Wniosek o obniżenie etatu po macierzyńskim
Oświadczenie o okresie, w którym pracownik dotychczas korzystał z wykonywania pracy w obniżonym wymiarze czasy pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z urlopu wychowawczego.Podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego ustalił z wynagrodzenia po zmianie etatu, z okresu sierpień-wrzesień.. Złożyła już wniosek o zaległy urlop wypoczynkowy i jednocześnie o obniżenie wymiaru czasu pracy do 7/8 etatu od dnia powrotu z urlopu wypoczynkowego.Wniosek (o którym mowa w Art. 186 7 § 2 k.p.) o obniżenie wymiaru czasu pracy pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego.. Zobacz jak wypełnić Pobierz wzory czyste Załącznik nr 2 do wniosku 20.. Do pracy wracam od grudnia, chciałam złożyć wniosek o obniżenie etatu aby być chroniona przed zwolnieniem.Pracownik 2 stycznia 2020 r. wrócił do pracy po urlopie wychowawczym i złożył wniosek o obniżenie wymiaru jego etatu do ½ na 6 miesięcy (tj. do 1 lipca 2020 r.) - pracodawca musi uwzględnić ten wniosek.. Nie musi jednak z niego korzystać bezpośrednio po urlopie macierzyńskim czy rodzicielskim.Wniosek o zmniejszenie etatu Jak już było wcześniej napisane, jeżeli wolimy zmniejszyć czas pracy niż korzystać z pełnego urlopu wychowawczego, to musimy przedłożyć pracodawcy odpowiedni wniosek.. Mamy też wnioski o urlop macierzyński i rodzicielski.Z treści art. 1867 kodeksu pracy wynika, że wniosek rodzica jest dla pracodawcy wiążący..

Ustny wniosek jest niewystarczający.

O obniżenie etatu możesz wnioskować dowolną ilość razy, ale zawsze w ramach puli 36 miesięcy i do ukończenia przez dziecko 6 lub 18 lat.. Jeśli chcesz wiedzieć więcej o możliwych wariantach łączeniu opieki nad dzieckiem z pracą zawodową przeczytaj mój artykuł, który znajdziesz np. tu .Przed końcem macierzyńskiego składają wnioski o zmianę wymiaru etatu na 7/8.. Chcę obniżyć etat do 7/8 etatu tj. 7 godzin dziennie oraz skorzystać z dwóch łączonych przerw na karmienie dziecka piersią, czyli w sumie wychodziłabym 2 godziny wcześniej.. Zatem w przypadku, gdy bezpośrednio po urlopie macierzyńskim pracownica będzie korzystała z urlopu wypoczynkowego, wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy powinna złożyć na dwa tygodnie przed zakończeniem urlopu.To oznacza, że wystarczy na 21 dni przed końcem urlopu czy to wychowawczego, macierzyńskiego czy rodzicielskiego, złożyć wniosek o np. pracę w wymiarze 7/8 etatu (ale maksymalnie do połowy wymiaru etatu) i jesteś już objęta ochroną od dnia złożenia tego wniosku.. Z wymienionych wyżej artykułów wynika, że pracownik musi złożyć wniosek o zmniejszenie wymiaru czasu pracy, najpóźniej 21 dni przed rozpoczęciem pracy a pracodawca ma obowiązek uwzględnić taki wniosek..

Sam wniosek nie wywołuje jednak skutku automatycznego.

Tym razem złożyłam wniosek o przywrócenie całego etatu, ale przełożony nie wyraził zgody.jeśli wraca Pani z urlopu macierzyńskiego i ma prawo do tzw. urlopu wychowawczego na dziecko poniżej 5 roku życia, to jednocześnie ma Pani również prawo wnioskowania do pracodawcy o obniżenie etatu.. wracam do pracy.. Tylko wtedy pracodawca może wyrazić zgodę.. 7 stycznia 2020 r. pracownik postanowił wycofać złożony wniosek i wyraził chęć powrotu do pracy w wymiarze całego etatu .Urlop macierzyński a zmniejszenie czasu pracy — wniosek.. Etat chcę obniżyć tylko na 3 miesiące do 28.02.2015.Moje pytanie dotyczy obniżenia wymiaru czasu pracy pracownicy na podstawie art. 186 K.p. Do końca tego miesiąca pracownica przebywa na urlopie macierzyńskim.. Żeby tuż po powrocie nie zobaczyć na swoim biurku wypowiedzenia.. Potem wróciłaś na pełny etat i za jakiś czas znowu skorzystałaś z 12 miesięcy obniżonego wymiaru czasu pracy.Może PAni od razu po macierzynski wykorzystać zaległe urlopy.. W praktyce stosuje się najczęściej obniżenie wymiaru czasu pracy do ⅞ etatu.. NAtomiast zaległy urlop ma PAni za okres pracy na całym etacie.Napisano 21 maj 2017 - 17:15.. Jeśli jesteś mamą karmiącą piersią, łącznie z 1 godzinną przerwą na karmienie, pracujesz wówczas 6 godzin.Wniosek o obniżenie wymiaru etatu zamiast wniosku o urlop wychowawczy..

Obniżenie wymiaru etatu nastapi po powrocie do pracy.

Po wejściu w życie ustawy z 7.10.2020 pracownica nie miała prawa do przeliczenia podstawy zasiłku macierzyńskiego, ponieważ obniżenie wymiaru czasu pracy nie nastąpiło w okresie wcześniej pobieranego zasiłku.Przepis ten pozwala na złożenie pisemnego wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy do maksymalnie połowy etatu.. Pracodawca może, ale nie musi wyrazić zgody na wniosek pracownika.. praca w mniejszym wymiarze możliwa jest (chyba, że dalej pracodawca wyraża zgodę) w takim okresie w jakim przysługuje urlop wychowawczy, jednak ochrona będzie trwała tylko do 12 miesięcy; warto pamiętać, że w .Wniosek o urlop macierzyński 2021 - wzór do druku Poniżej podajemy wzory wniosków o urlop macierzyński w formacie pdf..

Wniosek o obniżenie etatu może Pani złozyc pod koniec urlopu wypoczynkowego.

Pracodawca jest zobowiązany uwzględnić wniosek pracownika w tym zakresie.Zgodnie z jego treścią wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy powinien zawierać: imię i nazwisko pracownika; imię i nazwisko dziecka, na które mógłby być udzielony urlop wychowawczy; wskazanie okresu, przez który pracownik zamierza wykonywać pracę w obniżonym wymiarze czasu pracy;Wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy Proszę o obniżenie wymiaru czasu pracy, tj. do ……………………………………………….. w okresie od ………………………… r. do ………………………… r. W tym okresie przysługuje mi prawo do korzystania z urlopu wychowawczego w celu sprawowania osobistejPAMIĘTAJ: ochrona przed zwolnieniem po macierzyńskim na podstawie obniżonego wymiaru czasu pracy trwa tylko przez pierwszych 12 miesięcy!. Po powrocie do pracy, po 2 miesiącach, zaszłam w kolejną ciążę.. Zobacz wzór wniosku o obniżenie wymiaru etatu pracownika uprawnionego do skorzystania z urlopu wychowawczego.Po urlopie macierzyńskim złożyłam wniosek o zmniejszenie etatu na okres 3 lat; pracodawca się zgodził.. W kwestii ochrony przed zwolnieniem nic on nie zmienia.. W takim wypadku pracodawca przez okres obniżonego wymiaru czasu pracy, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy nie będzie mógł rozwiązać umowy o pracę.Jeśli zatem złożyłaś wniosek o obniżenie etatu zamiast korzystania z urlopu wychowawczego, to nie musisz się obawiać aneksu.. We wniosku o skrócenie czasu pracy trzeba podać czas trwania obniżonego wymiaru.obecnie jestem po urlopie macierzyńskim na zaległym urlopie wypoczynkowym.. 02.12.2014r.. Pracownik może wnioskować o zmianę obowiązującego go wymiaru czasu pracy, wnosząc o zwiększenie wymiaru etatu bądź jego obniżenie.. Inny, jeśli część urlopu zamierzasz wykorzystać przed porodem, inny - jeśli wnioskujesz o urlop po urodzeniu dziecka.. W internecie roi się od pytań, czy .Wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy niedotrzymanie terminu 21 dni .. Przepis ten wymaga bowiem, aby pracodawca uwzględnił ten wniosek, a to oznacza, że obniżenie wymiaru czasu pracy wymaga jego uprzedniej zgody.Pamiętaj, żeby złożyć wniosek pisemny.. Pracodawca jest zobowiązany uwzględnić taki wniosek i obniżyć wymiar czasu pracy rodzica.W trakcie urlopu wypoczynkowego pracownik nie wykonuje pracy.. Co więcej, pracodawca powinien taki wniosek uwzględnić, a etat może zostać obniżony o ½.Według art. 1867 § 1 k.p. pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego etatu na okres, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt