Oświadczenie majątkowe radnego powiatu doc
Bardziej szczegółowoRADNI POWIATU.. W tekście znajdą Państwo aktualne wzory oświadczeń majątkowych składanych przez samorządowców z gmin, powiatów i województw.. 3 M*ia 29 Augustów, dnia 30 kwietnia 2019 r. (miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.. wypełnienia każdej z rubryk.. DRUK - 2.W załączeniu znajdą Państwo druki oświadczeń majątkowych radnych powiatu.. Najbliższy termin przekazania deklaracji mija 31 maja.. druk oświadczenia majątkowego członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty.1 15IURORADY w Międzyrzeczu \ ^vi7jit OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu.w" Międzyrzecz, dnia 30 kwietnia 2017 r. UWAGA: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.. Podstawę prawną oświadczenia o stanie majątkowym, zwanego „oświadczeniem majątkowym", składanego przez radnych, członków zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, osób zarządzających i członków organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydające decyzje administracyjne .radnego powiatu .Czernikowo.,dnia.15.04.2003r..

Oświadczenie majątkowe radnego powiatu.

fot. eOstroleka.pl.. Wzór - oświadczenie majątkowe - DOC Wielkość pliku: 57 KBPublikujemy aktualne formularze oświadczeń majątkowych wójta, burmistrza, prezydenta miasta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, radnego i pozostałychJak poinformował Mazowiecki Urząd Wojewódzki, do końca kwietnia samorządowcy mają czas na przekazanie wojewodzie oświadczeń majątkowych.Oświadczenie majątkowe radnego powiatu: Opis: Dz.U.. Osoba, która odpowiada za treść: Anna Drozdowska.. Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym, do złożenia oświadczenia majątkowego zobowiązany jest radny, który składa oświadczenie przewodniczącemu rady.OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu A- dn j a r. Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.. 2.Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej .. Rada / radnego powiatu, dnia r. (miejscowość) Uwaga: Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnie- nia każdej z rubryk.. Bardziej szczegółowow sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego powiatu, członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty (t.j..

DRUK - Oświadczenie majątkowe radnego powiatu.

autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier.. i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.. Opis Pliki: oswiadczenie majatkowe druk.doc (74,00 kB) Szczegóły publikacji Szczegóły publikacji; Data ost.. 3.Dane Jednostki.. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać nie dotyczy" 3.OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu.. za 2020 rok: roczne (formularz aktywny) lub za 2019 rok: roczne (formularz aktywny) lub ; roczne - korekta (formularz aktywny) lub za 2018 rok: koniec V kadencji (formularz aktywny) początek VI kadencji (formularz aktywny) lubWzór - oświadczenie majątkowe - PDF Wielkość pliku: 679.56 KB.. Osoba, która wytworzyła informację: Anna Drozdowska.. 2017, poz. 2019 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2017 r. Liczba stron: 5 Format pliku: Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word.. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać „nie doty- czy".OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu.. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Author: Robert Borkowski Keywords: radny powiatu Description: Dz.U.. 2017, poz. 2019 (załącznik 1) Last modified by: Magdalena Dąbkowska Created Date: 12/18/2018 12:44:00 PM Category: Oświadczenia majątkowe Company: Sp..

Druk oświadczenia majątkowego radnego powiatu.

Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać „nie dotyczy".Oświadczenie majątkowe Radnych Powiatu Gnieźnieńskiego z wymaganym terminem złożenia do 30 kwietnia 2019 roku ( VI kadencja) Andrzejewski Robert wyjaśnienia radnego P. Roberta Andrzejewskiego z dnia 12.11.2019 r.Oświadczenie majątkowe składają: radny - przewodniczącemu rady gminy, wójt, przewodniczący rady gminy - wojewodzie, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca gminną osobą prawną i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje .Określenie wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego powiatu, członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty.. Druk oświadczenia majątkowego radnego powiatu.. Urząd Gminy w Reszlu ul. Rynek 24 11-440, Reszel tel: (89) 755 39 00 , fax: (89) 755 07 58 , e-mail: sekretariat{6691na6320]gminareszel.pl Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać „nie dotyczy".Oświadczenie majątkowe członka zarządu, sekretarza, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty (Oświadczenie majątkowe - wzór.doc) Oświadczenie majątkowe radnego powiatu (Oświadczenie majątkowe - wzór.doc)OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu ………., dnia ..

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu.

pliki do pobrania) Podstawa prawna: Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego powiatu, członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu .Oświadczenia .OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE' radnego powiatu STAROSTWO POWIAlOwb w Augustowie WYOZIAL OKGANIZACVJNO-PRAWNY !6-300 Aini:st(Sw, ii.. Oświadczenie majątkowe radnego powiatu.. Toruń , dnia 21-04-2004 r. (miejscowość) Uwaga: Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.. OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu.pyzdry, dnia 06.04.2016 r. (miejscowość, data) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej .. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać "nie dotyczy".. Czas publikacji informacji: 2018-02-06 09:07:50.OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE.. OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu.pyzdry, dnia 06.04.2016 r. (miejscowość, data) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej .. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym.Oświadczenie majątkowe radnego powiatu - druk do pobrania.. data wytworzenia: 2018-04-13.OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu.. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać "nie ".W celu uniknięcia nieprawidłowości bądź uchybień podczas wypełniania .OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE DRUK - Oświadczenie majątkowe (.. Dz. U. z 2017 r. poz. 2019)druk oświadczenia majątkowego radnego powiatu.. Pod lupę bierzemy ubiegłoroczne zarobki i majątki starosty i wicestarosty ostrołęckiego oraz radnych powiatowych.radnego powiatu, dnia r. (miejscowość) Uwaga: Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego .. r. (miejscowość) Uwaga: Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.. z o.o. Other titles: Oświadczenie majątkowe radnego powiatuOświadczenia majątkowe starosty i radnych powiatu ostrołęckiego za 2019 rok..Komentarze

Brak komentarzy.