Wzór formularza pcc-3
Podatnik ma do wyboru 5 pól, najczęściej nabywca samochodu zakreśla kwadracik: <>.2007 roku.. Zobacz jak szybko można wypełnić formularz danymi podatnika w części B jeśli wybierzesz swoje dane z Aktówki.. 2015, poz. 1999 (załącznik 1b) Formularz obowiązujący od dnia 1 stycznia 2016 r.Strony: Urząd skarbowy: Forma: Podstawa prawna: ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych: Opis: Formularz PCC 3/A składany wraz z PCC 3 jeśli w podstawowym druku nie udało się zmieścić informacji o wszystkich podatnikach zobowiązanych do zapłaty podatku.. Jeśli w ciągu 14 dni nie wypełni on deklaracji PCC-3 i nie wpłaci pieniędzy do urzędu skarbowego, grozi mu grzywna nawet w wysokości kilkudziesięciu tysięcy złotych.Strona 2 - Podpowiadamy jak wypełnić przekaz i przelew płacąc podatek.. Najnowsza wersja formularza PCC-3 (5) obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U.. Ale możemy także wydrukować wzór PCC-3, wypełnić go ręcznie, a następnie udać się z nim do Urzędu Skarbowego i tam złożyć wraz z samą .Część G formularza PCC-3 służy do wprowadzenia informacji dodatkowych dotyczących wskazanych umów w określonych przypadkach.. Podatnik wskazuje więc odpowiedni urząd skarbowy..

Wzór formularza stosuje się od 1 stycznia 2016 roku.

Druk należy wypełnić przy zawieraniu wybranych umów cywilnoprawnych, pomiędzy osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej (np. w przypadku umowy sprzedaży samochodu).Podatnik jest zobowiązany złożyć deklarację i zapłacić podatek w terminie 14 dni od daty dokonania czynności.PCC-3 w wersji 5 obowiązuje dla czynności cywilnoprawnych od 1 stycznia 2016 roku.. Zobacz jak wypełniać kolejne sekcje na formularzu.. Co w sytuacji jeśli chcesz wypełnić też deklarację PCC-.Kiedy składa się deklarację PCC-3?. Portal Podatkowy.. zm.), zwanej dalej "ustawą".. Pola od 65 do 68 - dane i podpis właściciela lub pierwszego współwłaściciela .. Pobierz Formularz podatkowy PCC-3 oraz PCC-3/A interaktywny uzupełniony przykładowymi danymi wraz z objaśnieniem dot.. Będąc pożyczkobiorcą, wypełnić musimy następujące pola (podajemy numery pól występujące w formularzu):PCC-3, deklaracja od czynności cywilnoprawnych, wzór 2020.. Pamiętaj, że składając PCC-3 nie możesz skorzystać z profilu zaufanego i Platformy ePUAP, natomiast możesz podpisać ją danymi autoryzacyjnymi.Formularz PCC-3 w formacie PDF (kliknij w ikonkę, aby pobrać)..

wypełnienia formularzaPCC-3 instrukcja - strona 3 formularza .

Jeżeli musisz dokonać korekty czynności, która nastąpiła przed 1 stycznia 2016 roku skorzystaj z archiwalnej wersji formularza: PCC-3 (4) obowiązywała od 1 września 2014 r. do 31 grudnia 2015 r. PCC-3 (2) obowiązywała do 31 sierpnia 2014 r.Część A formularza PCC-3 dotyczy miejsca i celu składania deklaracji.. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika wym.. ZAŁĄCZNIK PCC-3A - tylko w przypadku, gdy jest więcej niż jeden właściciel .. Jeśli kupiłeś nowy, lub używany pojazd od jakiejkolwiek firmy i otrzymałeś fakturę VAT, nie musisz wypełniać formularza PCC-3 i zgłaszać zakupu do Urzędu Skarbowego.. Numery oznaczają numery pól w formularzu PCC-3.. 4 datę wypełnienia deklaracji, a nie datę zawarcia umowy.Obsługa e-deklaracji PCC-3 (wersja 5) 2019 r. w programie fillUp.. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649, z późn.. Program sam wyliczy należny podatek.. w cz. B tutaj wpisz NIP kupuj cego czyli swój.. W części B określa się podmiot składający deklarację.. Wiele osób już na wstępie popełnia błąd, wpisując w polu nr.. WZÓR DEKLARACJI PCC-3.. Pobierz formularz PCC-3.. Klauzula Informacyjna Szefa KAS.. Za darmo.. .Formularz PCC-3 oraz PCC-3/A wypełnia i podpisuje tylko kupujący..

Poniżej opisane są pola formularza PCC-3, by ułatwić Ci jego wypełnienie.

Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika wym.. finanse.mf.gov.pl - archiwum.. Formularz PCC-3 to obowiązująca od 01.01.2007 roku deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilno prawnych.. PCC-3 należy wypełnić dokonując zakupu używanego pojazdu - np. samochodu, od osoby fizycznej (w przypadku zakupu pojazdu na fakturę nie wypełniamy PCC-3).. Polityka prywatności.. Klauzula informacyjna Ministra Finansów.. Jak wyszukać w fillUp druk PCC-3?. Zobacz jak wygodnie wypełnisz deklarację PCC-3 w programie fillUp.. Numery oznaczaj numery pól w formularzu PCC-3.. Zawiera on informację o pozostałych uczestnikach transakcji, którzy zostali wymienieni np. na umowie kupna-sprzedaży.Tu znajdziesz i wydrukujesz formularz PCC3APCC-3 (5) 2/3 D. OBLICZENIE NALEŻNEGO PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, Z WYJĄTKIEM UMOWY SPÓŁKI LUB JEJ ZMIANY Rodzaj czynności cywilnoprawnej (w tym zmiana umowy, orzeczenie sądu lub ugoda) Podstawa opodatkowania określona zgodnie z art.6 ustawy (po zaokrągleniu do pełnych złotych) zł Stawka podatku określona zgodnie z art.7 .instrukcja wypeŁniania deklaracji pcc-3 Pola 1 i 4: wypełnianie deklaracji rozpoczynamy od wpisania naszego numeru PESEL oraz dokładnej daty podpisania umowy sprzedaży .. Przy zamianie pojazdów do zapłaty podatku zobowiązane są obie strony umowy..

4.Z podatku (a więc i składania formularza) zwolnione są pojazdy o wartości do 1000 zł.

Wypełnia się go w przypadku, gdy nabywcą są dwie osoby (lub więcej).. Sprzedający odprowadził już należny podatek i nie musisz się dalej tym kłopotać.Formularz PCC-3 Poni ej opisane s pola formularza PCC-3, by ułatwi Ci jego wypełnienie.. Także wszystko, co powinieneś wiedzieć na temat rozliczeń deklaracji PCC 3 oraz 3/A.Formularz PCC-3.. Przedstawiamy wzory formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu podatkowego przygotowane przez Ministra Finansów.PCC-3(2) 2/3 D. OBLICZENIE NALEŻNEGO PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, Z WYJĄTKIEM UMOWY SPÓŁKI LUB JEJ ZMIANY Rodzaj czynności cywilnoprawnej (w tym zmiana umowy, orzeczenie sądu lub ugoda) Podstawa opodatkowania 2) określona zgodnie z art.6 ustawy (po zaokrągleniu do pełnych złotych) zł Stawka podatku określona zgodnie z art .Zostaniemy przeniesieni na stronę samego formularza.. 2015, poz. 1999 (załącznik 1a) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r. PCC-3/A - Informacja o pozostałych podatnikach (wersja 3) Dz.U.. 0 strona wyników dla zapytania formularz pcc 3PCC-3 - Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (wersja 5) Dz.U.. Uwaga!. PCC-3A(2) (PDF, 100 kB) Archiwum formularzy elektronicznych PCC.. w cz. B tutaj wpisz NIP kupującego czyli swój.. Mapa serwisu podatki.gov.pl.W tym miejscu znajdziesz formularze do druku, które możesz wydrukować, wypełnić i osobiście zanieść do właściwego urzędu Od 2016 r. deklarację PCC-2 składasz tylko elektronicznie!Przy umowie sprzedaży samochodu obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych spoczywa na kupującym.. Deklarację PCC-3 oraz PCC-3/A należy złożyć w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.. Polecamy: INFORLEX Księgowość i KadryPCC-3/A(3) 2015.. Na początku wypełniania PCC-3 przez internet, podajemy okres rozliczeniowy, a więc datę zakupu auta (a nie datę wypełnienia PCC-3).. Pole 1 - wpisujesz odpowiednio PESEL lub NIP współwłaściciela (drugiego lub .Deklarację PCC-3 możesz złożyć osobiście w swoim Urzędzie Skarbowym, możesz wysłać ją pocztą lub przesłać online na stronie podatnik.gov.pl, korzystając ze specjalnego formularza.. Deklaracja dostępności serwisu.. Jeśli sprzedający wystawił na pojazd fakturę VAT, kupujący zwolniony jest z uiszczania podatku (a więc i ze składania formularza).Znaleziono 37 interesujących stron dla frazy formularz pcc 3 w serwisie Money.pl.. Podstawa prawna: Art. 10 ust.. Część H. Informacja o załącznikach Pole nr 64 podaje informacje o liczbie załączników dołączanych do deklaracji, które są wypełniane, jeżeli w zawarciu umowy są zaangażowane więcej niż dwie .Więcej informacji na temat zasad wyliczeń i deklaracji PCC-3 znajdziesz w poradnikach na Istotną zmianą względem formularza PCC-1 jest fakt .PCC-3 Formularz podatkowy - wzór dokumentu do pobrania..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt