Oświadczenie o zarobkach do przedszkola

Zaświadczenie wydawane jest wówczas, gdy wymagają tego przepisy prawa lub na żądanie osoby ubiegającej się o nie.Natomiast zaświadczenie o zarobkach jest gwarancją, że opłaty za przedszkole będą systematycznie regulowane.Oświadczenie o dochodach może być wymagane także podczas zapisywania dziecka do przedszkola (pierwszeństwo mają osoby pracujące) oraz podczas ubiegania się o wsparcie z MOPS lub innego ośrodka pomocy.. Zapisując dziecko do przedszkola lub kupując na raty, należy liczyć się z ko…


Czytaj więcej

Wzór umowy korzystania z samochodu służbowego

Niniejszym potwierdzam, że samochód służbowy jest sprawny i nie posiada żadnych usterek ewentualnie poza wyraźnie wskazanymi przeze mnie poniżej.1.. W prawie każdej firmie jest samochód służbowy - służący tylko i wyłącznie do korzystania przez pracowników w ramach wykonywanej pracy - dostawa towaru, kupno, sprzedaż bezpośrednia (przedstawiciel handlowy) serwisant, itp.Z artykułu dowiesz się m.in.: Co w sytuacji, gdy umowa w ogóle nie została zawarta, albo wprawdzie została zawarta, lecz nie zac…


Czytaj więcej

Umowa pożyczki wraz z ustanowieniem zastawu

Zastaw można ustanowić na rzeczach ruchomych, np. samochodzie, albo na zbywalnych prawach majątkowych, np. na udziale w spółce z o.o. Przepisy dają do wyboru dwa rodzaje zastawu: zwykły, który powstaje na podstawie umowy o ustanowieniu zastawu i wydania wierzycielowi rzeczy, oraz rejestrowy - ustanawiany na podstawie umowy oraz wpisu do rejestru zastawów.Na umowie powinna znaleźć się całkowita kwota spłaty pożyczki wraz z informacjami o kosztach.. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej p…


Czytaj więcej

Umowa handlowa bonusowa wzór

Pobierz darmowy wzór, druk.. W umowie o roboty budowlano-montażowe zleceniobiorca zobowiązuje się dokonać prac projektowych, budowlanych i instalacyjnych na rzecz Zleceniodawcy.. Autor wzbogacił również pozycję o wybrane pisma sądowe oraz umowy zawierane przez spółki w obrocie gospodarczym.. Zapisy takie określają powinności stron, ich prawa i obowiązki.. W serwisie można znaleźć niezbędne informacje dotyczące .Wzór Umowy handlowej firmy P.H.U.. Problemy z zamówieniem dokumentów prosimy zgłasza…


Czytaj więcej

Wzór umowy zlecenia po angielsku

Z definicji, w umowie zlecenie zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania konkretnej czynności zleconej przez zleceniodawcę.. umowa zlecenie.. Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.. Np. w zdaniu "obecnie dla .. pracuję na umowę zlecenie" .. z tego co slyszalam w anglosaskich nie ma czegos takiego jak nasza 'umowa zlecenia' (moze cos sie ostatnio zmienilo), dlatego tak trudno to przetlumaczyc, jest za to umowa agencyjna po.. Jeśli pracujesz na…


Czytaj więcej

Wypowiedzenie umowy deweloperskiej wzór

Pamiętaj, aby gotowy dokument sporządzić w dwóch egzemplarzach wraz z podpisem zarówno twoim, jak i pracodawcy.. Z pewnością sam z tym sobie poradzisz, na wszelki wypadek przedstawiamy Ci jednak Wzór wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika.Wypowiedzenie umowy multimedia wzór.. Na naszej stronie dostępny jest druk, dzięki któremu wypowiedzenie umowy Netia stanie się bardzo proste.. PDF - wzór wypowiedzenia OC.. Nabywca ma prawo odstąpić od umowy deweloperskiej : 1) jeżeli Umowa nie zawiera …


Czytaj więcej

Wniosek pracownika o przystąpieniu do ppk

Data złożenia deklaracji podmiotowi zatrudniającemu Podpis osoby zatrudnionej (wypełnia podmiot zatrudniający)Wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK (dla osób zatrudnionych, które ukończyły 55 i nie ukończyły 70 roku życia) Deklaracja uczestnika PPK w zakresie finansowania wpłat dodatkowych do PPKinformacja dla osób w przedziale między 55 i 70 rokiem życia o możliwości przystąpienia do PPK, informacja do uczestników PPK o możliwości zadeklarowania wpłaty dodatkowej lub obniżeniu wpłaty pods…


Czytaj więcej

Kto wydaje zgodę na usunięcie drzewa

Jak postępować w przypadku, gdy zagrażające upadkiem drzewo rośnie na działce o nieuregulowanym stanie prawnym?. Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu może być uzależnione od określonych przez organ nasadzeń zastępczych lub przesadzenia tego drzewa lub krzewu.Z wnioskiem o wycinkę drzew lub krzewów występuje posiadacz nieruchomości - za zgodą właściciela tej nieruchomości a także właściciel urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektryczn…


Czytaj więcej

Umowa kupna sprzedaży samochodu polsko francuska wzór

Pomimo tego, że prawo chroni kupującego przed nieuczciwością, to jednak kiedy dobrowolnie podpisze on umowę zawierającą pewne sformułowania, może to mu uprzykrzyć życie.Tytuł dokumentu: Umowa kupna/sprzedaży samochodu.. polsko-niemiecka.. Umowa kupna lub sprzedaży samochodu sporządzona w języku polsko - francuskim (CONTRAT .Plik POLSKO HISZPANSKA UMOWA KUPNA SPRZEDAZY POJAZU.pdf na koncie użytkownika falcon111 • folder dodumęty do samochodu • Data dodania: 15 wrz 2011umowa wynajmu samochodu 29.…


Czytaj więcej

Skarga na opieszałość urzędu skarbowego

Marszałka J. Piłsudskiego 59A, 10-950 Olsztyn w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach urzędowania (7 .Znajdź urząd skarbowy .. Do skargi warto dołączyć wszystkie dokumenty potwierdzające opieszałość organu, a w uzasadnieniu dokładnie przedstawić stan faktyczny.. Podobne wątki: Skarga na przewlekłość postępowania WZÓR; SKARGA na przewlekłość postępowania egzekucyjnego - opieszałość komornikaSkargę na bezczynność lub przewlekle postępowanie urzędników należy wnieść za pośrednictwem …


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt