Wypełnione sprawozdanie aktywna tablica
Projektory lub projektory ultrakrótkoogniskowe.. Uczestnikami sieci są:Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych Mentor w celu przygotowania i przesłania odpowiedzi na zapytanie poprzez formularz kontaktowy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.. Materiały.. Organ prowadzący wypełnia sprawozdanie (oddzielnie dla każdego rozdziału):W związku z otrzymaniem dnia 7 stycznia 2019 roku pisma Ministerstwa Edukacji Narodowej nr DPPI-WIT.4063.78.2018 informuję, że zmienione zostały wzory sprawozdania dyrektora szkoły oraz organu prowadzącego w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - „AKTYWNA TABLICA" za 2018 r.Wzory sprawozdań z realizacji Programu Aktywna tablica za 2019 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że 19 lipca br. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - .Sprawozdanie z realizacji Programu Rządowego „Aktywna Tablica - edycja 2018/2019".. Interaktywne monitory dotykowe o przekątnej ekranu co najmniej 55".SPRAWOZDANIA Z EDYCJI AKTYWNA TABLICA 2017..

30 maj 2018 e-koordynator przy wsparciu nauczycielskiego sprawozdanie 6.

Minister lub Wojewoda - sprawozdanie z realizacji Programu Aktywna tablica za 2018 r. wojewoda _lub _minister _sprawozdanie _za _2018 _r _ (3).docx 0.02MB Minister lub Wojewoda - formularz sprawozdania merytorycznego i finansowego z realizacji Programu Aktywna tablica za 2018 r. formularz _sprawozdania _meryt .Organ prowadzący - sprawozdanie z realizacji Programu „Aktywna tablica", na podstawie § 16 rozporządzenia RM (Dz. U. z 2017 r. poz. 1401) Plik do pobrania Wzory sprawozdań z realizacji Programu „Aktywna tablica" dla dyrektora szkoły i organu prowadzącego dostępne są także na stronie MEN: link do komunikatu i wzorów sprawozdańSprawozdanie z realizacji rządowego projektu Aktywna Tablica Zrealizowane zadania programu: Wyznaczenie koordynatora oraz zespołu wspierającego pracę nauczycieli oraz dyrektora podczas realizacji projektu w SP nr 16Poniżej znajdziecie Państwo zestawienie 10 wniosków, które zostały wypełnione w części dotyczącej pomocy dydaktycznych.. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r, poz. 922).czĘŚc iv - sprawozdanie z realizacji programu aktywna tablica (opis) Część opisowa dotyczy punktu 1oraz 2, w razie potrzeby należy rozszerzyć tabelę Ocena wpływu stosowania TIK w szkołach na zaangażowania nauczycieli w proces nauczania i uczniów w proces uczenia się.W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies..

; Szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, mogą natomiast ubiegać się o ...Program „Aktywna tablica" będzie realizowany w latach 2020-2024.

Sprawozdanie_z_realizacji_Programu_Rzadowego_Aktywna_Tablica_____edycja_2018-2019.pdf.. Głośniki lub inne urządzenia pozwalające na przekaz dźwięku.. więcej.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI RZĄDOWEGO PROJEKTU AKTYWNA TABLICA (Projekt na lata 2017 - 2019) Program Aktywna Tablica realizowany jest w naszej szkole od maja 2018 r. Pomaga on uczniom oraz nauczycielom rozwijać umiejętność stosowania nowoczesnej technologii informacyjno-komunikacyjnej, co jest głównym punktem w zapewnieniu wysokiej jakości edukacji.Aktywna Tablica - sprawozdanie.. Przeprowadzenie Ankiety Wypełnienie ankiet Poznanie przyswojonejW związku z realizacją zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - „Aktywna tablica", realizowanych w 2018/2019 roku informuję, że zmianie uległy wzory sprawozdań z realizacji Programu.Uprzejmie przypominam, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - „Aktywna tablica", dyrektorzy szkół podstawowych i organy prowadzące zobowiązani są do złożenia sprawozdania z realizacji zadań wynikających z Programu.• tablica interaktywna: - tablica interaktywna z projektorem ultra krótkoogniskowym - tablica interaktywna bez projektora ultra krótkoogniskowego • projektor lub projektor ultra krótkoogniskowy • głośniki lub inne urządzenia pozwalające na przekaz dźwięku • interaktywny monitor dotykowy o przekątnej ekranu co najmniej 55 caliW związku z realizacją Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica" zorganizowano Międzyszkolną sieć współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu..

programu.Nowa edycja rządowego programu „Aktywna tablica" na lata 2021-2024 umożliwia publicznym i niepublicznym szkołom podstawowym ubieganie się o wsparcie finansowe na zakup m.in:.

interaktywnych monitorów dotykowycho przekątnej ekranu co najmniej 55 cali.. Wzór sprawozdania dla dyrektora szkoły: sprawozdania z przeprowadzonych działań zawartych w harmonogramie dotyczących programu „Aktywna Tablica" Przeanalizowanie wpływu stosowania technologii TIK w procesie nauczania.. Środki finansowe pochodzące z dotacji Dotowany zobowiązany jest wykorzystać w terminie do 31 grudnia 2017 roku.. W ramach programu szkoła została wyposażona w dwie tablice interaktywne wraz z projektorem i .Program Aktywna Tablica 2020-2024 ma na celu rozwój szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.. Na program w latach 2020-2024 przewidziana jest łączna kwota 361 455 000 zł, z budżetu państwa, z czego 35 000 000 zł w 2020 r., Program będzie finansowany w 80 procentach ze środków budżetu państwa i w 20 procentach z wkładu własnego organów prowadzących .Aktywna Tablica.. Dofinansowanie umożliwia wyposażenie szkoły w nowoczesne technologie i pomoce edukacyjne niezbędne do rozwoju kompetencji TIK w szkołach oraz przygotowujące uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym.aktywna tablica W lipcu 2017 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - „Aktywna tablica", którego beneficjentami są szkoły podstawowe oraz szkoły za granicą.Aktywna Tablica - sprawozdanie z programu - Szkoła Podstawowa w Bożem 2019/2020..

Do 15 czerwca 2018 roku dyrektor szkoły biorącej udział w programie Aktywna Tablica w 2017 roku zobowiązany jest przekazać sprawozdanie merytoryczne z realizacji zadań wynikających z udziału w programie.

Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu.W załączeniu linki do sprawozdania merytorycznego z realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - „Aktywna tablica" w 2017 roku- zgodnie z § 5 ust.. W roku szkolnym 2019/2020 nasza szkoła brała udział w Rządowym programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych „Aktywna tablica".uprzejmie przypominam, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - „Aktywna tablica" (Dz. U. poz. 1401), organy prowadzące oraz szkoły objęte wsparciem finansowym zobowiązane są do złożenia sprawozdania z realizacji zadania.Program Aktywna Tablica umożliwia ubieganie się o dofinansowanie na pomoce dydaktyczne takie jak: Tablice interaktywne.. 6 umowy dotacji na realizację ww.. Program Aktywna Tablica ma na celu rozwój szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, oraz nowoczesnych technologii do terapii.Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało, że 19 lipca br. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - „Aktywna tablica".Tablice interaktywne, projektory UST, głośniki, interaktywne monitory dotykowe - takie pomoce dydaktyczne będzie można kupić do szkół podstawowych w ramach Rządowego programu na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica"..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt