Ztm rzeszów wniosek o wydanie karty miejskiej
Pomoże to skrócić czas przebywania w Punkcie i przyspieszy obsługę.Wniosek o wydanie karty można wypełnić i złożyć na dwa sposoby: w formie elektronicznej za pomocą formularza on-line dostępnego w ramach serwisu E-BILET; w formie tradycyjnej w Punktach Obsługi Podróżnego; Dane osobowe zawarte we wniosku służyć będą wyłącznie celom ewidencyjnym i będą chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.. Sprawdź stan Karty Miejskiej.. Zdjęcie zostanie usunięte z systemu po wydaniu karty.Wniosek o wydanie karty można wypełnić przez internet (ebilet.erzeszow.pl) lub na miejscu.. 2. Upoważnia się Dyrektora ZTM do ustalenia wzorów: 1) wniosku o wydanie e-karty, 2) wniosku o wydanie duplikatu e-karty, 3) wniosku o personalizację cyfrową legitymacji studenckiej, 4) druku reklamacyjnego Rzeszowskiej Karty Miejskiej / legitymacji studenckiej.poniżej przedstawiamy klauzulę informacyjną dla osób składających wniosek o wydanie Rzeszowskiej Karty Miejskiej w Zarządzie Transportu Miejskiego w Rzeszowie.. Dzięki niej mieszkańców nie dotknie .Przez specjalną platformę internetową można złożyć wniosek o wydanie Karty Ucznia.. - Karty wydawane będą od ręki - zapewniają przedstawiciele ZTM.. Sprawdź czy możesz już odebrać Kartę Miejską.. Jest też prostszy sposób - można wypełnić wniosek przez specjalną stronę .wniosek można złożyć osobiście w Punkcie Sprzedaży Biletów w ZTM lub wypełnić wniosek online, wybierając "Rodzaj karty" jako "Bilet elektroniczny", wniosek do pobrania na stronie lubika.lublin.eu, karta biletu elektronicznego wydawana jest do 5 dni roboczych..

Wniosek o wydanie Karty BIletu Elektronicznego.

Instrukcje, w jaki sposób z niej korzystać, zostały przesłane do szkół wraz z prośbą o przekazanie ich bezpośrednio rodzicom.Internetowy "Wniosek o wydanie Olsztyńskiej Karty Miejskiej" przeznaczony jest tylko dla spersonalizowanej karty ze zdjęciem.. z o.o. w Kutnie ul. Cmentarna 1.Jeżeli posiadają Państwo błędnie nadany numer PESEL lub mają problem z jego prawidłowym wprowadzeniem, proszę złożyć wniosek o wydanie karty bezpośrednio w Punkcie Obsługi KlientaZarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie, aby uniknąć dalszych nieporozumień, postanowił raz jeszcze wyjaśnić zasady korzystania z darmowych przejazdów dla uczniów.. Fotografię potrzebną do karty możesz zrobić telefonem w Punkcie Obsługi Pasażera ZTM lub możesz skorzystać ze zdjęcia zapisanego w telefonie.. Aby otrzymać Twoją osobistą Warszawską Kartę Miejską należy wypełnić poniższy wniosek.. Złożyć wniosek o nadanie Lubelskiej Karty Miejskiej (LKM) wniosek do pobrania na stronie lubika.lublin.eu; wniosek o LKM należy złożyć osobiście w Punkcie Sprzedaży Biletów lub Biurze Obsługi Klienta w ZTM w .Wniosek o wydanie karty można pobierać w POK oraz ze strony internetowej Do wniosku należy dołączyć jedno aktualne zdjęcie (3 cm x 4 cm) oraz okazać oryginał dokumentu uprawniającego do ulgowych lub bezpłatnych przejazdów..

Zdjęcie zwracane jest przy odbiorze karty.

Pola wyboru zaznacz albo Numer wniosku Pieczęć wpływu albo data złożenia wniosku PREZYDENT MIASTA LUBLIN Wniosek o wydanie Lubelskiej Karty Miejskiej w ramach Programu „Lubelska Karta Miejska" I.A .WNIOSEK o wydanie Leszczyńskiej Karty Miejskiej WYBIERZ RODZAJ KARTY .. [email protected] lub telefonicznie: .. - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 10 lat od dnia wydania Leszczyńskiej Karty Miejskiej - Pani/Pan posiada prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia .Od piątku można składać wnioski o wydanie Lubelskiej Karty Miejskiej.. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Rzeszów - Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie (dalej zwany: ZTM w Rzeszowie), ul. StanisławaZTM; MZD; Aktualności Składanie wniosków o wydanie Rzeszowskiej Karty Miejskiej (RKM) 9 września 2020.. Za osobę, która nie ukończyła 16 roku życia wniosek składa i odbiera e-kartę rodzic lub opiekun prawny..

Punkty reklamacyjne Kart Miejskich.Wniosek o wydanie Warszawskiej Karty Miejskiej.

Wprowadzone dane są niekompletne lub niepoprawne.. Kartę odbiera się w szkole.. W związku z zagrożeniem epidemiologicznym prosimy o składanie wniosków o wydanie Rzeszowskiej Karty Miejskiej w formie elektronicznej.. Nośnikiem Krakowskiej Karty Miejskiej jest bezstykowa karta, oznakowana unikalnym i niezmiennym numerem, wykonana zgodnie ze standardem MIFARE®.wniosek o wydanie e-karty / aktualizacja danych * wypełnia pracownik ztm data wpŁyniĘcia wniosku nr karty imiennej ze zdjĘciem duplikatu e-karty imiĘ nazwisko wypeŁniĆ drukowanymi literami data urodzenia ulica nr domu nr lokalu miejscowoŚĆ kod pocztowy-dokument toŻsamoŚci rodzaj biletu normalny ulgowy bezpŁatny * - niepotrzebne skreślićPrzy składaniu wniosku okaż do wglądu dokument tożsamości oraz weź aktualne zdjęcie w formacie legitymacyjnym o wymiarach 3,5 x 4,5 cm.. Bezpłatny bilet przysługuje uczniom do 21. roku życia i jest zapisywany na Rzeszowskiej Karcie Miejskiej z datą ważności do 30 września 2019 roku.Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych rodzica/opiekuna prawnego dziecka niepełnosprawnego Wniosek o wydanie Lubelskiej Karty Miejskiej w ramach Programu „Lubelska Karta Miejska" Wnioski do złożenia on-line..

Za osoby niepełnoletnie wniosek muszą wypełnić rodzice lub opiekunowie.

Wypełnij czytelnie WIELKIMI LITERAMI 2.. Niekompletny lub błędnie wypełniony wniosek o wydanie karty miejskiej nie będzie rozpatrywany.Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie informuje Pasażerów, że w dniach 1 maja br. autobusy komunikacji miejskiej będą kursować wg rozkładu jazdy obowiązującego w niedziele i święta.. Co zrobić w przypadku utraty lub zniszczenia karty Właściciel Karty lub przedstawiciel ustawowy (rodzic, opiekun) jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Zarząd Transportu Miejskiego wraz z prośbą o wydanie .WNIOSEK - o wydanie Bydgoskiej Karty Miejskiej - o zakodowanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej1) - o aktualizację danych1) WYPEŁNIA PRACOWNIK COK/POK d d m m r r r r / DATA NUMER WNIOSKU PODPIS PRZYJMUJĄCEGO WNIOSEK COK ul. Toruńska 174a POK ul. Modrzewiowa 19 POK ul.stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 75/7/2020 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad realizacji Programu „Lubelska Karta Miejska" Instrukcja wypełnienia wniosku w dwóch krokach: 1.. Posiadacze karty mogą liczyć na zniżki i ulgi w kulturze, sporcie czy edukacji.. Popraw je i spróbuj ponownie.Wniosek o udzielenie lub zmianę zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym - pdf ( 56 KB) Wniosek o udzielenie lub zmianę zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym - pdf ( 55 KB)Wniosek o wydanie Karty Elektronicznej Wszystkich, którzy nie posiadają jeszcze Karty Elektronicznej zapraszamy o złożenie wniosku o jej wydanie.. Korzystając z formularza elektronicznego należy dołączyć swoją fotografię o maksymalnej rozdzielczości 1800 na 1200 pikseli.Aby Warszawska Karta Miejska stała się Twoją osobistą Warszawską Kartą Miejską wystarczy wypełnić wniosek, załączyć zdjęcie i złożyć w jednym z Punktów Obsługi Pasażerów ZTM.. Wniosek/Skarga dotyczące funkcjonowania komunikacji miejskiejZarząd Transportu Miejskiego ul. Żelazna 61 00-848 Warszawa NIP: 526-025-16-41Krakowska Karta Miejska System Karty Miejskiej budowany jest jako system otwarty, tak aby w przyszłości możliwa była jego rozbudowa o nowe zastosowania.. Na razie taka karta będzie zastępować jeden z okresowych biletów na komunikację miejską.wniosek można wypełnić klikając w link.Wniosek o wydanie karty rozpatrywany jest w ciągu miesiąca od dnia jego złożenia wraz z załącznikami..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt