Umowa o pracę na okres próbny a ciąża
Wytyczne dał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 5 grudnia 2012 r.Umowa o prace na okres próbny a ciąża .. Pamiętać jednak należy, iż oznacza to, że to pracodawca nie może "zwolnić" pracownika, natomiast co do zasady nie oznacza .Ciąża w trakcie umowy zawartej na okres próbnynie zawsze gwarantuje kontynuację zatrudnienia.. Tego typu umowy zostają rozwiązane w dniu ich planowego wygaśnięcia.. Jednakże w dniu porodu kobieta traci status pracownicy, wobec czego nie przysługuje jej prawo do urlopu macierzyńskiego.I Rozwiązanie umowy o pracę zawartej na okres próbny przekraczający jeden miesiąc w okresie ciąży W związku z tym, że umowa o pracę czytelniczki została zawarta na okres przekraczający 1 miesiąc, to zgodnie z art. 177 § 1 i 2 Kodeksu pracy (dalej jako "KP") pracodawca nie może jej wypowiedzieć ani rozwiązać z nią umowy o pracę w okresie ciąży.. Kodeksu pracy umowa o pracę zawarta na czas określony albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu.. Umowa taka nie daje gwarancji zatrudnienia!. Przedłużenie umowy następuje z mocy prawa, dlatego też nie ma konieczności przedłużania umowy o pracę w formie pisemnej.Przepisy.. Jest to związane ze szczególną ochroną pracujących kobiet w ciąży.- Nie ma prawnych przeszkód, aby po okresie próbnym podpisać umowę na czas określony lub nieokreślony z kobietą będącą w ciąży..

Umowa na okres próbny a ciąża.

Pracę rozpoczęłam 23.01.2016.. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa .Ciąża a umowa na okres próbny.. Zobacz!. Jest od marca zatrudniona w agencji bankowej na umowę o prace na okres próbny 3 miesięcy.. To znaczy, że umowa na okres próbny, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu.zatrudnienie na umowę o pracę na okres próbny zawartej do jednego miesiąca.. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży pracownicy.. Jeżeli umowa o pracę została zawarta na okres powyżej jednego miesiąca i uległaby rozwiązaniu po upływie 3 miesiąca ciąży - umowa zostaje przedłużona do dnia porodu.. Zgodnie z przepisami umowa o pracę zawarta na czas określony, na czas wykonania określonej pracy lub na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, zostaje przedłużona do dnia porodu.Umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu.Ochronie przed wypowiedzeniem w okresie ciąży podlegają kobiety zatrudnione na podstawie umów o pracę, jednakże ochrona ta jest zróżnicowana w zależności od rodzaju umowy o pracę..

Ciąża, umowa na okres próbny, przedluzenie.

Problematyka umowy na okres próbny w kwestii ciąży, uregulowana jest w art. 177 Kodeksu pracy: § 1.. Okres próbny, wypowiedzenie a ciąża.to jest prawda przy umowie na czas na określony i gdy w ciąże zajdzie się przed 3 miesiącami do końca umowy (przedłużenie umowy gdy zajdzie się w ciąże w trakcie tych 3 miesięcy to dobra wola pracodawcy), uściślając przy umowie na czas próbny zawartej na czas dłuższy niż miesiąc - chodzi o czas obowiązywania umowy a nie sam fakt przepracowania - umowa chroni Cię od .Pracownice w czasie ciąży znajdują się w tak zwanym okresie ochronnym.. Jest jednak kilka znacznych różnic.Co jeśli na zaświadczeniu będzie dokładny tydzień ciąży ( który liczy się od ostatniej miesiączki ) a ostatnia miesiączka była na umowie na okres próbny?Tak samo jest w przypadku umowy na okres próbny.. Zaloguj .. przez: monicque | 2016.1.14 18:37:29 Witam, Chciałabym się dowiedzieć czy chroni mnie prawo w następującym przypadku.. Upływ trzeciego miesiąca ciąży oblicza się w równej miary miesiącach księżycowych (28 dni).Ponadto obowiązek przedłużenia umowy o pracę z pracownicą w ciąży nie dotyczy pracownic zatrudnionych na podstawie umów na okres próbny do 1 miesiąca ani też stażystek odbywających staż z urzędu pracy..

Witam,pracuję na umowę o pracę na okres próbny 3 miesięcy.

Umowa na czas określony a ciąża i urlop macierzyński Ciężarnej kobiecie zatrudnionej na podstawie umowy o pracę przysługuje urlop macierzyński.§ Okres wypowiedzenia umowa o pracę na okres próbny (odpowiedzi: 4) Witam, Obecnie mam umowę o pracę na okres próbny 3 miesiące do dnia 14.03.2015 r z dnia 15.12.2014 r. W umowie jest punkt, ze okres.Zgodnie z art. 177 § 3.. Wtedy pracodawca nie ma obowiązku przedłużenia umowy do dnia porodu.Ochrona kobiet przed wypowiedzeniem w okresie ciąży jest zróżnicowana w zależności od rodzaju umowy.. Jak liczyć termin ciąży?. Umowę o pracę na okres próbny zawartą na co najmniej 1 miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie 3 miesiąca ciąży, pracodawca ma obowiązek przedłużyć do dnia porodu.. Na potrzeby niniejszego opracowania skoncentrować należy się na stanie faktycznym przedstawionym przez czytelnika, zgodnie z którym żona czytelnika podejmuje pracę na podstawie umowy na okres próbny wynoszący 3 miesiące.Ochrona pracownic w ciąży zatrudnionych na podstawie umów terminowych wyłączona została przy dwóch rodzajach umów: umowy o pracę na okres próbny zawartej na okres do jednego miesiąca (art. 177 § 3 KP) oraz umowy o pracę zawartej w celu zastępstwa (art. 177 § 3(1) KP).Pracownica będąca w ciąży..

Powrót do artykułu: Umowa na okres próbny a ciążaCiąża i L4.

Od 14 grudnia 2015 jestem zatrudniona na umowę o pracę na 3-miesięczny okres próbny.Okres próbny na umowę o pracę a ciąża?. Witam.. Sytuacja się zmienia, gdy pracujesz na umowę na zastępstwo.. Pod dwoma warunkami, które muszą być spełnione łącznie: 1.ciąża a umowa o pracę na okres próbny, Rodzina i dziecko - Forum Gdańsk, Gdynia, Sopot.. Wątpliwości mogą jednak powstać, gdy ciężarna kobieta zostanie zatrudniona na okres próbny.. Spytałam się jej c.Temat: Umowa na okres próbny a ciąża Maciej Wronski: chciałem poprosić o radę w sprawie następującej - jak wiadomo z lektury Kodeksu Pracy w przypadku kiedy osoba zatrudniona na umowę na okres próbny jest w ciąży, umowa zostaje przedłużona do dnia porodu.. W tym miesiącu wypadały mi 4 zmiany 10 godz. oraz jedna 11 godz. (reszta zmian po 8 godz.).. W tym tygodniu dostarczyłam personalnej zaświadczenie, że jestem w 16. tygodniu ciąży.. Umowa o pracę, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu.Sytuacja kobiet w ciąży zatrudnionych na umowę na czas określony jest w wielu punktach zbieżna z tą, w której znajdują się kobiety ciężarne zatrudnione na podstawie umowy na czas nieokreślony..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt