Oświadczenie rodziców w sprawie uczęszczania ich dziecka na lekcje religii
W SPRAWIE UCZĘSZCZANIA ICH DZIECKA.. zm.) w sprawie warunków i sposobuoŚwiadczenie rodzicÓw w sprawie uczĘszczania ich dziecka na LEKCJE RELIGII RZYMSKO-KATOLICKIEJ N i n i e j szym w yra ża m w o l ę / n i e w yra ża m w o l i * , a b y mó j syn / mo j a có rka * :OŚWIADCZENIE RODZICÓW W SPRAWIE UCZĘSZCZANIA ICH DZIECKA NA LEKCJE RELIGII W ROKU SZKOLNYM 2019/2020* Na podstawie art. 12 ust.. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 Nr 256, poz. 2572) oraz § 1 ust.1 - 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r.oŚwiadczenie rodzicÓw w sprawie uczĘszczania ich dziecka NA LEKCJE RELIGII RZYMSKO-KATOLICKIEJ Zgodnie z roz porządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2014 r.Wzór oświadczenia o uczestniczeniu w lekcjach religii/etyki (dla rodziców/opiekunów) Poniżej zamieszczamy wzór oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych ucznia/uczennicy na podstawie § 1 ust.. 81 442 19 20 OŚWIADCZENIE RODZICÓW W SPRAWIE UCZĘSZCZANIA ICH DZIECKA NA LEKCJE RELIGII RZYMSKO-KATOLICKIEJ W związku z tym, że w roku szkolnym 2018/2019 moje dziecko ., (imię i nazwisko dziecka)OŚWIADCZENIE RODZICÓW W SPRAWIE UCZĘSZCZANIA ICH DZIECKA NA LEKCJE RELIGII RZYMSKOKATOLICKIEJ Zgodnie z nowelizacją Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992r..

Załącznik 10 - oświadczenie pełnoletniego ucznia w sprawie uczęszczania na lekcje religii,etyki.

1) Oświadczam, że córka/synOŚWIADCZENIE RODZICÓW W SPRAWIE UCZĘSZCZANIA ICH DZIECKA NA LEKCJE RELIGII RZYMSKO-KATOLICKIEJ Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 07 czerwca 2017r.. oŚwiadczenie ucznia peŁnoletniego w sprawie uczĘszczania na lekcje religii rzymsko-katolickiej - pobierzZałącznik 9 - uczeń niepełnoletni - oświadczenie rodzica w sprawie uczęszczania dziecka na lekcje religii, etyki.. 1), niniejszym:OŚWIADCZENIE RODZICÓW W SPRAWIE UCZĘSZCZANIA ICH DZIECKA NA LEKCJE RELIGII RZYMSKO-KATOLICKIEJ Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 roku 1), niniejszym: wyrażam wolę, aby mój syn/moja córka.OŚWIADCZENIE RODZICÓW W SPRAWIE UCZĘSZCZANIA ICH DZIECKA NA LEKCJE RELIGII RZYMSKO-KATOLICKIEJ Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolachOŚWIADCZENIE rodziców/opiekunów prawnych ucznia niepełnoletniego w sprawie uczęszczania na lekcje religii Wyrażam wolę/nie wyrażam woli*, aby moje dziecko .. Imię i nazwisko ucznia, klasa uczestniczyło w lekcjach religii organizowanych w XIV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi w Szczecinie.. podpis rodzica (prawnego opiekuna)OŚWIADCZENIE RODZICÓW W SPRAWIE UCZĘSZCZANIA ICH DZIECKA NA LEKCJE RELIGII RZYMSKO-KATOLICKIEJ Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 (Dz. U. z 1992 r. Nr 36, poz. 155, z późn..

Załącznik 11 - rezygnacja rodzica z uczęszczania jego dziecka na lekcje religii, etyki.OŚWIADCZENIE RODZICÓW.

1), niniejszym: wyrażam wolę, aby mój syn/moja córka ……………………………………….…………………….………………………, (imię i nazwisko dziecka)Oświadczenie rodziców w sprawie uczęszczania ich dziecka na religie/etykę Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 2014 r.478 ze zm.) niniejszym: wyrażam wolę, aby mój syn/moja córka*OŚWIADCZENIE RODZICÓW W SPRAWIE UCZĘSZCZANIA ICH DZIECKA NA LEKCJE RELIGII RZYMSKO-KATOLICKIEJ Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz.U.. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 Nr 256, poz. 2572) oraz § 1 ust.1 - 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i .OŚWIADCZENIE RODZICÓW W SPRAWIE UCZĘSZCZANIA ICH DZIECKA NA LEKCJE RELIGII RZYMSKO-KATOLICKIEJ Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (§ 1 ust..

w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (zob.

1), niniejszym: wyrażam wolę, aby mój syn/moja córkaOŚWIADCZENIE RODZICÓW W SPRAWIE UCZĘSZCZANIA ICH DZIECKA NA LEKCJE RELIGII/ ETYKI Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (§ 1 ust.. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych .oŚwiadczenie rodzicÓw w sprawie uczĘszczania ich dziecka na lekcje religii rzymsko-katolickiej - pobierz.. NA LEKCJE RELIGII RZYMSKO-KATOLICKIEJ.. 1), niniejszym:OŚWIADCZENIE RODZICÓW W SPRAWIE UCZĘSZCZANIA ICH DZIECKA NA LEKCJE RELIGII RZYMSKO-KATOLICKIEJ Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (§ 1 ust.. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 2017r poz. 1147).OŚWIADCZENIE RODZICÓW W SPRAWIE UCZĘSZCZANIA ICH DZIECKA NA LEKCJE RELIGII RZYMSKOKATOLICKIEJ* Na podstawie § 1 ust.1 oraz ust.2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992 r. Nr 36, poz. 155, z 1993 r.Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 2014 r.478 ze zm.)Oświadczenie rodziców w sprawie uczęszczania ich dziecka na lekcje religii/etyki Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992 r., Nr 36, poz. 155, z 1993 r.OŚWIADCZENIE RODZICÓW W SPRAWIE UCZĘSZCZANIA ICH DZIECKA NA LEKCJE RELIGII RZYMSKO-KATOLICKIEJ Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 7 czerwca 2017 r. zmieniającym rozporządzenieOŚWIADCZENIE RODZICÓW ..

w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (§ 1 ust.

NA LEKCJE RELIGII RZYMSKOKATOLICKIEJ* Na podstawie art. 12 ust.. 2004 Nr 256, poz. 2572 z późn.im.. 2017, poz. 1147)OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH W SPRAWIE UCZĘSZCZANIA ICH DZIECKA NA LEKCJE RELIGII/ETYKI Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992r.. gen. Franciszka Kleeberga w Lublinie 20 -059 Lublin tel.. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (§ 1 ust.. z 2020 r., poz. 983) niniejszym: wyrażam wolę, aby mój syn/moja córka ……………………………………….…………………….………………………, (imię i nazwisko dziecka)OŚWIADCZENIE RODZICÓW W SPRAWIE UCZĘSZCZANIA ICH DZIECKA NA LEKCJE RELIGII RZYMSKO-KATOLICKIEJ Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 (Dz. U. z 1992 r. Nr 36, poz. 155, z późn.. zm.) w sprawie warunków i sposobuw sprawie uczęszczania ich dziecka na lekcje religii rzymskokatolickiej/etyki od roku szkolnego 2021/2022 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii/etyki w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 2014 r. poz.478)OŚWIADCZENIE RODZICÓW W SPRAWIE UCZĘSZCZANIA ICH DZIECKA NA LEKCJE ETYKI Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (§ 1 ust.. 1), niniejszym: .. 2 w zw. z ust..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt