Formularz rejestrowy oraz formularz aktualizacyjny dział xii
Wytwórca odpadów obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów niepodlegających obowiązkowi uzyskania pozwolenia na .Składając formularz rejestrowy - podawane były kody odpadów - dział XII.. Dane podmiotu WNIOSEK .. NIestety w BDO - tabela pusta, nie mam ujętego żadnego kodu.. 5) O ile posiada.FORMULARZ REJESTROWY Dział I.. Dział XII.. Dział XI Dział XII TAK NIE .. Dane podmiotu WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU 1) .. Dział XII.. 5) O ile posiada.FORMULARZ REJESTROWY ORAZ FORMULARZ AKTUALIZACYJNY Dział I.. Dział XII.w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru Tekst pierwotny Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 i 1954 oraz z 2017 r. poz. 785, 1566 i 2056) zarządza się, co następuje:w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 i 1954 oraz z 2017 r. poz. 785, 1566 i 2056) zarządza się, co następuje:FORMULARZ REJESTROWY ORAZ FORMULARZ AKTUALIZACYJNY Dział I.. Dane podmiotu.. Dane przedsiębiorcy Imię i nazwisko lub nazwa Jan Kowalski Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe FIRMA Numer rejestrowy4) NIP, o ile został nadany 000 000 00 00w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru prowadzonego w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, 1000, 1479, 1544, 1564 i 1592) zarządza się, co .FORMULARZ REJESTROWY Dzia I. formularz rejestrowy oraz formularz aktualizacyjnYFORMULARZ REJESTROWY ORAZ FORMULARZ AKTUALIZACYJNY Dział I..

W formularzu trzeba wypełnić Dział I 3 pierwsze strony oraz Dział XII.

Dane przedsiębiorcy Imię i nazwisko lub nazwa Numer rejestrowy2), 4) NIP NIP europejski5) REGON 6) Adres zamieszkania lub siedziby Województwo Powiat Gmina Miejscowość .. Podać nadany numer rejestrowy, o którym mowa w art. 54 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.. Dane przedsiębiorcy Imię i nazwisko lub nazwa Numer rejestrowy2), 4) - NIP NIP europejski5) - REGON 6) Adres zamieszkania lub siedzibyformularz rejestrowy oraz formularz aktualizacyjnY.. Wzór.. O WPIS DO REJESTRU ( AKTUALIZACYJNY1), 2) ADRESAT MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA3) PODLASKIEGO.. Podać nadany numer rejestrowy, o którym mowa w art. 54 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok 1.. Dane podmiotu WNIOSEK .. Podać nadany numer rejestrowy, o którym mowa w art. 54 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.. 5) O ile posiada.FORMULARZ REJESTROWY ORAZ FORMULARZ AKTUALIZACYJNY.. Dział XI Dział XII TAK NIE Dział XIII TAK NIE 3.. Dane podmiotu WNIOSEK .. 5) O ile posiada.. Dane podmiotu .. Dział XII TAK NIE Dział XIII TAK NIE 3.. O ile posiada.. 5)O ile posiada.FORMULARZ REJESTROWY ORAZ FORMULARZ AKTUALIZACYJNY .. Czy sprawdzaliście swoje wpisy w rejestrze pod względem poprawnosci zapisu w tabelach?formularzu dostępnym na stronie internetowej w formie edytowalnego dokumentu ~doc .. Dział I..

- powinni złożyć wniosek aktualizacyjny w zakresie tego działu.

Dział XI Dział XII TAK X NIE .. FORMULARZ REJESTROWY ORAZ FORMULARZ AKTUALIZACYJNY Dział I.. Dane podmiotu WNIOSEK X O WPIS DO REJESTRU1) AKTUALIZACYJNY2) ADRESAT MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA3) Śląskiego 1.. Dane osoby wypełniającej formularz Imię Nazwisko Telefon5) E-mail5) Data Podpis6) osoby upoważnionej do .Załącznik do rozporządzenia.. Jeżeli w rejestrze wykazany jest omyłkowo np. dział VI, to w formularzu aktualizacyjnym w dziale I przy odpowiednich tabelach działu VI zaznaczyć "NIE".FORMULARZ REJESTROWY ORAZ FORMULARZ AKTUALIZACYJNY Dział I.. Dział XI Dział XII x TAK NIE Dział XIII TAK x NIE 3.. Składając wniosek należy w dokumencie tym zaznaczyć właściwą opcję czy jest to formularza rejestrowy czy aktualizacyjny.. Dane osoby wypełniającej formularz Imię Nazwisko Telefon5) E-mail5) Data Podpis6) osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu W przypadku spółki cywilnej podpisy wszystkich współwłaścicieli (jeśli jest umowa .FORMULARZ REJESTROWY ORAZ FORMULARZ AKTUALIZACYJNY Dział I.. Podać nadany numer rejestrowy, o którym mowa w art. 54 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.. Dział XI Dział XII TAK NIE Dział XIII TAK NIE 3.. Dział XI Dział XII TAK NIE .. Dane podmiotuł WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU AKTUALIZACYJNY1), 2) ADRESAT MARSZA EK WOJEWÓDZTWAŁ 3) MA OPOLSKIEGOŁ Departament Środowiska ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków 1..

Wzór formularza aktualizacyjnego jest identyczny jak wzór formularza rejestrowego.

Dane podmiotu 1 .. Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. (poz. 2528) Załącznik nr 1.. Dział VII TAK NIE Dział VIII TAK NIE Dział IX TAK NIE Dział X TAK NIE Dział XI Dział XII TAK NIE Dział XIII TAK NIE 3.. Dane osoby wypełniającej formularz .. odpadami oraz o opłacie produktowej, w procesach recyklingu, o których mowa w art. 3 ust.. Dane podmiotu.. Dział XII ⌧ 䡦 NIE 1 Dział XIII 䡦 TAK ⌧ .FORMULARZ REJESTROWY ORAZ FORMULARZ AKTUALIZACYJNY .. W tym celu należy wypełnić formularz aktualizacyjny umieszczony poniżej w plikach do pobrania (Dział I i Dział XII) wraz z oświadczeniem i przedłożenie marszałkowi .Przy aktualizacji trzeba zaznaczyć pole "AKTUALIZACYJNY" i wpisać nadany już w BDO indywidualny "Numer rejestrowy".. Dane osoby wypełniającej formularz Imię Nazwisko Telefon5) E-mail5) Data Podpis6) osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu Objaśnienia: 1)Wypełnić jedynie w zakresie prowadzonej działalności podlegającej wpisowi do .FORMULARZ REJESTROWY ORAZ FORMULARZ AKTUALIZACYJNY Dział I.. Dział I.. Podać nadany numer rejestrowy, o którym mowa w art. 54 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.. Wniosek w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym.. .Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie..

Podać nadany numer rejestrowy, o którym mowa w art. 54 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

[4] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru prowadzonego w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (Dz. U. poz. 2528) - obowiązuje od 15.01.2019 r.FORMULARZ REJESTROWY ORAZ FORMULARZ AKTUALIZACYJNY Dział I.. WNIOSEK X .. Podać nadany numer rejestrowy, o którym mowa w art. 54 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.. Dane osoby wypełniającej formularz Imię Nazwisko Telefon5) .. Wytwórca odpadów WYTWÓRCA ODPADÓW 1.Formularz wypełniony w postaci elektronicznej podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579) albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji .FORMULARZ REJESTROWY ORAZ FORMULARZ AKTUALIZACYJNY Dział I.. Podać nadany numer rejestrowy, o którym mowa w art. 54 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.. Nie mam pojęcia dlaczego nie ma tych kodów Taka sytuacja jest we wszystkich trzech firmach, które zgłaszałam.. Wniosek w postaci papierowej opatruje się podpisem własnoręcznym.. Ponieważ dotychczas nie udostępniono Działu XII na formularzach, na osobnej kartce należyDotyczy tylko formularza aktualizacyjnego.. 5) O ile posiada.. Dane podmiotu WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU1) .. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.Wypełnij online druk BDO-12.1 Dział XII tabela 1 Druk - BDO-12.1 - 30 dni za darmo - sprawdź!FORMULARZ REJESTROWY ORAZ FORMULARZ AKTUALIZACYJNY BDO (wysyłka tylko do 31.12.2019, w 2020 tylko w systemie BDO) .. Wybrzeże Słowackiego 12-14 50-411 Wrocław telefon: 71 776-90-00; Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Toruń .Dotyczy to przedsiębiorców, którzy w indywidualnych kontach BDO nie mają wypełnionego Działu XII..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt