotychczas zrealizowane, najważniejsze, inicjatywy (w tym realizowane we współpracy z Urzędem Miasta Łodzi) itp.. W uzasadnionych przypadkach Prezydent Miasta może uwzględnić wnioski złożone na miesiąc przez planowaną imprezą lub wydarzeniem.. Jednostka odpowiedzialnaCofnięcie patronatu zobowiązuje organizatora do zaprzestania z korzystania z informacji o patronacie Prezydenta Miasta oraz usunięcia z wszelkich z materiałów promocyjnych i reklamowych informacji o patronacie Prezydenta Miasta..

1.Wniosek o honorowy patronat lub udział w komitecie honorowym Prezydenta Miasta Krakowa- Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa - BIP MK.

Wniosek o przyznanie Patronatu podlega zaopiniowaniu przez Biuro Prezydenta Legnicy lub inny właściwy merytorycznie wydział/biuro Urzędu Miasta Legnicy w zakresie .Złożenie wniosku nie oznacza automatycznego przyznania patronatu - każda sprawa rozpatrywana jest indywidualnie, a organizator każdorazowo otrzymuje pisemną odpowiedź.. Za datę przyjęcia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do Urzędu.. Do pobrania są zaktualizowane wnioski o przyznanie honorowego patronatu przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.Wnioski o objęcie Patronatem Prezydenta Miasta należy składać w terminie do 30 września roku poprzedzającego organizowaną imprezę lub wydarzenie.. Godziny Pracy UMK.. Informacja o sposobie rozpatrzenia wniosku przekazana zostanie organizatorowi, nie później niż 14 dni przed datą przedsięwzięcia.. Zarządzenie w sprawie przyznawania Patronatu Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój: Zarządzenie Prezydenta Miasta Format pliku: pdf | Rozmiar pliku: 280 KB.W szczególnych przypadkach Prezydent Miasta Gdańska może unieważnić decyzję o udzieleniu patronatu honorowego, o czym organizator zostanie poinformowany w formie pisemnej.. Wniosek kierowany jest do Prezydenta, który decyduje o przyznaniu bądź odmowie przyznania Wyróżnienia.. Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia składa się sprawozdanie..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt