Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego za jazdę po alkoholu
Nasza rada: do wniosku dołącz dokumenty w postaci zaświadczenia z pracy, uczelni, dokumentację medyczną czy dokumenty potwierdzające fakt, iż jesteś osobą czynnie działającą społecznie.Jazda po alkoholu warunkowe umorzenie postępowania.. Po wpłynięciu do Sądu wniosku Prokuratora Sąd wyznaczy posiedzenie, celem ewentualnego rozważenia złożonego .Wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu z orzeczeniem zakazu prowadzenia pojazdów na okres 1 roku Zatrzymane prawo jazdy Zażalenie na postanowienie Prokuratora o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego z art. 177 § 1 k.k.Pierwszą czynnością będzie cofnięcie zgody na dobrowolne poddanie się karze (jeśli taką złożono) i sporządzenie wniosku o warunkowe umorzenie do prokuratora (aby skierował do sądu stosowny wniosek), a jeśli akta sprawy zostały przekazane do sądu - bezpośrednio do sądu (wniosek taki można składać wielokrotnie na różnych etapach postepowania).Warunkowe umorzenie postępowania karnego Wniosek można złożyć samodzielnie.. Niewielu kierowców wie, że nawet w przypadku „jazdy na podwójnym gazie" istnieje możliwość warunkowego umorzenia postępowania.Witam, w Pana przypadku jak najbardziej może Pan złożyć do Sądu wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego, gdyż przekroczył Pan nieznacznie wynik 0,26 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, od którego zaczyna się odpowiedzialność karna za przestępstwo z art. 178a par 1 k.k. Wielu kierujących jest przekonanych, że dobrowolneWniosek o warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu, kierowca może oczywiście sporządzić samodzielnie, może również zwrócić się o pomoc do profesjonalisty, adwokata czy radcy prawnego, mającego doświadczenie w sprawach o kierowanie pojazdem po alkoholu, który po analizie sprawy może zwrócić uwagę na nowe argumenty, przemawiające na korzyść kierowcy, których on samodzielnie nie wziąłby pod uwagę, pisząc wniosek o warunkowe umorzenie za jazdę po alkoholu .Kierowca zatrzymany za jazdę po pijanemu może już na etapie postępowania przygotowawczego złożyć wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego..

Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania powinien mieć formę pisemną.

Należy w nim opisać okoliczności, które przemawiają za tym, że Twoja sytuacja spełnia przesłanki wyszczególnione w art. 66 § 1 i 2 k.k A zatem przykładowo możesz przedstawić dokumenty wskazujące na Twoją dotychczasową nienaganną postawę społeczną (np. udział w .Co do zasady sąd z urzędu nie rozważa zastosowania warunkowego umorzenia postępowania karnego za jazdę samochodem po alkoholu.. Zgodnie z art. 66 .Wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu z orzeczeniem zakazu prowadzenia pojazdów na okres 1 roku Zatrzymane prawo jazdy Zażalenie na postanowienie Prokuratora o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego z art. 177 § 1 k.k.Wzór wniosku o warunkowe umorzenie postępowania powinien spełnić wszystkie wymagania ustawowe przewidziane dla pisma procesowego a także zawierać elementy najważniejsze czyli wskazanie spełnienia przesłanek, wskazanie proponowanych warunków okresu próby, ich uzasadnienie oraz konsekwencje orzeczenia surowszej kary, a także w szczególności powinien zawierać uzasadnienie, szczegółowe, drobiazgowe, mające przekonać Sąd do zasadności uwzględnienia wniosku.Witam, jeżeli Prokurator nie przychylił się do Pana wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo jazdy po alkoholu i wysłał do Sądu akt oskarżenia, to powinien Pan ustalić w Sądzie pod jaką sygnaturą akt jest zarejestrowana Pana sprawa i powinien Pan złożyć ponownie wniosek o warunkowe umorzenie, ale adresatem pisma jest już Sąd..

Czym jest warunkowe umorzenie postępowania za alkohol?

Warunkowe umorzenie za jazdę po alkoholu jest środkiem probacyjnym, polegającym na poddaniu sprawcy przestępstwa próbie.. W postępowaniu przygotowawczym lub w postępowaniu sądowym .. Ważne jest, aby taki wniosek został sporządzony w formie pisemnej, ponieważ można wtedy przedstawić dużo więcej okoliczności przemawiających za zastosowaniem wobec wnioskodawcy instytucji warunkowego umorzenia postępowania.Wniosek do Prokuratury o warunkowe umorzenie postępowanie za jazdę po alkoholu bez zakazu prowadzenia pojazdów można kupić kilkając na ikonkę KUP TERAZ Wzór pisma procesowego znajdujący się na stronie został napisany w przejrzysty sposób, ułatwiający jego samodzielne uzupełnienie o argumenty, dotyczące popełnionego przez Ciebie przestępstwa lub wykroczenia.Wniosek o warunkowe umorzenie do Prokuratora.. Wzór prezentowanego dokumentu składa się z dwóch części.. Postępowanie przygotowawcze to czas, kiedy postępowanie prowadzone jest przez Policję i Prokuratora (czyli do momentu kiedy sprawa nie trafiła jeszcze do Sądu).jak napisać wniosek o warunkowe umorzenie postępowania za alkohol?.

Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania może być złożony na dwóch etapach postępowania.

Warunkowe umorzenie postępowania w przypadku przestępstwa jazdy po alkoholu może nastąpić na okres próby, który wynosi od 1 roku do 3 lat.Na zakończenie warto dodać, że warunkowe umorzenie postępowania karnego wobec osoby prowadzącej pojazd w stanie pod wpływem alkoholu skutkuje nie tylko tym, że sprawca pozostaje osobą niekaraną, ale daje również możliwość zachowania czynnego prawa jazdy.W sprawie o jazdę po alkoholu bardzo korzystnym dla oskarżonego orzeczeniem jest warunkowe umorzenie postępowania.. Oczywiście każda sprawa jest inna i Sąd podejmując decyzję w danej sprawie ocenia przesłanki .Dlatego też po otrzymaniu informacji iż w Twojej sprawie przesłany został akt oskarżenia, należy niezwłocznie ponowić wniosek o warunkowe umorzenie, przesyłając go bezpośrednio do sądu.. To zadaniem kierowcy oraz jego obrońcy jest złożenie do prokuratury lub sądu dobrze uzasadnionego wniosku o warunkowe umorzenie i popieranie go przed sądem.Praktyka pokazuje, że warunkowe umorzenie postępowania karnego może mieć zastosowanie nawet do stężeń alkoholu w wydychanym powietrzu znacznie przekraczających 0,25 mg/dm3.. Natomiast w przypadku wydania wyroku skazującego za jazdę po alkoholu z art. 178a § 1 Kodeksu Karnego nietrzeźwemu kierowcy grozi utrata prawa jazdy na okres od 3 do 15 lat.Innymi słowy, osoba karana za przestępstwo popełnione umyślnie nie może złożyć do Sądu wniosku o warunkowe umorzenie postępowania..

Jazda po alkoholu - warunkowe umorzenie postępowania.

Okoliczność, iż Prokurator nie wyraził zgody na warunkowe umorzenie postępowania, to nie powoduje, że Sąd również .W związku z warunkowym umorzeniem postępowania karnego Sąd może odstąpić od orzekania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych za jazdę pod wpływem alkoholu co skutkuje zachowaniem uprawnień do kierowania pojazdami.. Podczas kontroli drogowej, w przypadku stwierdzenia alkoholu w organizmie kierowcy (naruszenie art. 178a kodeksu karnego), standardowo policja proponuje kierowcy dobrowolne poddanie się karze.. W sytuacji, kiedy zostałeś zatrzymany za jazdę po alkoholu, możesz spodziewać się propozycji zakończenia postępowania w drodze skazania bez rozprawy (tzw. dobrowolne poddanie się karze).Kierowcy zatrzymani za przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. pod rządami znowelizowanych przepisów będą mogli złożyć do Sądu wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego.. Wówczas Prokurator może zamiast aktu oskarżenia skierować do Sądu wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego.. Nietrzeźwy kierowca zatrzymany za jazdę samochodem po alkoholu, jeżeli chce ubiegać się o warunkowe umorzenie postępowania karnego może złożyć wniosek o warunkowe umorzenie do Prokuratora, tj. na etapie postępowania przygotowawczego.Uzasadnienie wniosku o warunkowe umorzenie za jazdę po alkoholu Uzasadnienie wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego powinno zawierać: przedstawienie okoliczności, w jakich doszło do prowadzenia przez kierowcę samochodu w stanie nietrzeźwości , takie jak np. pora nocna w jakiej kierowca prowadził samochód, niskie natężenie ruchu, niewielki stopień nietrzeźwości i inneWięcej o wniosku o warunkowe umorzenie postępowania możesz przeczytać na stronie Warunkowe umorzenie postępowania - jazda po alkoholu Czy warto wnioskować o warunkowe umorzenie postępowania?wnioskowaniu o warunkowe umorzenie postępowania, zgłaszaniu wniosków dowodowych, reprezentacji w postępowaniu sądowym.. Trzeba tylko złożyć odpowiedni wniosek.Warunkowe umorzenie postępowania za prowadzenie samochodu czy motocykla pod wpływem alkoholu - art. 178a § 1 kodeksu karnego Ocena stopnia winy i społecznej szkodliwości czynu z art. 178a § 1 kk, jej stopniowalność, pomimo powszechnego i jak najbardziej słusznego przekonania o społecznej szkodliwości tegoż występku, również z uwagi częstość jego popełniania, jest jak najbardziej dopuszczalna.Przeczytaj też informacje na temat jazdy po alkoholu.. Jeżeli masz pytania dotyczące wniosku warunkowe umorzenie postępowania krnego za jazdę po alkoholu, skontaktuj się z nami telefonicznie pod nr 697 053 659 lub mailowo: [email protected]Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt