Duplikat faktury czy można odliczyć vat
Prawo do odliczenia podatku VAT zgodnie z zasadami ogólnymi pojawia się także w dwóch kolejnych okres rozliczeniowych.Oznacza to, że możesz odliczyć VAT na bieżąco, według daty otrzymania duplikatu.. Jeżeli natomiast dokument zaginął już po jego otrzymaniu, duplikat nie zmienia wcześniejszych księgowań - podpina się go w miejsce zagubionego dokumentu.Wówczas na podstawie duplikatu faktury, podatnik ma prawo odliczyć VAT w okresie otrzymania duplikatu pod warunkiem że u sprzedawcy powstał obowiązek podatkowy.. Pierwotna faktura równa się duplikatowi faktury, co oznacza, że duplikat ma tę samą moc prawną, co faktura.. Brak jakiejkolwiek wskazówki w przepisach daje tutaj spore obawy co do takiego odliczenia.Przepisy o VAT w sposób szczególny nie wskazują, w jakim terminie należy odliczyć VAT z duplikatu faktury.. W niniejszym tekście koncentruję się wyłącznie na sytuacji, gdy podatnik-sprzedawca wystawia duplikat faktury - art. 106l ust.. W świetle przepisów ustawy o VAT (dalej także „ustawa"), w zakresie, w jakim towary i.. Można wyróżnić trzy podstawowe sytuacje występujące w obrocie gospodarczym, gdy mamy do czynienia z duplikatem.. Oznacza to, że należy w tym przypadku stosować zasady ogólne.Odliczenie VAT z duplikatu faktury W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje, co do zasady, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (art. 86 ust..

Jak wynika z ...Czy można odliczyć VAT z duplikatu faktury.

Jednak w zakresie prawa do odliczenia również duplikat faktury stanowi taką samą równoprawną podstawę do odliczenia podatku, jaką daje pierwotna faktura.Jednak duplikat faktury otrzymał dopiero w kwietniu.. Czynny podatnik VAT ma możliwość odliczenia podatku VAT z duplikatu faktury .Czy można odliczyć VAT na podstawie duplikatu faktury otrzymanego ze znacznym opóźnieniem Duplikat faktury jest dokumentem powtarzającym dane zawarte w fakturze pierwotnej.. Jeśli za marzec została już złożona deklaracja VAT, to powinien sporządzić korektę deklaracji VAT za styczeń (rozliczenie w pierwszym terminie).Kiedy można dokonać odliczenia podatku VAT z duplikaty faktury Duplikat faktury.. Analizując grunt duplikatu faktury pierwotnej zakupu w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT można wskazać, iż w sytuacji gdy: faktura pierwotna dotarła do podatnika, a podatek VAT został od niej odliczony, po czym przypadkowo została zniszczona albo zaginęła, to otrzymaną w późniejszym czasie fakturę korygującą należy uwzględnić w rejestrze VAT w miesiącu otrzymania.Jak odliczyć VAT z duplikatu faktury Zasady dotyczące odliczenia VAT..

Otrzymałam duplikaty tych faktur z datą wystawienia styczeń 2021.

1 pkt 1 ustawy o VAT.. W sytuacji, jeśli wystawimy duplikat, to będzie ona uważana za fakturę pierwotną.. Muszą być spełnione warunki, o których mówi ustawa o podatku VAT, a mianowicie odliczenie jest możliwe jeżeli przeprowadzona transakcja ma .kwit za przejazd autostradą, jeżeli zawiera kwotę VAT, bilet na przejazd jednorazowy m.in. busem czy pociągiem, na odległość co najmniej 50km, jeżeli zawiera kwotę VAT.. W tej sytuacji przedsiębiorca mógł odliczyć VAT od zakupu w styczniu (w miesiącu otrzymania oryginału faktury), w lutym bądź w marcu.. Nie można zgodzić się z tym stanowiskiem, pomimo że z przepisów o VAT nie wynika, jak podatnik powinien postąpić w .Czynny podatnik VAT ma prawo obniżyć VAT należny o VAT naliczony na fakturach kosztowych związanych z działalnością gospodarczą.. Jeżeli dysponujemy innym dokumentem, którego nie można uznać za fakturę, np. zwykłym paragonem lub dowodem wydania towaru - odliczenie VAT nie przysługuje.Prośbę o duplikat faktury VAT nabywca kieruje zazwyczaj wtedy, kiedy oryginał faktury zaginie lub ulegnie zniszczeniu.. Każdy podatnik, który chce udokumentować transakcję sprzedaży towarów i usług, wystawia fakturę.. Duplikat faktury a uprawnienia podatnika..

1 ustawy o VAT).Jak i kiedy można odliczyć VAT z duplikatu faktury?

11 ustawy, który daje prawo do odliczenia podatku VAT w dwóch następnych okresach rozliczeniowych?. Mimo jej braku, będący w posiadaniu duplikatu nabywca nie traci prawa do odliczenia podatku VAT.. Znaczy to tyle, że prawo do odliczenia podatku będzie możliwe dopiero za okres, w którym otrzymano duplikat faktury.Przy uzgadnianiu sald okazało się że nie mam faktur kosztowych z 2017 i 2018 roku.. 2006-08-25 14:32. publikacja .. Duplikat może zostać wystawiony zarówno dla faktury pierwotnej, jak i faktury korygującej.. Pomijam natomiast przypadki, […]Z drugiej strony pojawia się wątpliwość, czy w zakresie odliczenia podatku z faktur VAT-MP należy stosować art. 86 ust.. Jeśli pierwotny dokument nigdy do nas nie dotarł, odliczenie VAT-u.W związku z tym, że odliczenie VAT przysługuje w dacie otrzymania dokumentu - odliczać VAT można dopiero w okresie otrzymania duplikatu faktury (wystąpią przypadki szczególne).. Musi zawierać dane z faktury pierwotnej oraz datę wystawienia i napis „DUPLIKAT".. Jeżeli nabywca nie otrzymał faktury, a następnie w jej miejsce otrzymał duplikat faktury.Jeżeli nabywca nie otrzymał faktury pierwotnej, to będzie uprawniony do odliczenia VAT w rozliczeniu za okres, w którym otrzymał duplikat faktury, lub w rozliczeniu za jeden z trzech następnych okresów rozliczeniowych (dotyczy to podatnika rozliczającego się miesięcznie).Czy można odliczyć VAT z duplikatu faktury Jeśli faktura zakupu gdzieś się zawieruszy, możemy wystąpić do sprzedawcy o duplikat..

Co do zasady podstawą odliczenia podatku jest oryginał faktury VAT.

Najczęściej interpretacje mówią, że wydatek można zaliczyć do kosztów w momencie wystawienia faktury pierwotnej, ale są też opinie, że należy to zrobić w dacie duplikatu.W tej ostatniej czytamy, że „duplikat faktury VAT nie stanowi odrębnej podstawy do dokonania odliczenia podatku naliczonego, jest jedynie dokumentem zastępczym, w sytuacji gdy podatnik nie miał możliwości odliczenia podatku z faktury pierwotnej, np. w sytuacji gdy oryginał faktury VAT zaginął".Faktura taka musi zawierać wyraz DUPLIKAT oraz datę jej wystawienia.. Duplikat dokumentuje dokładnie to samo zdarzenie gospodarcze, co pierwotna faktura i również stanowi podstawę do odliczenia podatku naliczonego.Co więcej, odliczenie podatku VAT naliczonego odbywa się na tych samych zasadach, co w przypadku faktury pierwotnej.. Terminy odliczenia VAT.. U nabywcy towaru lub usługi duplikat faktury potwierdza prawo do odliczenia podatku naliczonego, z którego wcześniej już skorzystano, bądź stanowi podstawę dokonania takiego odliczenia.Kiedy odliczyć VAT z duplikatu faktury?. Odpowiedź uzależniona jest od okoliczności danej sytuacji.. Jeżeli chodzi o terminy odliczenia podatku VAT naliczonego z otrzymanych faktur to prawo do.. Faktura.. Prawo do obniżenia podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony z faktury zaliczkowej przysługuje przedsiębiorcy na zasadach ogólnych.. Co do podatku dochodowego, zdania urzędów są podzielone..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt