Wniosek na szkolenie smk
Pomoc techniczną w zakresie SMK można uzyskać telefonicznie: 19 457 oraz mailowo: [email protected] Pomoc jest świadczona w dni robocze, w godzinach od 9.00 do 15.00.W przypadku pielęgniarek i położnych które do tej pory nie informowały okręgowej izby pielęgniarek i położnych o zmianach w swoich danych np. o odbytych szkoleniach, należy do okręgowej izby przesłać wniosek aktualizacyjny (wraz z kserokopiami zaświadczeń i dyplomów), co pozwoli zaakceptować wniosek w systemie SMK bez konieczności przychodzenia do OIPiP, dotyczy to tylko wniosków o modyfikację uprawnień składanych za pomocą podpisu kwalifikowanego lub e-puap.. Wybieramy RODZAJ KSZTAŁENIA.. Poniżej przedstawiamy krok po kroku proces składania wniosku (zapisu na kurs) na przykładzie kursu specjalistycznego RKO.Liczy się termin złożenia wniosku wraz z zaświadczeniem o stażu pracy w systemie SMK, limit miejsc ograniczony.. Urzędy wojewódzkie, MON, MSW: procedowanie wniosków o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego, ogłaszanie miejsc szkoleniowych do odbywania specjalizacji,Wykaz podstawowych dokumentów, które lekarz jest zobowiązany przedłożyć do właściwego wojewody wraz z wnioskiem o potwierdzenie realizacji szkolenia specjalizacyjnego, wygenerowanym i wydrukowanym z SMK.. 65-831 Zielona Góra [email protected] od 8:00 do 16:00 fax: +48 68 324 45 74 Santander Bank Polska S.A. O/Zielona Góra 72 1090 1535 0000 0000 5301 9224..

Instrukcja złożenia wniosku na szkoleniekurs w SMK.

RolaINSTRUKCJA SMK - WNIOSEK NA SZKOLENIE 1.. 6.Podręcznik użytkownika SMK - Założenie konta i logowanie do systemu, Podręcznik użytkownika SMK - Wniosek o nadanie uprawnień Lekarz/ Lekarz Dentysta, Podręcznik użytkownika - Wnioskowanie o PES.. Z dniem 1 maja 2017 r. weszły w życie znowelizowane w 2015 r. przepisy ustawy o zawodach lekarza i .Przenosi nas do Listy wniosków na szkolenia gdzie ponownie wybieramy wniosek który przed chwilą robiliśmy poprzez pole akcje i klikamy szczegóły.. Po szczęśliwej zmianie hasła domyślnego na nasze oraz zalogowaniu się otrzymamy pytanie o "kontekst pracy".. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z preferencjami Twojej przeglądarki.wnioskowanie o udzielenie akredytacji na prowadzenie szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie lub prowadzenie stażu, tworzenia w systemie w postaci elektronicznej planów kształcenia..

Na tym etapie wniosek jeszcze nie jest wysłany.

Jeśli posiadasz lub nie posiadasz odpowiedniej specjalizacji I° lub II° lub tytułu specjalisty, możesz rozpocząć szkolenie specjalizacyjne w trybie pozarezydenckim.. W celu wygenerowania nowego wniosku użytkownik zobligowany jest do użycia funkcjonalności „nowy wniosek o potwierdzenie szkolenia" Wniosek o potwierdzenie szkolenia specjalizacyjnego obliguje wnioskodawcę do uzupełnieniazalogować się do systemu SMK, wejść na swój profil i wybrać ikonę „Wnioski na szkolenia".. Polityka prywatności.. Wniosek o potwierdzenie realizacji szkolenia specjalizacyjnego, wygenerowany i wydrukowany z SMK oraz podpisany.Menu górne boczne menu treść akcje boczne menu treść akcjeNie uchybia to obowiązkowi złożenia wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego za pomocą SMK w terminie do 30 września br., skan dokumentu, na podstawie którego cudzoziemiec niebędący obywatelem Unii Europejskiej przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 2. w przypadku innego trybu niż rezydentura:Uprzejmie informujemy, że z dniem 12.10.2018 r. Centrum e-Zdrowia udostępnił w SMK wniosek akredytacyjny na staże kierunkowe w typie „Nowy wniosek".. Mamy konto w SMK.. w poziomym wierszu zaznaczonym na niebiesko szukamy rubryki STATUS, w którym zamieszczona jest informacja na temat statusu złożonego wniosku dla przykładu weźmiemy status „ odrzucony",Twój wniosek ma status „ do weryfikacji" Jeżeli prawidłowo i kompletnie wypełniłeś wniosek na szkolenie, po sprawdzeniu przez organizatora otrzyma on status „ do kwalifikacji"..

Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych 2.Utwórz wniosek.

Koszt brutto jednego miejsca szkoleniowego : 3 300 zł.. Wybieramy ROLĘ pielęgniarki/położnej.. Lista wniosków jest dostępna pod kaflem "Wnioski na szkolenia": Po znalezieniu naszego wniosku na liście można albo uzupełnić go o brakujące dane i ponownie zapisać albo sprawdzić i wysłać do organizatora szkolenia czyli do nas Centrum Opieki Domowej celem weryfikacji.Jak złożyć wniosek na szkolenie w SMK Po założeniu konta w systemie SMK oraz wypełnieniu wniosku o modyfikację uprawnień, który został zaakceptowany przez administratora OIPiP, ukaże się nam po ponownym zalogowaniu w tabelka z wyborem roli.. Wybieramy DANE O PLANOWANYCH SZKOLENIACH.. Kontakt [email protected] złożenia wniosku na szkolenie/kurs w portalu SMK, do użytku darmowego wyłącznie przez osoby składające wnioski na szkolenia/kursy organizowane przez VITAL-MED Kuśnierz w Rzeszowie.. Aby dokonać czynności w SMK należy ZALOGOWAĆ SIĘ do sytemu.. Rejestracja użytkownika w Systemie jest możliwa poprzez złożenie elektronicznego wniosku dostępnego na stronie logowania.W przypadku wybrania sposobu złożenia wniosku w systemie SMK poprzez ikonę "złóż wniosek papierowy", wniosek ten należy wydrukować podpisać czytelnie imieniem i nazwiskiem oraz dostarczyć do Izby poprzez e-mail: [email protected] lub pocztą tradyjną ewentualnie osobiście.Na koniec należy kliknąć przycisk "Zapisz"..

Jeżeli uda nam się zapisać wniosek to trafi on na listę wniosków jako "szkic".

Wybieramy ROLĘ pielęgniarki/położnej.. Tu chodzi o to, że użytkowników tego systemu jest wielu, są zwykli użytkownicy, są kierownicy, administratorzy, itp.System Monitorowania Kształcenia - obsługa lekarzy odbywających szkolenie.. Jeden wniosek można składać na kilka staży kierunkowych w ramach jednego zakresu specjalności, wybierając nazwę stażu ze słownika staży i dziedziny, dla których realizowany jest staż, np.: Wniosek o akredytację na staż w zakresie: - otorynolaryngologiaWNIOSEK o nadanie / odebranie uprawnień * do Systemu Monitorowania Kształcenia dla Administratora Lokalnego; Podręcznik użytkownika SMK - zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia; Podręcznik użytkownika - SMK- zgłoszenia na kursy specjalizacyjne; Podręcznik użytkownika - SMK- realizacja dyżurówAby rozliczyć szkolenie specjalizacyjne użytkownik w roli lekarz/ lekarz dentysta spośród prezentowanych funkcjonalności wybiera „wnioski o potwierdzenie szkolenia specjalizacyjnego".. Wykorzystywanie jej przez inne osoby lub firmy w jakikolwiek sposób bez zgody autora jest naruszeniem praw autorskich.. Przypominamy, zapisy na kursy w systemie SMK są możliwe do dnia rozpoczęcia kursu.INSTRUKCJA ZŁOŻENIA WNIOSKU w SMK O ZAKWALIFIKOWANIE NA KURS/SZKOLENIE 1.. Kontakt [email protected] - SYSTEM MONITOROWANIA KSZTAŁCENIA.Instrukcja złożenia wniosku na szkolenie/kurs w SMK .. Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies.. Przypominamy o obowiązku posiadania ukończonych kursów przed zakończeniem specjalizacji: 1.. Grzegorza 30.. Należy zalogować się na stronę (podaj login i hasło) 2.. Postępowanie kwalifikacyjne do odbycia szkolenia specjalizacyjnego dla lekarzy, lekarzy dentystów.. Wybieramy DANE O PLANOWANYCH SZKOLENIACH.. Na mapie Polski należy WYSZUKAĆ I WYRAĆ WOJEWÓDZTWO, w którymInstrukcja złożenia wniosku na szkolenie/kurs w portalu SMK, do użytku darmowego wyłącznie przez osoby składające wnioski na szkolenia/kursy organizowane przez VITAL-MED Kuśnierz w Rzeszowie.. Wykorzystywanie jej przez inne osoby lub firmy w jakikolwiek sposób bez zgody autora jest naruszeniem praw autorskich.. Szanowni Państwo, Dnia 1 maja 2017 r. weszły w życie przepisy znowelizowanej w 2015 r. ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, które wprowadziły do porządku prawnego System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK).Miło nam poinformować, że Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego od 15 marca przeszkoliło teoretycznie 16537 osób na szkoleniu dla fizjoterapeutów, farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych prowadzących szczepienia ochronne przeciwko COVID 19, w tym 8016 farmaceutów, 7091 fizjoterapeutów i 1430 diagnostów laboratoryjnych.Od dnia 1 lipca 2017 celem zapisania się na kurs lub szkolenie specjalizacyjne bezwzględnie wymagane jest złożenie wniosku o zakwalifikowanie w systemie SMK..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt