Sprawozdanie z zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki
Zajęcia przeznaczone były dla uczniów, którzy mają .Agnieszka Pierwoła Sprawozdanie z realizacji zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki RÓWNAĆ W GÓRĘ W zajęciach uczestniczą uczniowie klas od 4 do 6.. W każdym zespole klasowym oprócz uczniów uzdolnionych matematycznie są uczniowie przeciętni i wreszcie tacy, którzy mają duże problemy z opanowaniem wiadomości matematycznych.. SPRAWOZDANIE Z NAUCZANYCH PRZEDMIOTÓW.. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu po 1 godzinie zegarowej ( 15:00 - 16:00) w oparciu o program nauczania początkowego.Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z matematyki prowadzone przez mgr Renatę Kwapisz .. Zajęć w I semestrze roku szkolnego 2014/2015 odbywało się 16 godzin.. Odbyło się 14 spotkao po dwie godziny.. Zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu: w środę , w godz. 11.35 - 12.00 i w czwartek, w godz. 11.35 - 12.00.. Wcale się nie cieszę, że w pedagogicznej rzeczywistości zjawił się nowy dokument.. Grupa - Jolanty Cabaj Zajęcia prowadziłam od 27 października 2009 do 25 maja 2010 roku.. Obejmowały: 5 ucz.. Z myślą o tych uczniach opracowałam program, który realizuję w klasach III.Sprawozdanie z realizacji zajęć dydaktyczno-wyrównawczych (nauczyciele prowadzący) Sprawozdanie z realizacji zajęć pozalekcyjnych - (wszyscy nauczyciel)Program zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki w klasach IV - VIII szkoły podstawowej realizowanych w ramach projektu „Rozwijanie kompetencji kluczowych oraz przedsiębiorczości uczniów/uczennic Zespołu Szkół Samorządowych w Krynkach".Program zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki powstał z myślą o .Sprawozdanie z zajęć zespołu wyrównawczo - kompensacyjnego..

sprawozdanie z zajęć dydaktyczno wyrównawczych w kl i.pdf.

z o.o. Other titles: SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZYCHSprawozdanie z realizacji zajęć dydaktyczno - wyrównawczych w klasach I-III.. 2.5 z realizacji zajęć zespołu wyrównawczego z matematyki kl. I V VI Ja też potrafię Zespół wyrównawczy z matematyki Ja też potrafię przeprowadziłam z uczestnikami zespołu - 13 zajęć.. Liczba godzin przeprowadzonych zajęć: 17 3.Sprawozdanie z zajęć wyrównawczych z matematyki dla klas IV - VI.. Grupa liczy 10 osób.. Dokładny harmonogram zajęć znajduje się w dzienniku zajęć wyrównawczych.z zakresu dodawania i odejmowania do 10 oraz dodawania i odejmowania z przekroczeniem progu dziesiqtkowego.. To jest bardziej niż pewne, że dokumentacji w naszej pracy nie brak.Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze • Szkoła • pliki użytkownika jolai przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • PLAN PRACY wyrównawcze.doc, ZAJECIA WYROWNAWCZE(1).doc Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Wpisany przez Administrator sobota, 14 czerwca 2014 11:09 Sprawozdanie z realizacji unijnego projektu edukacyjnego „Wiedza i umiejętności kluczem do lepszej przyszłości uczniów i uczennic szkół w Gminie Janów Lubelski", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.Program zajęć wyrównawczych z matematyki dla klasy VII..

Łącznie odbyło się 27 zajęć.

Celem zajęć było: wyrównanie dysharmonii rozwoju; ułatwienie dzieciom opanowania techniki czytania, pisania i liczenia poprzez stosowanie różnorodnych i odpowiednich ćwiczeńZajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z edukacji matematycznej odbywały się w I semestrze r. sz. 2013/2014 raz w tygodniu - w środę.. WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY: - indywidualnie pracować z niektórymi uczniami - zachęcić uczniów do dalszej nauki matematykiSprawozdanie z pracy na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki w ramach projektu „Lepszy w zawodzie".. Cele zajęć:Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego prowadzone w ramach projektu Zielone światło dla edukacji adresowane są do uczniów klas 5 i 6.Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalnaSprawozdanie z realizacji innowacji pedagogicznej z matematyki „Rozwijanie twórczych zdolności matematycznych uczniów" w roku szkolnym 2018/2019 Innowacja miała formę metodyczno - organizacyjną i dotyczyła lekcji matematyki, oraz zajęć dydaktyczno - wyrównawczych z matematyki prowadzonych w ramach działań statutowych.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZYCH Author: gracz Last .Zajęcia odbywały się raz w tygodniu na przemian dla klas IV i V oraz VI.Matematyka, Sprawozdania Sprawozdanie z zajęć wyrównawczych z matematyki..

z kl.III b. Celem zajęć było: 1. wyrównanie dysharmonii rozwoju.

Grupa liczy 10 osób.Zadanie nr 3 : Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klas IV-VII Imię i nazwisko osoby prowadzącej zajęcia: Dorota Siejkowska SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z MATEMATYKI DLA KLAS IV-VII za okres od 18.09.2017 r. do 31.01.2018 r. SEMESTR 1 1. prowadzonych przez Beatę Zając.. Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z edukacji matematycznej odbywały się w raz w tygodniu - w środę.. Na zajęcia jest zapisanych 6 uczniów klasy 1.. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GODZIN WYNIKAJĄCYCH Z Art. 42 ust.2 pkt 2 KN.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZYCH Author: gracz Last modified by: Lesław Czerniak Created Date: 1/29/2020 6:40:00 PM Company: Wydawnictwo FORUM Sp.. za okres od 04.01.2010r.. Liczba uczniów, uczestniczących w zadaniu: 8 2. w Szkole Podstawowej w Szkole Podstawowej w Zarzycach Wielkich.. Program ten jest napisany z myślą o uczniach, dla których matematyka jest nauką trudną.. W roku szkolnym 2006/2007 pracowałam z klasami piątymi, a w roku 2005/2006 i 2007/2008 z klasami czwartymi.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZYCH Author: gracz Last modified by: Lenovo Created Date: 1/21/2013 6:09:00 PM Other titles: SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZYCHMało zadowalający poziom wyników z matematyki spowodował, że nauczyciele postanowili w innej - nieco innowacyjnej formie - zacząć pracę z uczniami w taki sposób, by przyniósł on w krótkim czasie mierzalne efekty.1 Sprawozdanie za rok 2009/10 z zajęć pozalekcyjnych prowadzone w Szkole Podstawowej w Niedzicy w ramach projektu Moja Szkoła Moje Okno na Świat Sprawozdanie z realizacji zajęć dydaktyczno-wyrównawczych Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze prowadzone są dla trzech .Klasa Liczba godzin zaplanowanych Liczba godzin zrealizowanych Przyczyna nie prowadzenia zajęć 2..

Celem zajęć jest rozwijanie umiejętności matematycznych w klasach V-VI.

W nawiązaniu do poprzedniego komunikatu zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o przygotowanie krótkiego sprawozdania dotyczącego zajęć zrealizowanych w dniach 11-31 marca 2020 roku oraz wykorzystanie w tym celu załączonej tabelki.Program zajęć wyrównawczych z matematyki dla klasy 5 szkoły podstawowej Na podstawie programu „Matematyka z plusem" dla II etapu edukacyjnego (klasy IV-VI) dopuszczonego przez MEN do użytku szkolnego i wpisanego do wykazu programów (numer w wykazie: DKW- 4014-138/99) opracowała Grażyna KędziaSprawozdanie z pracy zdalnej - a po co to komu?. do 30.06.2011r.Sprawozdanie z zaj ęć wyrównawczych z matematyki prowadzonych na poziomie edukacyjnym wczesnoszkolnym w ramach projektu „B ądź twórczy - obserwuj, odkrywaj, działaj" Od grudnia 2012 roku w Szkole Podstawowej im.. Razem 28 godzin.. Wdrażałam go na zajęciach pozalekcyjnych.. Zespół wyrównawczy liczył 7 uczniów klas szóstych i 8 uczniów klas czwartych i piątych.. Zapisanych było siedmiu słabszych uczniów, wymagających dodatkowej pracy w zakresie tematyki bieżącej jak i nadrabiania zaległości z lat ubiegłych.Sprawozdanie z zajęć wyrównawczych I semestr 2009/2010.. Zajęcia wyrównawcze odbywały się w I semestrze we wtorki (co drugi tydzień) na 8 godzinie lekcyjnej.. Na początku cyklu zajęć przeprowadziłam diagnozę umiejętności uczniów, wyniki której pozwoliły mi określić priorytety pracy z zespołem.Sprawozdanie z zajęć wyrównawczych z matematyki.. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu na przemian dla klas IV i V oraz VI.. Zrealizowano 74/96 godzin.. Objęci nimi byli uczniowie z drugich klas technikum.Wymaga to nowych skutecznych rozwiązań w indywidualizacji pracy dydaktyczno - wychowawczej, wdrażaniu ich do samodzielnej pracy.. Nauczany przedmiot - SZKOŁA PODSTAWOWA Klasa Średnia ocen klasy 3.. Sposoby wdraŽania uczniów do pokonywania trudnošci w uczeniu sie matematyki na zajqciach dydaktyczno-wyrównawczychNa początki każdego roku szkolnego opracowywałam własny program zajęć dydaktyczno - wyrównawczych z matematyki.. Na początku została przeprowadzona diagnoza uczniów w celu rozpoznania braków w wiadomościach i umiejętnościach matematycznych.ZAJĘCIA DYDAKTYCZN0- WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKI.. Marii Konopnickiej w NaruszewieSzanowni Państwo, Uprzejmie dziękujemy Państwu za przesłanie informacji dotyczących prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie zdalnej..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt