Formularz rejestrowy oraz formularz aktualizacyjny word
W okienku po lewej stronie rozwiń pozycję Szablony online,a następnie wybierz pozycję Formularze.. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.. Wzory formularzy dostępne do pobrania w aktywnym formacie PDF.Rozporządzenie określa wzór: 1) formularza rejestrowego oraz formularza aktualizacyjnego, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia; 2) formularza o wykreśleniu z rejestru, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.. Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 i 1954 oraz z 2017 r. poz. 785, 1566 i 2056) zarządza się, co następuje: § 1.Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru prowadzonego w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (Dz.U.. Pobierz program.. Dane przedsiębiorcy Imię i nazwisko lub nazwa Numer rejestrowy2 ), 4 NIP NIP europejski5) REGON6) Adres zamieszkania lub siedziby Województwo Powiat Gmina MiejscowośćW innych przypadkach obecnie należy wpisywać numer rejestrowy, jeżeli w jakimś wzorze formularza jest podane pole na jego wpisanie, np. w KEO (karta ewidencji odpadów) czy KPO (karta przekazania odpadów), a od 2020 roku numer rejestrowy każdy będzie musiał podawać w prowadzonej w ramach BDO ewidencji i sprawozdawczości odpadowej.z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru..

Aby zaoszczędzić czas, możesz też rozpocząć od szablonu formularza.

Wniosek w postaci elektronicznejFORMULARZ REJESTROWY ORAZ AKTUALIZACYJY - ODPADY.. Przejdź do pozycji Plik > Nowy z szablonu.. Dzięki temu możesz szybko filtrować, sortować, analizować lub tworzyć wykresy na podstawie danych formularza.FORMULARZ REJESTROWY ORAZ FORMULARZ AKTUALIZACYJNY Dzial I.. Dostępne wzory i formaty do pobrania: doc_727-0.dotFormularz rejestrowy/o wykreślenie z rejestru, aktualizacyjny dotyczący produktów, opakowań oraz gospodarki odpadami Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru prowadzonego w ramach Bazy danych o produktach i .Formularz rejestrowy oraz formularz aktualizacyjny i Formularz o wykreślenie z rejestru.. Usługa wysyłania formularzy płatnych świadczona jest przez firmę Signform .FORMULARZ REJESTROWY ORAZ FORMULARZ AKTUALIZACYJNY Dział I. Podgląd druku Pobierz program.. Dane podmiotu WNIOSEK x O WPIS DO REJESTRU1) AKTUALIZACYJNY2) ADRESAT MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA3) ………………………………………………………………………..

§ 2.Nowy wzór formularza rejestrowego ma być dostępny dopiero po 1 stycznia 2020 roku.

Dane przedsiebiorcy Imiq i nazwisko lub nazwa Numer rejestrowy2 NIP NIP europejski5) REGON 6) Adres zamieszkania lub siedziby Województwo Gmina Ulica Nr domu WNIOSEK AKTUALIZACYJNYl)'2) MARSZALEK WOJEWODZTWA3) Powiat Miejscowošé Kod pocztowyFormularz rejestrowy oraz formularz aktualizacyjny BDO.. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru.. Pobierz pliki WORD do rejestracji w BDO: FORMULARZ REJESTROWY ORAZ FORMULARZ AKTUALIZACYJNY BDO (wysyłka tylko do 31.12.2019, w 2020 tylko w systemie BDO) Oświadczenie do wpisu do rejestru(wysyłka tylko do 31.12.2019, w 2020 tylko w systemie BDO) FORMULARZ O WYKREŚLENIU Z REJESTRU BDO (wysyłka tylko do 31.12.2019, w 2020 tylko w systemie BDO)FORMULARZ REJESTROWY ORAZ FORMULARZ AKTUALIZACYJNY Dział I.. Dane podmiotu .. Dane przedsiębiorcy Imię i nazwisko lub nazwa Jan Kowalski Numer rejestrowy4) NIP, o ile został nadany 5420206851 NIP europejski, o ile został nadany PL5420206851Możesz zacząć od pustego dokumentu i utworzyć własny formularz..

Na obecnym formularzu rejestrowym nie ma informacji o rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej.

365695953, mail: [email protected], który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w .. 2018, poz. 2528 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 15 stycznia 2019 r.Dotyczy tylko formularza aktualizacyjnego.. Dane przedsiębiorcy Imię i nazwisko lub nazwa Jan Kowalski Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe FIRMA Numer rejestrowy4) NIP, o ile został nadany 000 000 00 00Formularz rejestrowy oraz formularz aktualizacyjny dotyczący produktów, opakowań oraz gospodarki odpadami.. Utworzono: 24 July 2018.. Dane podmiotu WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU1) AKTUALIZACYJNY2) ADRESAT MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA3) ……………………………………………………………………….. 2018, poz. 2528 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 15 stycznia 2019 r. AKTUALIZACJA FORMULARZA.. Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, 1000, 1479, 1544, 1564 i 1592) zarządza się, co następuje:FORMULARZ REJESTROWY ORAZ FORMULARZ AKTUALIZACYJNY Dział I. Przedstawiam wzór wypełnienia FORMULARZA REJESTROWEGO ORAZ AKTUALIZACYJNEGO..

Podać nadany numer rejestrowy, o którym mowa w art. 54 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Podać nadany numer rejestrowy, o którym mowa w art. 54 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.Rozporządzenie określa wzór: 1) formularza rejestrowego oraz formularza aktualizacyjnego, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia; 2) formularza o wykreśleniu z rejestru, o którym mowa w art. 49 ust.. Dane podmiotu WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU1) AKTUALIZACYJNY2) ADRESAT MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA3) ……………………………………………………………………….. Podać nadany numer rejestrowy, o którym mowa w art. 54 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.Formularz obowiązuje od dnia 15 stycznia 2019 r. Liczba stron: 30 Format pliku: Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word.. 6) Wniosek w postaci papierowej opatruje się podpisem własnoręcznym.. 5) O ile posiada.. Niemniej jednak nie zmienia to faktu, że obowiązek zgłoszenia wpisu do rejestru BDO wskazany jest do dnia 31 grudnia 2019 roku.. Dane podmiotu WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU AKTUALIZACYJNY 1), 2) ADRESAT MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA3) ……………………………………………………………………….. FORMULARZ REJESTROWY ORAZ AKTUALIZACYJNY.FORMULARZ REJESTROWY ORAZ FORMULARZ AKTUALIZACYJNY Dział I. Kliknij dwukrotnie szablon formularza, którego chcesz użyć.Formularz dw-1.rtf 0.04MB Instrukcja wypełniania dw-1 _instr.rtf 0.09MB Wzory poprawnie wypełnionego formularza dw-1 _wzory.rtf 0.31MB DW-2 Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie podmiotu jako zastawcy określonego przedmiotu w rejestrze zastawóww sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru prowadzonego w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.. Przepisy rozporządzenia stosuje się od dnia utworzenia Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.FORMULARZ REJESTROWY ORAZ FORMULARZ AKTUALIZACYJNY Dział I.. W związku z powyższym .Eksportowanie danych formularza do programu Excel Dane z formularza programu InfoPath można eksportować do nowego skoroszytu w programie Microsoft Office Excel 2007.. Prezes ORA w Krakowie dr Barbara Jękot.. Dane podmiotu WNIOSEK X O WPIS DO REJESTRU1) AKTUALIZACYJNY2) ADRESAT MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA3) Śląskiego 1..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt