Wzór zezwolenia na utrzymywanie psa rasy agresywnej
W tym celu należy złożyć stosowny wniosek.. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. z 2003r., Nr 77, poz. 687).. Agresywne rasy .Zatem właściciel psa rasy uznawanej za agresywną, powinien zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce, w którym pies będzie utrzymywany z wnioskiem o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną.. Podstawa prawna: art.10 ustawy z 21 sierpnia 1997r.. Wzór wniosku w załączeniu.. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word.. Nr 8 - II piętro, lub na konto Urzędu Gminy - 34 8125 1018 0000 0228 2000 0010, BS Rajcza O/Ujsoły.. ; Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną .. ii piĘtro pokÓj nr 19 stanowisko ds. ochrony Środowiska, rolnictwa, Łowiectwa, ochrony zwierzĄt oraz ewidencji dziaŁalnoŚci gospodarczej .. zezwolenie na utrzymywanie psa rasy agresywnej; zgŁoszenie zamiaru usuniĘcia drzew lub krzewÓw;Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną.. Właściciel psa rasy uznanej za agresywną, w ciągu 30 dni od dnia jego nabycia winien złożyć stosowny wniosek o uzyskanie zezwolenia.Jeżeli posiada się psa takiej rasy trzeba mieć zezwolenie odpowiednich władz.. 1 Ustawy o ochronie zwierząt , prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wymaga zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa.Rasy agresywne Rodzaje ras psów uznawanych za agresywne wymienia Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003r..

Dane o zwierzęciu: 1.zezwolenie na utrzymywanie psa rasy agresywnej.

3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.. Wniosek zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do wydruku i edycji.. Usługa wysyłania formularzy płatnych świadczona jest przez firmę Signform.. Zgodnie z nim za agresywne uznaje się następujące rasy psów: 1) amerykański pit bull terier, 2) pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin),Na niektóre rasy psów niezbędne jest pozwolenie.. Jeśli chciałbyś prowadzić hodowlę lub utrzymywać psy jednej z ras uznawanych za agresywne musisz na to uzyskać zezwolenie.. Oferty pracyProwadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną wymaga zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymania psa na wniosek osoby zamierzającej prowadzić taką hodowlę lub utrzymywać takiego psa.. Opłata skarbowa 82,00 zł.. (wniosek_do_pobrania_rasa_agresywna.pdf) OPŁATY .. (15) 8154 - 129 Wymagane dokumenty · Wniosek na wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy agresywnej, który winien zawierać:- dane wnioskodawcyZezwolenie na utrzymywanie psa rasy agresywnej; PODATKI I OPŁATY LOKALNE.. Osoby prawne; Osoby fizyczne; Podatek rolny i leśny.. Załączniki: - kserokopia dokumentu potwierdzającego rasę psa ( metryka, rodowód lub inne), dowód opłaty podatku od psa, dowód opłaty skarbowej, - świadectwo szczepienia psa p/ wściekliźnie..

Wniosek pisemny- zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną 2.

22 767 73 39 Do pobrania: Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa uznawanej za agresywną (.pgf)1.. ˇ książeczka zdrowia psa wraz z potwierdzonymi szczepieniami.Wniosek o wydanie zezwolenia na hodowlę psów rasy uznawanej za agresywną wraz z załącznikami wymienionymi we wzorze wniosku dołączonym do karty informacyjnej.. ; Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wraz z załącznikami wymienionymi we wzorze wniosku dołączonym do karty informacyjnej.. CZAS OCZEKIWANIA NA ZAŁATWIENIE SPRAWY .. Kto wydaje pozwolenie Organem właściwym w sprawie wydawania zezwolenia na posiadanie psa jest wójt, burmistrz, prezydent miasta, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania właściciela psa (wnioskodawcy).Zezwolenie na posiadanie groźnego psa.. Praca.. z o.o. jedynie pośredniczy, zamieszczając ich .1. prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa należącego do rasy uznanej za agresywną wymaga uzyskania zezwolenia organu gminy właściwego ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa 2. pozwolenie wydaje się na wniosek osoby zamierzającej prowadzić taką hodowlę lub utrzymywać takiego psa 3. zezwolenia, o .WNIOSEK - ZEZWOLENIE NA UTRZYMYWANIE PSA RASY UZNANEJ ZA AGRESYWNĄ: NUMER KARTY: WGGGR.RLO.6140..

OPŁATY: Brak.Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną.

uiszczana w kasie Urzędu Gminy pok.. Wniosek powinien zawierać:Format pliku: Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word.. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 roku (Dz. U. z dnia 8 maja 2003 roku) do agresywnych psów zaliczono 11 ras.. Zezwolenia, o których mowa w .Wykaz ras psów agresywnych - potoczne określenie polskiego, urzędowego wykazu ras psów uznawanych za agresywne wprowadzonego na mocy art. 10 ust.. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 1997r., Nr 111, poz. 724 z późniejszymi zmianami) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 28 kwietnia 2003r.. Zgodnie z art. 10 pkt.. O niezaleganiu w podatkach; O .Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy agresywnej jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminy Piaski, w siedzibie Urzędu pod adresem: ul. 6 Stycznia 1, 63-820 Piaski, w pokoju nr 5, w godzinach pracy urzędu, tj. poniedziałek: 800-1600; wtorek-piątek: 715-1515.Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy agresywnej doc, 61 KB, 18.03.2020 Wniosek na wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy agresywnej pdf, 560.09 KB, 18.03.2020 MetadanePies agresywny..

z 2013, poz. 856) wnioskuję o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną.

I nie ma znaczenia, czy chcemy być tylko właścicielem zwierzęcia, czy planujemy prowadzić hodowlę.. do 30 .Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywania psa rasy uznawanej za agresywną .. wzór oświadczenia Język Angielski - gramatyka Język Angielski - słownictwo Język Angielski - testy PIT 2008 PITy .. Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywania psa rasy uznawanej za agresywną bądź prowadzenie hodowli takich psów.Warunki wydania zezwolenia na hodowlę lub utrzymanie psa rasy agresywnej: Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wymaga zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa na wniosek osoby .wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psów rasy agresywnej Miejsce załatwienia sprawy: Wydział Nadzoru Komunalnego .. Utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wymaga zezwolenia wydanego przez Burmistrza Miasta Kobyłka.. Podatek od nieruchomości.. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne oraz warunków wydawania zezwoleń na utrzymywaniWniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną dokument sporządzony w formacie doc. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j.. Dokument do pobrania online.Prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa uznawanej za agresywną wymaga zezwolenia Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra na pisemny wniosek osoby posiadającej psa tej rasy.. WYMAGANE DOKUMENTY: 1.. Generalnie każdy może je otrzymać, ponieważ zasadniczym kryterium jego uzyskania jest fakt utrzymywania takiego psa w warunkach i w sposób niestanowiący zagrożenia dla ludzi lub zwierząt.Właścicielka whippeta stoczyła zaciętą walkę z władzami schroniska, by odzyskać pupila mimo braku zezwolenia, jednak pozostały one nieugięte.. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. z 2003r.. Pierwszym aktem prawnym, w którym opublikowano taki wykaz było Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 grudnia 1998 roku w sprawie wykazu ras psów .WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA UTRZYMYWANIE PSA RASY UZNAWANEJ ZA AGRESYWNĄ Zgodnie z art. 10 ust.. Opłaty: Opłata skarbowa : 82 złZezwolenie wydaje się na wniosek osoby zamierzającej prowadzić hodowlę psów ras agresywnych lub utrzymywać takiego psa..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt