Oświadczenie rodzica o stanie zdrowia dziecka tymbark
Dane rodzica/ opiekuna prawnego* składającego oświadczenie o stanie zdrowia dziecka Imię Nazwisko Miejsce zamieszkania Telefon Miejscowość Ulica Kod pocztowy Nr domu/ mieszkania II.. dziecka z placówki ww zajęciach treningowych KS Harnaś Tymbark oraz na udział w zawodach i innych imprezach sportowych organizowanych przez Klub.. 11.Ankieta medyczna - dorosły.pdf.oraz złożenia oświadczenia o treści jak poniżej : 1.. Prosimy pojawić się później po więcej Ferajnowych informacji 🙂6.. Oświadczenie jest bezterminowe.Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o stanie zdrowia dziecka (plik do pobrania w formacie pdf) Prosimy pobrać, wydrukować i dostarczyć do MDK "Bielany" Strona została opracowana w ramach projektu Polska Akademia Dostępności realizowanego przez Fundację Widzialni i Ministerstwo Administracji i CyfryzacjiOŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO.. Nie obserwuję u swojego dziecka, jakichkolwiek symptomów charakterystycznych dla grypy lub wirusa SARS-CoV-2 (COVID-19), w szczególności: podwyższonej temperatury, gorączki, kaszlu, duszności, problemów z oddychaniem, utraty węchu lub smaku, bądź innychDyrektor nie może żądać od rodzica oświadczenia o zrzeczeniu się ewentualnych roszczeń, np. z powodu zachorowania dziecka na COVID-19 lub oświadczenia o stanie zdrowia dziecka.. Prosta 57 Tel: 41 361-10-28 .imię nazwisko dziecka Oświadczenie o stanie zdrowia dziecka Oświadczam, że moje dziecko jest zdrowe, nie ma objawów żadnej choroby..

podpis rodzica/ opiekuna Zobowiązuję się do natychmiastowego odebrania (max do 30 min.)

Oświadczam, iż zostałam/em poinformowana/y o ryzyku, na jakie jest narażone zdrowie mojego dziecka i naszych rodzin tj.:oŚwiadczenie rodzica/opiekuna prawnego uczestnika obozu/kolonii wynikajĄce z AKTUALNYCH WYTYCZNYCH GIS, MZ, MEN DLA ORGANIZATORÓW WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY Niniejsze oświadczenie należy wypełnić i podpisać na dzień - dwa przed wyjazdem dziecka na obóz oraz dostarczyć razem"Regulamin szkoły lub przedszkola czy żłobka nie jest wystarczającą podstawą prawną do żądania od rodziców przedkładania zaświadczeń czy oświadczeń o stanie zdrowia ich dziecka.Krajowy konsultant medycyny rodzinnej dr hab. n. med.. Oświadczam , że mój syn/córka nie posiada żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportu zarówno w stopniu rekreacyjnym jak i wyczynowo-sportowym.OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO** O STANIE ZDROWIA DZIECKA JA NIŻEJ PODPISANY: *Nazwisko *Imię *Obywatelstwo *Płeć **Kobieta **Mężczyzna *Ulica *Numer PESEL/Paszport*** *Miasto *Numer ulicy *Numer lokalu *Województwo *Kod pocztowy *Adres e-mail: *Nr telefonu komórkowegoKrajowy konsultant medycyny rodzinnej Agnieszka Mastalerz-Migas uważa, że w dobie pandemii wystarczy oświadczenie rodzica o tym, że dziecko jest zdrowe..

... Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w zajęciach w czasie występowania pandemii.

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej art. 272 kodeksu karnego za wyłudzenie poświadczenia nieprawdy lub podstępne wprowadzenie w błąd, potwierdzam prawdziwość .. (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) PGjA POZNAÑ GOLF JUNIOR ACADEMY .. IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA NUMER TELEFONU DO NATYCHMIASTOWEGO KONTAKTUDo pobrania.. W momencie zachorowania dziecka niezwłocznie poinformuje o chorobie organizatora półkolonii - MSOS Kielce, ul. .. 2.Oświadczenie o stanie zdrowia.pdf.. 10.Ankieta medyczna - dziecko.pdf.. Dyrektor decyduje o maseczkach w szkole - obowiązek uczniów nieoczywisty>> Nie można wymagać oświadczeń o stanie zdrowiaOświadczenie o stanie zdrowia dziecka Oświadczamy, że nasz dziecko jest zdrowe, nie ma objawów żadnej choroby.. Ankieta przed szczepieniem przeciw COVID-19 .pdf.. IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA NUMER TELEFONU DO NATYCHMIASTOWEGO KONTAKTUOświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka jest dobry i nic mi nie wiadomo o ewentualnych przeciwwskazaniach zdrowotnych do ćwiczeń, skoków aktywności w Parku Trampolin oraz korzystania z usług oferowanych przez New Age Jump przy ul. Modlińskiej 115..

Wyrażam zgodę na pomiar temperatury u mojego dziecka.Przepraszamy, strona nie jest jeszcze gotowa.

6.Deklaracja wyboru lekarza POZ.pdf.. Program cetryfikacji PZPN; Program i cele szkolenia; Regulamin Szkółki; Deklaracja członkowska; Oświadczenie rodzica; Numer Konta; Karta zdrowiaOŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA DZIECKA Ja, ……………………………………………….…… oświadczam, (imię i nazwisko rodzica) że moje dziecko…………………………………….. nr PESEL….……….…… (imię i nazwisko dziecka)dotyczących stanu zdrowia mojego dziecka, członków rodziny, lub osób z którymi się zetknęło, w tym o objęciu kwarantanną lub zachorowaniu na Covid - 19 ……………………………………….. To niezgodne z prawem - podkreślił w czasie czwartkowej (10 czerwca) konferencji prasowej minister edukacji Dariusz Piontkowski.Oświadczenie rodzica o stanie zdrowia dziecka Ankieta epidemiologiczna Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/danych osobowych dziecka dla potrzeb sprawowania opieki nad dzieckiem od dnia 18.05.2020 r. do odwołania.. Podpis rodzicaJuniorzy Młodsi KS Harnaś Tymbark; Trampkarze KS Harnaś Tymbark; Młodziki KS Harnaś Tymbark; Orliki KS Harnaś Tymbark; Żaki KS Harnaś Tymbark; Skrzaty KS Harnaś Tymbark; Żabki KS Harnaś Tymbark; Szkółka Harnasie..

Jestem świadoma/y pełnej odpowiedzialności za dobrowolne posłanie dziecka do szkoły w aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

Dane dziecka Imię Nazwisko Nr PESEL Data urodzenia Miejsce zamieszkania TelefonoŚwiadczenie rodzica / opiekuna prawnego O STANIE ZDROWIA DZIECKA W ZWIĄZKU EPIDEMIĄ COVID-19 • Oświadczam, że ….. jest zdrowy(a), bez objawówStan zdrowia dziecka jest dobry, nie przejawia żadnych oznak chorobowych.. Oświadczenie Rodzica o stanie zdrowia Dziecka Oświadczam, że moje dziecko …………………………………………………………….. jest zdrowe, nie ma objawów żadnej choroby (katar, kaszel, podwyższona temperatura - powyżej 37.20C, widoczne osłabienie, ospałość, złe samopoczucie).OŚWIADCZENIE o stanie zdrowia dziecka Ja ……………….……………….. 7.Deklaracja wyboru pielęgniarki POZ .pdf.. Wymaganie zaświadczeń lekarskich w żłobku lub w przedszkolu naraża dziecko na możliwe zakażenie - dodała.. Krajowy konsultant medycyny rodzinnej dr hab. Agnieszka Mastalerz-Migas zabrała głos w tej .Oświadczenie o braku przeciwwskazań do przebywania dziecka w żłobku.OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA DZIECKA do celów rekrutacji do klasy służb mundurowych I. na udzielenie ww.. O STANIE ZDROWIA DZIECKA.. Agnieszka Mastalerz-Migas uważa, że w dobie pandemii w żłobku lub przedszkolu wystarczy oświadczenie rodzica o tym, że dziecko jest zdrowe.. Wymaganie zaświadczeń lekarskich naraża dziecko i opiekuna na możliwe zakażenie w przychodni - podkreśla.OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO** O WYRAŻENIU ZGODY NA UDZIAŁ DZIECKA W .. iż nie istnieją żadne przeciwwskazania zdrowotne do udziału mojego dziecka w XIX edycji turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku" oraz jednocześnie wyrażam zgodę na udzielenie pierwszej pomocy mojemu dziecku,Podobnie jak i oświadczeń o stanie zdrowia dziecka.. Ponadto nie miało świadomego kontaktu: a) z osobą chorą na koronawirusa, b) z osobą będącą w izolacji, c) z osobą przebywającą na kwarantannie..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt