Sprawozdanie z zajęć dydaktyczno-wyrównawczych
Zespół wyrównawczy liczył 7 uczniów klas szóstych i 8 uczniów klas czwartych i piątych.. Dyrektor, planując organizację szkoły określa w arkuszu organizacji między innymi .. Dzieci w większości są zdyscyplinowane na zajęciach i aktywne.PROGRAMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO - WYRÓWNAWCZYCH z języka polskiego dla uczniów klas IV - VI Kurs grantowy: Zajęcia wyrównawcze w szkole podstawowej skuteczną formą wspomagania rozwoju uczniów z trudnościami w nauce 26.09.2008 - 8.09.2008 Materiały opracowane przez uczestników kursuPodczas zajęć obowiązywała swobodna atmosfera i zasada współpracy.. Liczba godzin przeprowadzonych zajęć: 17 3.. Sprawdź aktualny plan lekcji.. Należy stymulować rozwój dziecka i ożywiać jego potencjalne możliwości.Sprawozdanie z zajęć dodatkowych z języka angielskiego dla uczniów gimnazjum.. Sprawdź aktualny jadłospis naszej szkoły.. Są one planowane na podstawie wykazu uczniów z poszczególnych klas sporządzonego przez pedagoga i psychologa szkolnego w porozumieniu z dyrektorem szkoły, w oparciu o opinie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.Sprawozdanie z realizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych Strona 1 z 1. z o.o. Other titles .SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZYCH Author: gracz Last modified by: dyrektorzsp Created Date: 6/12/2019 5:35:00 PM Company: Wydawnictwo FORUM Sp..

do 30.06.2011r.Sprawozdanie z zajęć dydaktyczno - wyrównawczych.

OPIS PROGRAMU: Program zajęć wyrównawczych z języka angielskiego został przygotowany dla uczniów klasy V szkoły podstawowej, jest on zgodny z programem nauczania języka angielskiego klasie V i uwzględnia realizację podstawowych treści programowych.Plik sprawozdanie z zajec wyrownawczych.doc na koncie użytkownika krechula • folder wyrownawcze • Data dodania: 15 lut 2010.. Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Zgodnie z art. 109 ust.. Zajęcia przeznaczone były dla .SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZYCH Author: gracz Last modified by: Lesław Czerniak Created Date: 6/24/2020 4:49:00 PM Company: Wydawnictwo FORUM Sp.. z o.o. Other titles: SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZYCHKlasa Liczba godzin zaplanowanych Liczba godzin zrealizowanych Przyczyna nie prowadzenia zajęć 2.. Podczas zajęć zastosowane metody pracy uwzględniały aktywność uczniów, a środki dydaktyczne były trafnie dobierane przez nauczycieli.. Jeśli chcesz być na bieżąco informowany o tym co się dzieje w naszej szkole, zapisz się na listę .Rok szkolny 2014/2015 Harmonogram zajęć: poniedziałek- godz.14.30-16.05 - Rok szkolny 2014/2015 Harmonogram zajęć: poniedziałek- godz.14.30-16.05Szkoła Podstawowa w Maszewku - Gmina Wicko, Powiat Lęborski..

sprawozdanie-z-zajec-dydakt-wyr.docx (16.12 KB) Plan lekcji.

Uczęszcza na te zajęcia 24 uczniów.Sprawozdanie z realizacji zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego w klasach IV-VI: ortograffiti.. AUTOR PROGRAMU I PROWADZĄCY ZAJĘCIA: Magdalena Nowak.. z kl.III b. Celem zajęć było: 1. wyrównanie dysharmonii rozwoju.. Jadłospis.. Nauczany przedmiot - SZKOŁA PODSTAWOWA Klasa Średnia ocen klasy 3.. Pliki do pobrania.. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu, w środy w godzinach 7.30-8.15.. Niektóre, z różnych względów radzą sobie gorzej od innych, osiągają słabsze wyniki w edukacji przedszkolnej.. Zajęcia logopedyczne z … prowadzone były w formie indywidualnej w wymiarze 2 godzin tygodniowo.. W zajęciach uczestniczyło sześcioro uczniów.Sprawozdanie z realizacji zajęć dydaktyczno - wyrównawczych w klasach I-III.. Pliki do pobrania.. Jadłospis.. 1 pkt 5 ustawy Prawo oświatowe zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej stanowią jedną z podstawowych form działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły, a godziny przeznaczone na pomoc psychologiczno-pedagogiczną zawarte są w ramowym planie nauczania (tabela).. prowadzonych przez Jolantę Godula.. VIII.1 Sprawozdanie za rok 2009/10 z zajęć pozalekcyjnych prowadzone w Szkole Podstawowej w Niedzicy w ramach projektu Moja Szkoła Moje Okno na Świat Sprawozdanie z realizacji zajęć dydaktyczno-wyrównawczych Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze prowadzone są dla trzech grup uczniów po jednej godzinie zajęć tygodniowo..

sprawozdanie-z-zajec-dydaktyczno---wyrownawczy.doc (35.00 KB) Plan lekcji.

Nie wszystkie dzieci rozwijają się harmonijnie.. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu na przemian dla klas IV i V oraz VI.. Praca w grupach.W systemie zajęć dydaktyczno - wychowawczych prowadzone są zajęcia korekcyjno-wyrównawcze.. 2.Najwięcej uczniów korzysta z zajęć dydaktyczno - wyrównawczych i korekcyjno - kompensacyjnych.. Zespól klasowy jest zróżnicowany pod względem emocjonalnym, intelektualnym oraz aktywnością i motywacją do nauki.. prowadzonych przez Beatę Zając.. Obejmowały: 5 ucz.. Dokładny harmonogram zajęć znajduje się w dzienniku zajęć wyrównawczych.Realizacja programu: Program realizowałam z uczniami mojej klasy w czasie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych w roku szkolnym 2006/2007 w wymiarze dwóch godzin tygodniowo.. za okres od 04.01.2010r.. Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z edukacji matematycznej odbywały się w I semestrze r. sz. 2013/2014 raz w tygodniu - w środę.. Liczba uczniów, uczestniczących w zadaniu: 8 2. za okres od 04.01.2010r.. SPRAWOZDANIE Z NAUCZANYCH PRZEDMIOTÓW.. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GODZIN WYNIKAJĄCYCH Z Art. 42 ust.2 pkt 2 KN.4 z realizacji zajęć zespołu wyrównawczego z języka polskiego kl. I V VI Ja też potrafię W przewidzianym sprawozdaniem cyklu zajęć wyrównawczych odbyłam 12 zajęć z uczniami klasy IV.. W I okresie roku szkolnego 2017/ 2018 prowadzono dodatkowe zajęcia języka angielskiego dla uczniów klas II, IIIa i IIIb gimnazjum..

Sprawozdanie z zajęć wyrównawczych z matematyki dla klas IV - VI.

Jedna z trzech.SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z MATEMATYKI DLA KLAS IV-VII za okres od 18.09.2017 r. do 31.01.2018 r. SEMESTR 1 1. z o.o. Other titles: SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZYCHSPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO- WYRÓWNAWCZYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO REALIZOWANYCH W FORMIE INDYWIDUALNEJ SEMESTR I ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 Katarzyna…, uczennica VI klasy, oraz Łukasz…., uczeń klasy V Publicznej Szkoły Podstawowej w …, od 30 IX 2014 uczestniczą w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego w .SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZYCH Author: gracz Last modified by: Joanna Matlak Created Date: 1/21/2013 7:09:00 PM Other titles: SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZYCHSPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZYCH Author: gracz Last modified by: User Created Date: 1/23/2019 2:18:00 PM Company: Wydawnictwo FORUM Sp.. Sprawdź aktualny plan lekcji.. do 30.06.2011r.Sprawozdanie dyrektora szkoły z nadzoru pedagogicznego - I półrocze roku szkolnego 2019/2020 8 3.. Jeśli chcesz być na bieżąco informowany o tym co się dzieje w naszej szkole, zapisz się na .Sprawozdanie z zajęć zespołu wyrównawczo-kompensacyjnego w II semestrze roku szkolnego 2008/2009 Klasa I Zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu: w środę , w godz. 11.35 - 12.00 i w czwartek, w godz. 11.35 - 12.00.. Udział w zajęciach był dobrowolny.Program zajęć wyrównawczych z języka angielskiego dla klasy V.. Klasa III liczy 10 uczniów.. Tematyka prowadzonych zajęć i metody ich prowadzenia 1.Test diagnostyczny-omówienie problemowych zadań.. w Szkole Podstawowej w Szkole Podstawowej w Zarzycach Wielkich.. z o.o. Other titles: SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZYCHSprawozdanie z zajęć logopedycznych prowadzonych z … nr orzeczenia … rok szkolny 2019/2020.. Przeprowadziłam wstępną diagnozę umiejętności uczniów, która pozwoliła mi wyznaczyć priorytety w pracy z grupą.SPRAWOZDANIE NAUCZYCIELA Z ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Author: Gimnazjum w Jerzykowie Last modified by: user Created Date: 1/17/2011 10:11:00 AM Company: szkoła jeżykowo Other titles: SPRAWOZDANIE NAUCZYCIELA Z ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH SPRAWOZDANIE NAUCZYCIELA Z ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCHSprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej - w klasie III-2014/2015.. Nauczyciele podczas obserwowanych lekcji wdrażali elementy innowacyjne w pracy z uczniami..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt