Formularze deklaracji podatkowych
W tym miejscu znajdziesz formularze, które możesz wydrukować, wypełnić i osobiście zanieść do urzędu.Każdy z tych formularzy możesz wydrukować, wypełnić i w wersji papierowej złożyć do właściwego organu podatkowego.. Druki z kategorii e-Deklaracje VAT.. Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu z innego państwa członkowskiego środka transportu.Aby wysyłać formularze do systemu e-Deklaracje z programu Biuro Rachunkowe IPS lub Formularze IPS: .. Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy.Deklaracje i formularze W tej zakładce znajdziesz aktualne wzory deklaracji i formularzy dotyczące: VAT, PIT, CIT, PCC, ZUS, działalności gospodarczej, specjalnej strefy ekonomicznej, celne, podatku: akcyzowego, od spadków i darowizn, od nieruchomości, od środków transportowych, od gier i wiele innych.Skorzystaj z gotowych wzorów!. Druk PCC-3 należy złożyć w Urzędzie Skarbowym, właściwym dla miejsca zamieszkania .Informacje podstawowe o pełnomocnictwach oraz formularze Podatkowa współpraca międzynarodowa Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, Konwencja MLI, wymiana informacji w sprawach podatkowych, procedura MAPBezpłatne druki elektroniczne: formularze podatkowe, deklaracje podatkowe, PIT, NIP, podatki CIT, VAT, wzory dokumentów, zeznania podatkowe.07-05-2021 - Nowy: PIT-4R(12)(od 2021 e-dek) Deklaracja roczna o zaliczkach na podatek dochodowy (e-deklaracje) 07-05-2021 - Nowy: PIT-8AR(11)(od 2021 e-dek) Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym (e-deklaracje)przez płatnika podatku KP PCC SD VAT-7 deklaracja miesięczna dla podatku od towarów i usług VAT VAT-7K deklaracja kwartalna dla podatku od towarów i usług VAT VAT-7D deklaracja kwartalna dla podatku od towarów i usług VAT VAT-8 deklaracja dla podatku od towarów i usług dla osób zwolnionych z VAT, za rejestrowanych jakoPCC-3 **) deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych..

Zmiany w formularzach PIT mają związek ze zmianami w przepisach podatkowych.

PIT-23 **) deklaracja o osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych, objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym.. Kategoria: Aktualne druki CIT- Podatnik powinien dostarczyć komplet wypełnionych formularzy, tzn. wraz z formularzem deklaracji (informacji) także załącznik ZN-1/A, ZR-1/A, ZL-1/A (jeden załącznik dla jednej nieruchomości) oraz, jeśli korzysta ze zwolnień lub ulg podatkowych, załącznik ZN-1/B, ZR-1/B lub ZL-1/B.. Aktywne formularze PIT służą do wypełniania w komputerze, natomiast nieaktywne druki PIT należy wydrukować i wypełnić ręcznie długopisem.Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych - Moduł - zmiana zawartości: 2015-05-19 09:16: Barbara Gacoń: Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych - Strona - zmiana uprawnień do edycji: 2013-01-03 11:55: Łukasz Bąk: Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych - Moduł - zmiana zawartościDeklaracje podatkowe związane z podatkiem dochodowym.. Formularze w wersji elektronicznej znajdziesz w zakładce PIT/ e-Deklaracje.. Deklaracje podatkowe związane z VAT.. Deklaracja do druku.. Transakcje wewnątrzwspólnotowe: VAT-UE, VAT-9M, VAT-8.. Formularze interaktywne dla dokumentów składanych drogą elektroniczną - dodatkowe informacje..

W tym miejscu znajdziesz formularze do druku dotyczące podatków i opłat lokalnych.

e-Deklaracja VAT-24.. Deklaracja PIT-11.. Formularze do druku.. Deklaracja w interaktywnym PDF.. Deklaracja roczna.. ; W celu łatwiejszego zarządzania danymi oraz wysyłki wielu formularzy za .Od 1 lipca 2019 r. zaczęły obowiązywać nowe ogólnokrajowe formularze informacji i deklaracji podatkowych m.in. w zakresie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.. Zainstaluj bezpłatny program e-Formularze IPS *.. Nowe formularze (składane w wersji papierowej i elektronicznej) mają zastosowanie do informacji i deklaracji dotyczących podatków i opłat, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał .Deklaracja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych CIT-6R (3) dotyczy formularzy składanych do 31.12.2015Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych (podatek od nieruchomości, rolny i leśny) - obowiązujące do dnia 30 czerwca 2019r.W tym miejscu znajdziesz formularze dotyczące podatków i opłat lokalnych.. Najnowsza wersja formularza PCC-3 (5) obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r. Formularz PCC-3 składają podatnicy podatku od czynności cywilnoprawnych.. Pobierz i zainstaluj wtyczkęPCC-3 (5) Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (formularz przeznaczony dla czynności ..

Wzory niektórych deklaracji do rozliczania PIT w danym roku mogą różnić się od stosowanych w latach ubiegłych.

Zaliczka na podatek dochodowy w trakcie roku.. Rozwiń wszystkie.UWAGA: Przeglądarki Mozilla Firefox i Google Chrome używają domyślnie wbudowanych przeglądarek plików PDF, które mogą niepoprawnie wyświetlać formularze interaktywne.. Wszystkie formularze z poniższej tabeli możesz wydrukować, wypełnić i osobiście zanieść do urzędu.formularzy interaktywnych - do pobrania i wypełnienia w formacie PDF, formularzy online dostępnych w postaci przystępnego kreatora ułatwiającego wypełnienie i złożenie deklaracje w zakresie: podatku od czynności cywilnoprawnych: PCC-2, PCC-3, PCC-3/A, podatku od spadków i darowizn: SD-2, SD-3, SD-3/A, SD-Z2,PCC-3 (5) Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (formularz przeznaczony dla czynności .. Wypełnij.. Należy więc pamiętać, aby stosować deklaracje w aktualnie obowiązującej wersji.Ograniczenia przywozu i wywozu towaru; Zwolnienia celne; Wykaz gwarantów celnych; Zabezpieczenie i pobór należności celnych oraz zwrot i umorzenie należnościBezpłatne formularze podatkowe.. A jeżeli masz propozycję, jaki formularz, czy .15 firm dla zapytania formularze_deklaracji_podatkowych Sprawdź listę najlepszych firm dla Twojego zapytania w całej Polsce Zdobądź dane kontaktowe i poznaj opinie w serwisie Panorama FirmDeklaracja CIT-11R.. Druk PCC-3 należy złożyć w Urzędzie Skarbowym, właściwym dla miejsca zamieszkania .Wtyczka do podpisywania i przesyłania danych XML z interaktywnych formularzy PDF Chcesz wysłać deklarację z własnego komputera?.

Formularze elektroniczne to formularze dostępne w zakładce e-Deklaracje, sekcja „Formularze" w menu głównym, w ...Aktualność formularzy PIT.

; Pobierz moduły formularzy z wysyłką do systemu e-Deklaracje.. Druki z kategorii Deklaracje PIT.. ; Zaopatrz się w podpis elektroniczny z kwalifikowanym certyfikatem lub przygotuj dane do autoryzacji.. Należy poinformować podatnika, że pod pojęciem nieruchomości rozumie się nieruchomość o odrębnym miejscu położenia (adresie) lub odrębnym numerze księgi wieczystej.Bezpłatne formularze podatkowe.. Formularze PIT-11, PIT-8C, PIT-R od 2019 r. składasz wyłącznie elektronicznie.. PIT *) podatek dochodowy od osób fizycznych.. Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR..Komentarze

Brak komentarzy.