Umowa na wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego
Organ skarbowy stwierdza ; „(-) mimo, że zakupione sprzęty pomogą synowi Wnioskodawcy na większe otwarcie i lepsze funkcjonowanie w społeczeństwie, to zaznaczyć należy .5.. Zawarta w dniu: zamieszkałą / ym: legitymującą / ym się: w pomiędzy: firmą Fizjoterapia Emilia Kurowska, ul. Jesionowa 6, 05-830 Nadarzyn, NIP: 797-162-34-40, REGON: 141-224-530, reprezentowaną przez: Emilię Kurowską zwaną dalej Usługodawcą, a: § 1 Usługodawca przekazuje do użytkowania .UMOWA WYPOŻYCZENIA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO.. Oddanie przedmiotu umowy innej osobie do używania jest zabronione.. POMIĘDZY: Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego REHAVIT sp.z o.o. Przy ul. Modrzejowska 32a 41-200 Sosnowiec, tel: 32 307 14 05.. Zapoznaj się z regulaminem wypożyczalni.. Przedmiotem Umowy jest oddanie najemcy do używania sprzętu .. wraz z .. Wypożyczający zobowiązany jest dbać o wypożyczony Sprzęt i użytkować zgodnieWypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego przy Specjalistycznym Centrum Rehabilitacji Vita, zwana dalej „Wypożyczalnią SCR" świadczy usługi na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.. Nasz pracownik odbiera pieniądze za wypożyczenie i zabiera szynę rehabilitacyjną.umowa zawierana jest bezterminowo, W NASZEJ WYPOŻYCZALNI NIE MA ŻADNYCH KAR ZA JEJ ROZWIĄZANIE!. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia przedmiotu umowy w przypadku niezgodności z przedmiotem zamówienia.1..

Posiada ok. 815 sztuk specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego.

Po wniesieniu opłat za pierwszy okres pracownik dopełnia formalności i przeszkala w zakresie bezpiecznego użytkowania sprzętu.. Sprzęt rehabilitacyjny stanowi własność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie.. Korzystanie z przedmiotu umowy dozwolone jest wyłącznie na terenie kraju.Które wydatki na zakup sprzętu nie podlegają odliczeniu od dochodu - stanowisko organów skarbowych.. Zwrot sprzętu winien nastąpić w ostatni dzień wygaśnięcia umowy wypożyczenia.Wypożyczany przez nas sprzęt jest najwyższej jakości, posiada gwarancję i jest pod stałą kontrolą serwisu, jednak w razie awarii jesteśmy gotowi dostarczyć Państwu na własny koszt sprzęt zastępczy oraz zapewnić odpowiedni serwis.RAMED | Sklep i wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego.Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego jest jedyna taką placówką w powiecie mieleckim.. Wykonawcę i Zamawiającego reprezentują przy odbiorze upowaŜnieni pracownicy.. Podstawę wypożyczenia sprzętu stanowi umowa użyczenia zawarta pomiędzy WypożyczalniąWniosek o wypożyczenie sprzętu wraz z załącznikami: 2: Wzór umowy użyczenia sprzętu: 3: Wniosek o przedłużenie umowy użyczenia sprzętu wraz z załącznikami: 4: Wzór aneksu do umowy użyczenia sprzętu: 5: Regulamin wypożyczalni: 6: Zarządzenie nr 1032Pieniądze, które przeznaczylibyśmy na zakup sprzętu, możemy wydatkować chociażby na lepszą opiekę lekarską czy dodatkowy sprzęt rehabilitacyjny..

Po określonym terminie umawiamy się na odbiór sprzętu rehabilitacyjnego.

Wypożyczenie sprzętu jest bezpłatne na podstawie umowy użyczenia - załącznik 2, zawartej pomiędzy Wypożyczalnią a osobą biorącą sprzęt do wypożyczenia (zwaną dalej Wypożyczającym), która określa szczegółowe warunki wypożyczenia sprzętu.. 3. Wydanie przedmiotu umowy użyczenia nastąpi niezwłocznie po podpisaniu niniejszej umowy i zostanie stwierdzone protokołem przekazania podpisanym przez obie strony,Zwanym dalej OSOBĄ WYPOŻYCZAJĄCĄ Sprzęt medyczny, będący przedmiotem niniejszej umowy stanowi własność firmy REHAVIT sp.z o.o. i Osobą Wypożyczającą nie posiada w stosunku do niego żadnych innych praw niż wynikające z niniejszej Umowy.. GWARANTUJEMY PRZEJRZYSTE ZASADY I WYGODĘ DLA NASZYCH KLIENTÓWWypożyczenie sprzętu następuje : 1) na pisemny wniosek osoby zainteresowanej (wraz z zaświadczeniem od lekarza o konieczności używania określonego sprzętu) 2) po podpisaniu Umowy, na podstawie protokołu wydania sprzętu rehabilitacyjnego (stanowiącego załącznik nr 4 do Regulaminu) .Umowa najmu podpisywana jest w Wypożyczalni bądź podczas dostawy sprzętu na wskazany adres.. umowy i żądania zwrotu Sprzętu we wskazanym terminie.ZASADY WYPOŻYCZANIA SPRZĘTU 1.. Oddział Małopolska tel: 531 006 504 Zwany dalej WYPOŻYCZALNIĄ a:UMOWA NAJMU SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO ….Numer Umowy: Niniejszy Umowa Nr..

Zmiana terminu użytkowania sprzętu rehabilitacyjnego nie wymaga aneksowania umowy.

Wypożyczalnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.. Następne płatności dokonywane są już na rachunek bankowy w okresach miesięcznych.Zazwyczaj wypożyczalnie wymagają wpłacenia kaucji za sprzęt.. Mówimy nie o dziesiątkach, ale czasami i tysiącach złotych, które zostaną w naszych portfelach, jeśli zdecydujemy się na wypożyczenie sprzętu.Załącznik nr 1 do umowy o wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego lub urządzeń pomocniczych 3 z wyznaczonym pracownikiem PCPR.. Wykaz sprzętu rehabilitacyjnego, przeznaczonego do wypożyczania określa załącznikNa miejscu podpisujemy umowę.. Na stanie wypożyczalni znajdują się między innymi łóżka rehabilitacyjne, koncentratory tlenu, bieżnie, wózki inwalidzkie, rowery rehabilitacyjne, materace p/odleżynowe, kule, laski dla niewidomych.. Łączna wartość sprzętu w PLN ., słownie: .. 2.Biorący do używania potwierdza, że przedmiot umowy określony w ust.. Wersja drukowana umowy jest dołączona do przesyłki wraz z protokołem odbioru i protokołem zwrotu sprzętu.. 8.Czynsz za wypożyczenie sprzętu ustalony w cenniku stanowi opłatę miesięczną płatną za każdy kolejny miesiąc wypożyczenia, bez względu na liczbę dni faktycznego korzystania ze sprzętu..

Zapraszamy.3) wystąpi brak sprzętu, o który zawnioskuje wnioskodawca.

Wydatek poniesiony na zakup dla niepełnosprawnego syna „(-) sprzętu do zapisu audio i video, komputera i drobnych do tego akcesoriów".. Umowę oraz protokół odbioru należy podpisać i oddać kurierowi przy dostarczeniu sprzętu.30-055 Kraków, Miechowska 5B 43-300 Bielsko-Biała, Michałowicza 12 42-200 Częstochowa, Niewielka 3 45-355 Opole, 1 Maja 30A 41-200 Sosnowiec, Modrzejowska 32AOsoba ubiegająca się o wypożyczenie Sprzętu składa do Starostwa Powiatowego .. do czasu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i sprzęt rehabilitacyjny na podstawie odrębnych przepisów, jednak nie dłużej niż na okres 3 miesięcy .. prawo do skrócenia okresu wypowiedzenia ww.. Wypożyczeniu podlega (WŁAŚCIWE ZAZNACZYĆ X)się wymienić wadliwy element przedmiotu umowy na nowy.. Wszelkie informacje dostępne na stronie lub telefonicznie 77 445 92 99.. Zawarta w …………….. w dniu .. Najemca zobowiązany jest dbać o sprzęt przyjęty do używania z należytą starannością.Umowa wraz z danymi personalnymi wypożyczającego jest przesłana pocztą elektroniczną po zatwierdzeniu wniosku do realizacji.. Gdy zdecydujesz się na wypożyczenie sprzętu medycznego, niezbędne będzie wypełnienie formalności i podpisanie umowy wynajmu.Aby wypożyczyć sprzęt rehabilitacyjny prosimy o kontakt, udzielimy wszelkich informacji.. …………… została zawarta pomiędzy spółką KRS 0000467864, NIP 7312045424, zwaną dalej „Wynajmującym" a Panem/Panią: ………………… … zamieszkałą/zamieszkałym przy ul. …………………….,przedmiotu umowy użyczenia, informując go niezwłocznie o nowym terminie zakończenia umowy.. Wypożyczenie produktu następuje po uzgodnieniu warunków i podpisaniu umowy.. Żurawia 1, KRS 0000410831, NIP: 663-186-79-64, REGON 260587570Umowa wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego.. Zapotrzebowanie na wypożyczenie określonego sprzętu składa się na wniosku o wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego i usprawniającego, który stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu.. Rozdział III Zasady odpowiedzialności Wypożyczającego 1.. Dowiedz się o wysokości kaucji za wypożyczenie sprzętu medycznego i przygotuj się na ten wydatek..Komentarze

Brak komentarzy.