Oświadczenia majątkowe urząd marszałkowski
Marszałek Województwa Mazowieckiego.. : +48 (32) 20 78 888 e-mail: [email protected] Skarbnik Województwa Mazowieckiego.. Jezuicka 1 85-102 Bydgoszcz tel.. Godziny urzędowania: poniedziałek: 7:30 - 18:00, od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.Oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych za rok 2015; Oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych za rok 2016; Oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych za rok 2017; Oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych za rok 2018; Oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych za rok 2019Urząd Marszałkowski .. Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.. Kolejną pomyłką, na którą wskazuje urząd, jest brak podkreślenia na pierwszej stronie oświadczenia majątkowego zapisu dotyczącego .. Sekretarz Województwa.. 89 521 92 00 Kancelaria Sejmiku.. Urząd jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.. Oświadczenia majątkowe od 2018 roku Oświadczenia Majątkowe do 2017 roku Formularze aktywne Pomoc.. 89 521 97 77 Departament Administracji i Obsługi Urzędu.. Radni województwa.. Oświadczenia majątkowe 2018 - 2023 Oświadczenia majątkowe 2006-2010 Oświadczenia majątkowe 2010-2014 Oświadczenia majątkowe 2014-2018 Pomoc.. Dane: NIP: 973-05-90-332 REGON: 970770089 TERYT: 0862011 16742Wyłączenie jawności informacji zawartych w oświadczeniach majątkowych..

Oświadczenia majątkowe.

Osoby upoważnione do wydawania decyzji.. Strona główna.. 89 521 91 40 Gabinet Marszałka.. Osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną.Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie.. : (+48 71) 776 90 53 Godziny pracy Urzędu: poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30"Należy pamiętać, aby część A pkt I, II, IX, X oświadczenia majątkowego opatrzyć zapisem +małżeńska wspólność majątkowa+ lub +majątek odrębny+" - zauważa urząd marszałkowski.. Skarbnik Województwa Mazowieckiego.. Zarząd Województwa.. Oświadczenia majątkowe.. Petycje.. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o .Wszelkie prawa do programu SYSTEMDOBIP.PL stanowią własność E - LINE SYSTEMY INTERNETOWE Tadeusz Kozłowski.. Gmina Wójt Rada Gminy Urząd Gminy Finanse i majątek Gospodarka odpadami Informacje o środowisku Jednostki organizacyjne Konsultacje Nabór pracowników Ogłoszenia, informacje Organizacje pozarządowe .. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP .Oświadczenie majątkowe członka zarządu województwa, skarbnika województwa, kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną oraz osoby wydającej decyzję administracyjne w imieniu marszałka województwa..

Pomoc.Oświadczenia majątkowe.

zm.) osobami zobowiązanymi do złożenia oświadczeń majątkowych są:Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.ul.. 52 58 58 623 [email protected] ESP ePUAP: /umb/SkrytkaESPUrząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.. 17 850 17 01. e-mail: [email protected] , Sejmik Województwa Wielkopolskiego.. Zgodnie z art. 27c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486, z późn.. NIP: 9542260713 REGON: 276284638Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ul. Emilii Plater 1 10-562, Olsztyn tel: (89) 521 90 00 , fax: (89) 512 55 99 , e-mail: do{3558na4060]warmia.mazury.plOświadczenie majątkowe.. Osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną.Strona oficjalna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego: Marszałek Województwa Mazowieckiego.. Korespondencję do Urzędu należy kierować na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (sprawdź jak do nas dojechać)Oświadczenia majątkowe.. 89 521 95 60 Departament Organizacyjny.. NIP: 9542260713 REGON: 276284638Oświadczenia majątkowe składane Marszałkowi Województwa Mazowieckiego powinny być wypełnione tylko i wyłącznie komputerowo..

2018.05.18 Oświadczenie majątkowe za rok 2017.

ul. Ligonia 46 40-037 Katowice tel.. Urząd Marszałkowski.. Ważna informacja dla osób składających oświadczenia majątkowe.. ul. Ligonia 46 40-037 Katowice tel.. Sekretarz Województwa; Skarbnik; Regulamin Organizacyjny; Rzecznik Funduszy Europejskich; ISO w Urzędzie; Zasady kierowania urzędem; Zasady podpisywania pism; Tryb przyjmowania i załatwiania obywateli; Skargi, wnioski, petycje, interpelacje; Audyt wewnętrzny; Kontrola zarządcza; Kodeks Etyki; Oferty pracy89 521 90 00 Punkt Informacyjny Urzędu Marszałkowskiego.. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel.. Radni województwa.. Godziny urzędowania: poniedziałek: 7:30 - 18:00, od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wybrzeże Słowackiego 12-14 50-411 Wrocław e-mail: [email protected] tel.. Oświadczenia majątkowe.. Współpraca zagraniczna.. Organizacja Urzędu .. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.. 17 850 17 01. e-mail: [email protected] , 174.81 KB: 2018-02-15 13:38:38Adres: Województwo Lubuskie - Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego.. Strona główna.. Zarząd Województwa Mazowieckiego.. Informacje o adresie zamieszkania składającego oświadczenie majątkowe oraz o miejscu położenia nieruchomości zawarte w części B są niejawne i zostały wyłączone z udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Sejny na podstawie art. 24i ust..

Historia strony.Oświadczenia majątkowe.

Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel.. Zgodnie z art. 27c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. zmianami) oświadczenie majątkowe składają : Pracownicy Urzędu Marszałkowskiego wydający decyzje administracyjne w imieniu Marszałka Województwa,Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.. : +48 (32) 20 78 888 e-mail: [email protected] 89 521 98 20 Departament Współpracy MiędzynarodowejOświadczenia majątkowe kierowników Jednostek Organizacyjnych Oświadczenia majątkowe osób zarządzających i członków organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Marszałka WojewództwaOświadczenia majątkowe .. Oświadczenia.. Deklaracja dostępności Wniosek o udostępnianie informacji publicznych .. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP .. 89 521 99 40 Departament Finansów i Skarbu.. 65-057 Zielona Góra.. Wniosek o udostępnianie informacji publicznych Instrukcja korzystania z Biuletynu .. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP .Bugajski Marcin - Oświadczenia majątkowe.. ul. Podgórna 7.. Sekretarz Województwa.. Jakiekolwiek ich naruszenie może skutkować poniesieniem odpowiedzialności karnej i cywilnej.Oświadczenia majątkowe od 2018 roku.. Dopuszcza się złożenie przez osobę zobowiązaną korekty lub sprostowania do oświadczenia majątkowego w formie odrębnego dokumentu, np. odpowiedniego formularza oświadczenia z dopiskiem „sprostowanie oświadczenia z dnia .". lub „korekta oświadczenia z dnia .. ".Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.. Formularze oświadczeń majątkowych.Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt